Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo encontradas en Пазарджик / Pazardzhik (Bulgaria):

  • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes: Осигурява необходимата техника, стопански инвентар, материали, консумативи и др. стоково-материални ценности за служителите в ТП.Осигурява техническата базана... ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ПАЗАРДЖИК" поделение.
  • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (CNC)- Отговаря и следи за производствения процес на машините. Въвежда данни в софтуерната програма на машината. Окачествява... ОПТИКС АД.
  • . Técnicos en ingeniería mecánica: извършване на обслужване на устройства и инструменти; технически преглед и профилактика на устройсва и изготвяне на план-график за същите;локализира и отстранява... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
  • . Maestros de enseñanza primaria: По длъжностна харктеристика.ТД по чл.68 ал.1 т.3, Старши учител английски език. Срок за подаване на документите до 20.07.2017 г.Тел. за връзка 0350/6 36 46 Мария Атанасова,Димка... СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище.
  • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: Планира, организира, ръководи и контролила дейностите по администриране на автомобили, автотранспорт и техническа поддръжка/Изготвя анализи и доклади към висшето... АСАРЕЛ - ТРАНС ООД.
  • . Camareros de mesas: Сервиране и отсервирване на предлаганите в заведението напитки и храни; Осигуряване на качествено обслужване, спазвайки всички заложени стандарти за работа с... ЧОМПАЛОВ И СИНОВЕ 2013 ЕООД.
  • . Ingenieros electrónicos: Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение; Участва в процеса на оптимизация наелектрониката на изделията; Изработва електронни схеми... ОПТИКС АД.
  • . Especialistas en políticas de administración: Организира и контролира дейностите в областта на образованиета, младежките дейности и спорта, регламентирани от законовите и подзаконовите нормативни актове ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ община.