Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo encontradas en Бургас / Burgas (Bulgaria):

 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: съгласно длъжностната характеристика: Издава документи по гражданска регистрация на физически лица -актове за раждане, издаване на удостоверение на гражданско... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: съгласно длъжностната характеристика: Присъства при откриване на строителни площадки на новите строежи. Извършва проверки на строежите по отношение на съответствието... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Oficinistas generales: изпълнява дейности по административно обслужване на българските граждани при кандидатстване за военна служба, служба в доброволния резерв, за обучение във ВВУ... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - БУРГАС Друг вид субект.
 • . Policías: Следи,контролира и регулира уязвимите места на всяка работна точка от трафик плана на територията на пристанището.Поддържа непрекъсната двупосочна връзка и своевременно... БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД.
 • . Otros profesores de idiomas: да води изнънучилищни занятия по английски език на деца и възрастни и да попълва необходимите документи, свързани с провеждането на учебния процес и отчетните... Център за обучение Фохел ООД.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: педоставяне на качествени грижи в семейна среда, за задоволяване на ежедневни хигиенно битови потребност на хора с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване.... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Directores de industrias manufactureras: Ръководител отдел Арматурен цех.Организира,планира ръководи и контролира производствената дейност в отдела.Проучва подробно документацията в цеха си.Ръководи... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани... ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Държавна агенция.
 • . Secretarios (general): Да работи отлично с компютър,да издава удостоверения на ученици,да изготвя справки и др. училищни документи и др.Да владее книжовен бълг. език. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" Училище.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Събиране и пренасяне на мръсното/чистото хотелско спално бельо.Преместване на маси и столове и подреждане на залите за мероприятия.Подпомагане на работата на... ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: извършване на планови профилактики и аварийни ремонти на мотокари, автовлекачи, терминални влекачи, кошотарачни машини, вилкови повдигачи, мобилни кранове, ремаркета... ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо ниво автомобилния парк в предприятието -леки и товарни автомобили,бетоновози.Извършва ремонтите качествено... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Cajeros de bancos y afines: ще съвместява касиер, той и пощенски раздавач. Извършва парични обменно – разплащателни операции, обслужване на гражданите, приемане и изпращане на суми, извършва... РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН" БУРГАС поделение.
 • . Directores de recursos humanos: организиране,контролиране на дейностите за осигуряване на ЗБУТ,материални и финансови-отговаря за вреди причинени на работодателя от аварии и тридови злополуки,по... ЕС ТИ ЕЛ Ойл енд Газ Сървисиз ООД.
 • . Maestros preescolares: владее образователното съдържание, познава приложните и технологичните аспекти на науката, поддържа необходимото ниво на специална научна подготовка в съответната... ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИЯН АНДЕРСЕН" Детска градина.