Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Бургас / Burgas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo encontradas en Бургас / Burgas (Bulgaria):

 • . Profesionales de enfermería: Мед. сестра в яслена група.Дава пълна инф. на родителите за състоянието и поведението на детето по време на престоя му в детското заведение,споделя проблеми или... ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЧКА" Детска градина.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до раб.помещения и превозни средства. Помага при извършване... ЧИСТОТА ЕКО ОП.
 • . Cocineros: Участва в производството на готварска продукция, като задължително спазва технологията на готварското производство в топла и студена кухня.Отговаря за количеството... ДЮНИ АД.
 • . Instructores de educación física y actividades recreativas: Подготвителните дейности на инструктора по фитнес включват: предварителни проучвания за ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за занимания... ДЮНИ АД.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes: Отговаря за физическата охрана на посетителите в басейна, като следи за недопускане на инциденти и злополуки. Поддържа басейна и площите около него. ТОТЮ ООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва всички постъпващи стоки и материали. Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки Калкулира и контролира... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Oficinistas generales: Сватбен асистент, координатор и декоратор на сватбени тържества. Занимава се с подготовка и организиране на мероприятия -коктейли, сватбени тържества, корпоративни... БРИЛЯНТИН БУРГАС ЕООД.
 • . Recepcionistas de hoteles: посреща, регистрира и настанява гостите на хотела, информира ги услугите, които предлага хотела, комплекса, ефективно и точно обслужва гостите на хотела по време... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва всички постъпващи стоки и материали.Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки. Калкулира и контролира... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Gerentes de hoteles: 1.Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва всички постъпващи стоки и материали. Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки. Калкулира и контролира... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: осъществява дейност по подреждането и съхраняването на стоките -пълно и коректно преимане и предаване на стоките, докуметиране на приетите/ предадените стоки,... АСКО ЕООД.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: извършва бетонни работи;полага машинно бетон при изработване на стоманобетонни конструкции и изделия;участва при монтирането,преместването и демонтирането... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Psicólogos: Индивидуално и групово психологическо консултиране на възрастни /мъже и жени/ с умствена изостаналост с цел снижаване на напрежението и преодоляване на ежедневните... ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ поделение.
 • . Operadores de máquinas para fabricar cemento y otros productos minerales: управлява ръчно и автоматично бетонните машини от пулта за управление;поддържа в изправно състояние системите за управление;изпълнява рецепти за различни видове... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Gerentes de hoteles: Длъжност: Страши администратор/Рецепционист. 1.Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компентно... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машините,съоръженията,паркинг и района около хотелския комплекс.Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Gerentes de hoteles: 1. Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва постъпващите стоки и материали. Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки. Калкулира и контолира себестойността... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния финд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс. Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: Основни задължения : Посреща гостите и ги придружава до стаите в хотела ; Пренася багаж до и от стаите, автомобилите; Изпълнява услуги в сградата на хотела, като... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Gerentes de hoteles: Организира и управлява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de mesas: СЕРВИТЬОРИ В ALL INCLUSIVE РЕСТОРАНТ - Следи за високата хигиена и естетическия вид на района, за който отговаря; - Обслужва гостите като спазва утвърдените стандарти;... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de mesas: Отговорникът, търговска зала в ALL INCLUSIVE РЕСТОРАНТ - Организира и участва в цялостния процес на обслужване в търговската зала на ресторанта, като осигурява на гостите... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Camareros de barra: БАРМАН ALL INCLUSIVE БАР В ХОТЕЛ - Поддържа необходимите количества и асортимент от напитки на бара и своевременно дава заявка за доставката им; - Следи за високата хигиена... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Recepcionistas de hoteles: Организира и изпълнява цялостната дейност на рецепция, като осигурява висок стандарт на бързо, вежливо и компетентно посрещане, настаняване и изпращане на гостите,... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Cocineros: Осигурява качествена и навреме издадена храна, спазвайки установените стандарти; Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите; Отговаря... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Заприхождава и изписва всички постъпващи стоки и метериали; Комуникира с доставчици, подава заявки и следи за точни и качествени доставки; Калкулира и контролира... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Cocineros: Осигурява качествена и навреме издадена храна, спазвайки установените стандарти; Отговаря за правилното съхранение и срок на годност на продуктите; Отговаря... ЕЛИНА А Д ЕООД.
Más empleos: 1 · > · >>