Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo encontradas en Варна / Varna (Bulgaria):

 • . Directores de ventas y comercialización: Отговаря за цялостната работа на оперативните отдели -Продажби, Обслужване на клиенти, рекламни операции, оптимизиране на приходите; ръководи екип от 30 човека;... Тайтън Гейт АД.
 • . Camareros de mesas: - Спазва стандартите за обслужване в Компанията - Гарантиране на 100 % удовлетворение на клиентите, придържайки се стриктно към фирмените стандарти и инструкции... ХЕПИ СТИЛ ЕООД.
 • . Camareros de barra: -Отговаря за прилагането и стриктното спазване на фирмените стандарти и добри практики -Отговаря за изпълняване на поръчките в указаното време -Отговаря и следи... ХЕПИ СТИЛ ЕООД.
 • . Cocineros: -Осигурява качествена и навреме издадена храна спазвайки вътрешно фирмените стандарти и инструкции -Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите... ХЕПИ СТИЛ ЕООД.
 • . Cocineros: -Осигурява качествена и навреме издадена храна спазвайки вътрешно фирмените стандарти и инструкции -Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите... ХЕПИ СТИЛ ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: полагане с машини на подови епоксидни и полиуретанови настилки,физически здрави хора,поради естеството на работа,мотивирани за работа,ще бъдат обучени МТМ ЕООД.
 • . Empleados de ventanillas de informaciones: Специалист, информационно обслужване с немски език: приемане на входящи обаждания, обработване на запитвания,консултиране, предлагане на други продукти и услуги... САЙТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: -товаро-разтоварна дейност -участие в подредба и преброяване на стоките в базата -подготовка и разнос на мостри -подреждане на търговски обекти -кратки командировки... МАРТИНЕЛИ ООД.
 • . Cocineros: В турски ресторант - транжиране на агнета и телета, овкусяване, печене на барбекю на дървени въглища, печене на пещ, приготвяне на студени мезета и салати, приготвяне... КЛАС ГРУП ВАРНА ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Осъществяване дейността по вътрешния одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas: Осъществява художественото осветление на постановките съобразно изискванията на режисьор-постановчика и художник-проектанта. Работи на сцената и местата с точки... ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА Културен институт.
 • . Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual: Осъществява режисьорския замисъл по отношение на звуковата и музикална партитура на представлението. През време на репетициите предлага и изготвя съответната... ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА Културен институт.
 • . Ingenieros electricistas: Организира и контролира поддръжката на ел. инсталациите на осветителните съоръжения на сцената. Планира необходимите материали и пособия, носи отговорност за... ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА Културен институт.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): Контрольoр качество на продукция за Африка. Контрол на качеството и обратна връзка към екипа от сортировачи, който ръководи; Работа в производството, за да може... УАН УЪРЛД КЛОУТС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Извършва товарно-разтоварни дейности.Събира и изнася на определените места отпадъци.Почиства складове и дворни площи.Оказва помощ при ремонтни дейности ХАЙ ПРОТЕИН ЕООД.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Да изработво готови мебели по даден проект. Разчитане на чертежи на готови мебели и техни детайли. Работа с измервателни уреди. Изработване на профили за фреза,... МЕЛА ООД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: Оператор на циркуляр, фреза, абрих. Да познава качествата на обработваната дървесина. Разкрояване на дървени плоскости. Следи за качеството. МЕЛА ООД.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: РАБОТИ СЕ НА СТЪЛБИ, НА ВИСОЧИНА: Монтират се тръби на пожарогасителни системи; да познава специфичните материали и инструменти за работа; да познава технологията... ДЕНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД.
 • . Directores de políticas y planificación: Финансово управление и контрол. Ръководи, организира и осъществява контрол по спазването на финансовата и платежна дисциплина, оформяне на счетоводни документи,... ОБЩИНА ВЕТРИНО община.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Обслужва клиенти и ги консултира.Излага, подрежда и етикира стоките.Проверява и контролира стоките,които преминават през касата.Маркира стойностите на стоките МАЙ МАРКЕТ АД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: поддържа в изправно състояние машините,апаратите и съоръженията, участва в ремонта на механичното,технологично и подемно-транспортно оборудване ХАЙ ПРОТЕИН ЕООД.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Учител по ФВС в начален етап: планира, организира и провежда подготовката на учебния процес и обучението в класа. Работа с училищна документация, участия в заседания... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" Училище.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Специалист рекламации и иновации: Осъществява текущ контрол за качеството на изпълняваните СМР по обектите. Съблюдава за спазване на технологичната последователност... ПЛАНЕКС ЕООД.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de papel: Оператор полиграфически нож. Комплекс от операции по подготовка на машината, съобразени с технологичния процесзареждане, настройка до посочения формат, подреждане... ДЕДРАКС АД.
 • . Oficinistas generales: Водене на кореспонденция, използване на копирна техника, телефонна комуникация с фирмени контрагенти, обработване и класифициране на информация ЧЕРНО МОРЕ АД.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas: Координира правилното протичане на производствения процес като оперативно контролира инсталациите, съоръженията и машините по време на работната смяна.Поддържа... ОЛИВА АД.
 • . Soldadores y oxicortadores: заварява тръби Ф 100 под 45 градуса и непосредствено участва в монтажните работи, изпълнява важни заварки на арматурни стомани, заварява колони, съдове под налягане,... МОНТАЖИ-ВАРНА АД.