Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo encontradas en Пазарджик / Pazardzhik (Bulgaria):

 • . Cajeros y expendedores de billetes: Съгласно длажностна характеристика. Проверявате и контролирате паричните средства, които преминават през касата на Регионалния офис - Съхранявате постъпилите... ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД.
 • . Cocineros de comidas rápidas: Приготвяне на храна, обслужване на клиенти във верига ресторанти Макдоналдс в източната и южна част на столицата. За контакт - 029604020 - човешки ресурси. СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Главен специалист - инвеститорски контрол-контрол по качествено,количествено стойностно и в срок изпълнение на строителната програма, и ремонтна дейност,фин.от... ОБЩИНА ПЕЩЕРА община.
 • . Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio: Извършване на операции- блокиране, шлайфане, фрезоване, лепинговане, полиране и лакиране, фасетиране и центриране, миене и окачествяване на оптични детайли; Познаване... МАЙКРО ОПТИКС ЮРЪП ЕООД.
 • . Analistas de gestión y organización: Съгласно длъжностна характеристика: Отговаря за поръчка и доставка на всички необходими материали, свързани с експедиция на произведената продукция и транспорт.... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Electricistas de obras y afines: -контролира нормалното функциониране на електрически мрежи и инсталации и на хидравликата на машините; -извършва всички видове ремонтни дейности на електрическата... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Analistas de sistemas: ERP СПЕЦИАЛИСТ: - Контролира правилното функциониране на ERP системата; - Предлага решения за усъвършенстване на ERP системата и нейното развитие и разрешаване с допълнитилни... МАЙКРО ОПТИКС ЮРЪП ЕООД.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: извършване на обслужване на устройства и инструменти; технически преглед и профилактика на устройсва и изготвяне на план-график за същите;локализира и отстранява... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Oficinistas generales: Отчитане, приемане, съхранение, използване, разпределение и събиране на материали съдържащи класифицирана информация в съответствие със Закона за защита на класифицираната... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І степен -Пловдив поделение.
 • . Guardias de protección: осигурява провеждане на държавната политика по охрана на резервати Купена, Беглика, Мантарица и Дупката от незаконни ползвания и дейности, следи за спазване на... РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: изработване на технически административни услуги на граждани и бизнеса,поддържане на подземен кадастър и др./издаване на скици и удостоверения/ ОБЩИНА ПЕЩЕРА община.