Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo encontradas en Варна / Varna (Bulgaria):

 • . Profesores de enseñanza secundaria: 1/2 щат учител по информатика; изпълнява функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата на личностното развитие на учениците ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН Училище.
 • . Especialistas en políticas de administración: Подпомага дейността на ГД“ЕФМП” в реализирането на схеми и процедури, по които АЗ е КБ, като дава становища, проверява за съответствие с изискванията по конкретната... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Empleados de ventanillas de informaciones: Специалист, информационно обслужване с немски език: приемане на входящи обаждания, обработване на запитвания,консултиране, предлагане на други продукти и услуги... САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Очертава детайли по шаблон,извършва шлосерска обработка,нарязва резби - ръчно или машинно, калиброва резби,заточва свредла,отстранява груби деформации ,монтира... НОРД АД.
 • . Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines: Контролира спазването на оптимален технологичен режим за работа с оборудването на пречиствателната станция.Спазва инструкции за обслужване на технологичния... СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на парни и газови котли.Отговаря за безопасността... СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Извършва манипулации по пускане, спиране и превключване на основни и спомагателни съоръжения - по механичен и по електронен път,открива неизправности и участва... СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas: Следи спазването на технологичния режим и параметрите, осигурява обработването на продукцията в съответствие с инструкциите за работа, води необходимата документация СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Contables: Организира, контролира, и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището, отговаря и следи за своемвременно отчитане на паричните средства и отразяване... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" Училище.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в определените помещения - почиства, проветрява, подрежда стаите, санитарните възли, балконите, коридорите. Подменя постелъчния инвентар, пердета,... ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД.
 • . Veterinarios: Осъществява контрол по своемеременно доставяне на медикаменти и на тяхното компетентно разходване; участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания... ОБЩИНА ВАРНА община.
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicos: контролира технологичните процеси на сондажа-подава и регулира дебита на водата,разсола и нафтата, взема проби,сигнализира за отклонения в технологичния режим,следи... ПРОВАДСОЛ ЕАД.
 • . Soldadores y oxicortadores: Непосредствено участва в монтажните работи, изпълнява важни заварки на арматурни стомани, заварява колони, съдове под налягане, резервоари, тръбни решетки, елементи... МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Tenedores de libros: Приема проверява и съставя шървични и вторични счетоводни документи за извършените стопански операциии. Контролира парилното оформяне на документите и др. МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Montadores de estructuras metálicas: Участва в изпълнението на монтажните работи и задачи на обекта. Проучва работните чертежи. Спазва технологичната последователност на процесите и др. МОНТАЖИ-ВАРНА АД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Участва в разработване и актуализирането на програми за мониторинг на морските води. Участва в актуализацията на ПУРБ и на Морската стратегия на Р България. Участва... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Especialistas en políticas de administración: Събира, съхранява и систематизира информация свързана с подземни води и зони за защита на водите. Поддържа регистри по ЗВ. Издава становища за допустимост на инвестиционни... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.