Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Варна

en Español in English auf Deutsch en Français ...

45 ofertas de trabajo encontradas en Варна (Bulgaria) (página 2):

Página: 2

Офис мениджър. Организира провеждането на общи събрания. Организиране и изпълняване на взети решения от общи събрания. Обработка и разпределение на постъпили сигнали, комуникация с техническо звено и фирми подизпълнители.  

Сервитьор. Сервира на клиенти поръчаните от тях ястия и напитки, приема парични суми в брой, работи с касов апарат. Активно участва при подготовката на търговската зала за работа. Отсервира навреме и подготвя масите за следващите гости

Помощник-възпитател. Подпомагане образователни дейности за дежа към новосъздаден детски кът в полза на работещите родители; Организиране и иницииране на почасови занимания, игри, форма на образователни умения, физическа култура и други

Възпитател. Подпомагане образователни дейности за дежа към новосъздаден детски кът в полза на работещите родители; Организиране и инизииране на почасови занимани, игри, форма на образователни умения, физическа култура и други.

Сервитьор. Обслужва гостите на заведението, като сервира храни и напитки. Подрежда повереният му район за сервиране, като почиства и зарежда масите. Посреща, настанява, информира и помага за избора.

Помощник-готвач. Пренася и подрежда продуктите на определените места в склада Участва във всички операжии по путвична обработка на продуктите за ястия в "топла" и "студена" кухня

Социален работник в социална услуга. Предоставяне на услуги на потребителите на социалната услуга "Приют", разкрита по Проекта, с цел оказван на индивидуална подкрепа и съдействие за разрешаване на социалния им проблем. Изпълнява и допълнително възложени задачи от ръководителя на социалната услуга, в рамките на основната дейност ...

Обслужващ, бензиностанция/газостанция. Обслужва клиенти, като зарежда превозните средства с гориво.  Следи за изправността на уредите в обекта и при установяване на повреди, уведомява ръководителя на фирмата. Предлага и други продукти и услуги на фирмата. Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността.

Техник, компютърни системи. Предоставя съдействие на служителите на компанията за технит крайни устойства, отговаря на запитвания от ИТ естество, реагира при инциденти.

Пакетировач. 1. Нареждане и стековане на пакетите 2. Зареждане и подготовка на машините за пакетиране 3. Подреждане на стоките в склада 4. Приемане на стоки

Програмист, софтуерни приложения. Разработва програмни продукти и бази данни. Съставя алгоритмите и интерфейса на продукта въз онова на задание. Предлага различни варианти на програмни решения. Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на новия програмен продукт

Машинен оператор, пералня/перачница. Осъществява дейности по изпиране на спално бельо, хавлии, покривки и др. с професионални перални машини. Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността

Ветеринарен лекар, лабораторен. Управлява ветеринарната амбулатория към „Общински приют за безстопанствени кучета“ по смисъла на чл.30, ал.2, т.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Барман. Познава асортимента от напитки, ястия, грамажи и след да бъдат съблюдавани стриктно. Приготвя напитки според рецептите. Старателно преглежда цялата работна зона за правилно зареждане, добро почистване и годност за работа по стандарт.

Технически сътрудник. Изготвя справки, писма и други документи в областта на дейността на отдела. Оказва техническа помощ на служителите в отдеа при изготвяне на проекти на решения, постановления, указания и други административи актове. Изготвя описи и окомплектова преписки за съда. Изготвя описи на подготвената...

Más empleos: << · 2