Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Бургас / Burgas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo encontradas en Бургас / Burgas (Bulgaria):

 • . Clasificadores de desechosСъбирач, отпадъци разделно. 1. Преглежда и сортира подходящите за рециклиране отпадъци от сметища, домакинства, търговски и промишлени помещения, улици и други обществени места; 2. Сортира... ЧИСТОТА ЕКО ОП.
 • . Especialistas en políticas de administraciónСтарши експерт. Приема и проверява заявления за подпомагане за наличие на правни основания за ползване на земеделски земи. Въвежда информацията в специализиран софтуерен продукт... ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Cazadores y tramperosЛовец. обход по график на територията на общината, улавяне на безстопанствени котки, транспорт до посочената ветеринарна клиника, връщане на оперираните животни до стационар... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesТехник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи. контролира спазването на технологията на производство и работата на произв.оборудване, анализ на продукцията и др. в мелница за производство на брашна и трици КЛЕЪРМОНТ АД.
 • . Soldadores y oxicortadoresЗаварчик. извършва миг маг заваряване, ръчно електродъгово, газопламъчно рязане.Заваряване на всякакъв вид съединения изработени от стомана. Осъществява подготовка за... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Montadores de estructuras metálicasМонтажник, метални конструкции. извършва монтаж на сложни съоръжения с тегло над 15 тона работно налягане на системите над 100 атмосфери;разчитане на чертежи и измерване параметрите на изработваните... ПМУ АД.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosЧистач/ Хигиенист. Почистване на общите площи в комплекса /алеи, входове, пространства около басейни и търговски зони/. Изисквания: Средно образование Сезонна заетост за 4 месеца ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.
 • . CocinerosПомощник-готвач. Участва в производството на готварска продукция, почистване и нарязване ръчно или машинно на зеленчуци, месо и др. Изисквания: Средно образование, стаж по професията.... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de mesasСервитьор. Ол инклузив ресторант - сервиране и отсервиране. Изисквания: Средно образование, средно ниво на владеене на английски, немски или друг език. Работи се на смени.... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de barraБарман. Ол инклузив бар - разливане на напитки, приготвяне на коктейли, кафе и др. Изисквания: Средно образование, средно ниво на владеене на английски, немски или друг език.... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Operadores de instalaciones de vidriería y cerámicaОператор, пещи за изпичане. Наблюдава и регулира горивото и количеството на първичния въздух.Следи и регулира температурата на димните газове, съдържанието на кислорода. СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesШлосер-монтьор. Извършва шлосер-монтьорски работи по време на планирани и непланирани ремонти на инсталациите, машините и съоръженията.Извършва монтаж, демонтаж, ремонт, регулиране,... СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesГлавен специалист. осъществява своевременно и качествено въвеждане и обработване на инф. за постъпили и издадени от отдела док./справки.Технически оформя и съхранява наличната инф.... РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Друг вид субект.
 • . Oficinistas generalesТехнически сътрудник. работа с електронни таблици в EXEL, оформяне на документация, подготовка на документация за сключване на еднодневни договори, при кампании следи за изпълнение на... ДЕМЕТРА ЕООД.
 • . Oficinistas generalesТехнически организатор. организира работата в тех. и технологично отношение-ценообразуването и офертирането.подготвя оферти и материали за търговски преговори с фирми,клиенти и доставчици.разработва... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Personal directivo de la administración públicaНачалник, митнически пункт. ръководи и носи отговорност за дейността на административното звено в съответствие с възложените специфични функции и задачи; организира и планира работата на... МИТНИЦА БУРГАС поделение.
 • . Especialistas en políticas de administraciónЮрисконсулт, държавен служител. оказва юридическа помощ на ръководството на митническото учреждение; дава писмени и устни становища по правни въпроси във връзка с юридическата дейност, подготвя... МИТНИЦА БУРГАС поделение.
 • . Agentes de aduana e inspectores de fronterasМитнически инспектор. извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни... МИТНИЦА БУРГАС поделение.
 • . Especialistas en políticas de administraciónСтарши счетоводител, държавен служител. приема и проверява по форма и същество първичните документи за извършените стопански операции; отговаря за правилното оформяне на документите и срочното им представяне;... МИТНИЦА БУРГАС поделение.
 • . Secretarios (general)Технически секретар. Да работи отлично на компютър, да издава удостоверения на ученици, да изготвя справки и други училищни документи и др. Да владее книжовен български език ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" Училище.
 • . Profesionales del trabajo socialСоциален работник в социална услуга. Оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга Защитено жилище; осъществява връзките със системата от услуги в общността; отговаря... ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ поделение.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresПортиер. Посрещане и изпращане на вратата на гостите в хотела При необходимост съдействие на гостите с багажа Грижа за реда в хотела; видеонаблюдение Хотел " Арена ди Сердика",... ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesТехник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи. контролира спазването на технологията на производство и работата на произв.оборудване, анализ на продукцията и др. в мелница за производство на брашна и трици КЛЕЪРМОНТ АД.
 • . Ayudantes de cocinaРаботник, кухня. -измива, почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуците; -пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за по-нататъшна обработка;... ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИЯН АНДЕРСЕН" Детска градина.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesТехник, производствени структури. ръководи дейността на цеха за произв. на стоманобетонови елементи съгласно утвърдения производствен план;проучва подробно докум. за цеха-работни чертежи,графици,проекто-сметна... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Guías de turismoАниматор. Организира и координира цялостната дейност по изпълнение на анимационната програма. Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността. ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesКофражист, бетонни отливки. полага машинно бетон при изработване на стоманобетонни конструкции и изделия,участва при монтирането,преместването и демонтирането на подвижни кофражни форми ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasШофьор, лекотоварен автомобил. извършва доставки на стоки с поверено МПС до клиенти;следи за съответствието на док.за доставка;навременно отчитане на документи,с който са извършени доставките;отговаря... МУВИО ЛОДЖИСТИКС ЕООД.
 • . Cajeros y expendedores de billetesКасиер. Обслужване на клиенти в супермаркет. Извършва касови операции по приходни-разходни документи. Приема, съхранява и предава парични средства. Води касовата книга. НЕМО ТС ЕООД ЕООД.
 • . Profesionales de enfermeríaМедицинска сестра. Мед. сестра в яслена група.Дава пълна инф. на родителите за състоянието и поведението на детето по време на престоя му в детското заведение,споделя проблеми или... ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" Детска градина.
Más empleos: 1 · >>