Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Пловдив

en Español in English auf Deutsch en Français ...

76 ofertas de trabajo encontradas en Пловдив (Bulgaria) (página 3):

Página: 3

Касиер. Отговорник каси • Винаги любезно обслужване на клиентите, отговарящо на стандартите ни на работа; • Ефективно управление и организиране на служителите при работата на каса; • Грижа за добрата визия на касова зона; • Точност и прецизност при обработването на всички финансови отчети; • Грижа за хигиената,...

Чистач/ Хигиенист. Документи: заявление, професионална автобиография, копие на диплома, копие на трудова книжка. документи се приемат от 24.08.201 г. до 27.08.201 г. сключване на трудов договор на 31.08.2021 г. 105 стая

Специалист с контролни функции, търговия. Ръководител отдел -    Осигурява оптималното протичане на стоковия поток в отдела/отделите (Напитки, Нехрани, Храни, Млечни, Плодове и зеленчуци) за който/ които отговаря, от момента на поръчване на стоките до тяхната продажба; -    Подрежда стоката в отдела според утвърдените планограми и пра...

Машинен оператор. 1. Извършва подготовка на детайлите за сглобяване на компоненти в съответното производствено звено. 2. Сглобява детайлите – машинно и ръчно. 3. Монтира компонентите с преса. 4. Извършва замервания при сглобяване на детайлите със стандартни измервателни уреди: индикаторен часовник, динамометър, дина...

Монтажник, електрооборудване. - Сглобяване на детайли и компоненти за ниско напрежение; - Работа с машини и инструменти; - Спазване на метода и последователността на работа, описани в работните процедури; - Подреждане на детайлите и компонентите с цел оптимизиране на работата. Работи се на три смени - 1-ва от 06ч.-14,30ч.;2...

Работник, кухня. Извършва предварителната обработка на хранителни продукти и подготвя полуфабрикати в съответствие с предварително поставените задачи. стая 102

Охранител. физическа охрана. От понеделник до петък се работи само нощна смяна, а в почивните дни на 2 смени по 12 ч. тел. и лице за контакт: 0876991532; 0877991552 - Николай Георгиев

Машинен оператор, преработка на пчелен мед. Подпомага производството и дейността.Захранва машини със суровини и мателиали.Помага при складови и произв.дейности,при разтоварването на стоки и материали.Изпълнява и др.конкретно възложени задачи,свързани с длъжността.Подпомага дейността на екипа. Заеманата длъжност е Помощник-производство

Работник, производство на млечни продукти. Участва пряко в производството на жълти сирена по специфична технология, като следи стриктно за спазване и правилно извършване на процесите до получаване на готовия продукт. тел. и лице за контакт: 0898505228- Теодора Йорданова teodora.yordanova#hrs-bg.com

Машинен оператор. Пълнене бутилки, ВВГ/товарач - Изпълнява всички операции по товаро-разтоварната дейност на Автоцистерните; - присъства на провежданите упражнения и инструктажи; - извършва рутинна проверка на пълначната линия и на машините; - осъществява работната дейност и маневрите теглителната машина Работи ...

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия. •    отговорност за обслужващия персонал, производствените мощности и процеси в смяната; •    тестване, настройка на шприц машини и осигуряване на тяхната поддръжка; •    контрол на изпълнение на поръчките и гарантиране на изискванията за качество. Теодора Йорданова +359898505228

Бояджия, промишлени изделия. Извършва подготовка за боя, грундиране или запечатване на зададени изделия, реализира правилно облепяне на детайлите преди нанасяне на покритие с боя. Прилага бои или уплътнители на части или детайли Извършва проби за утвърждаване на продукта Извършва производствени операции, съобразени с це...

. Diseñadores gráficos y multimediaFull-stack Developer H/F/X. Twegos is looking for a backend developer who is not scared to tackle some frontend  as well. Prototype and develop the various components of our platform. Enforce quality through test-driven development Translate requirements in a robust, performant and secure technical solution , ...

Готвач. Участва в производството на готварската продукция. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. стая 102

Монтажник, велосипеди. Монтаж  на компоненти, възли и краен монтаж на електрически велосипеди, съгласно спецификации и конкретни изисквания за сигурност и качество. Теодора Йорданова +359898505228 (Голямо конарско шосе)

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия. - отговорност за обслужващия персонал, производствените мощности и процеси в смяната; - тестване, настройка на шприц машини и осигуряване на тяхната поддръжка; - контрол на изпълнение на поръчките и гарантиране на изискванията за качество. Работните места са в "Мекалит България" ЕООД 101, ...

Más empleos: << · < · 3