Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo encontradas en Бургас / Burgas (Bulgaria):

 • . Maestros preescolares: Създаване на условия за придобиване на съвкупност от компетентности /съгласно ДОС за ПУО/ - знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето... ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА N3 "РАДОСТ" Детска градина.
 • . Especialistas en políticas de administración: Изучава, анализира, разработва и предлага решения по проблемите на безопасността и организация на движението. Проучва, анализира, прави предложения и отговаря... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Проучва и издава разрешителни за движение на извънгабартни товари, маршрутни листи и пресъгласуване на проекти за ВОБД на текущо строителство на обектите . Проучва... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • . Especialistas en políticas de administración: Реализиране на програми и мерки за заетост и обучение, трудово посредничество, реализация на ОП РЧР и админист. обслужване на граждани - ДБТ Поморие АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Directores de ventas y comercialización: отговаря за създаването и изпълението на процедурите за ценообразуване и съответствието на продажните цени на търговските структури с пазарните индикатори в... ПРОМЕТ СТИИЛ АД.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: Изпълнява всички специфични дейности по приемане на метала от прокатния участък, охлаждането,изправянето и пакетирането му в участък “Хладилник и адюстаж”. ПРОМЕТ СТИИЛ АД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: товарене и разтоварване на машини и материали, пренасянето им до работните помещения, доставка на необходимите материали, във връзка с израждане на Турски поток ЕС ТИ ЕЛ Ойл енд Газ Сървисиз ООД.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: Извършване на бетонни работи. Полага и уплътнява ръчно или машинно бетон при изработването на стоманенобетонни конструкции и изделия. Участва при монтирането,... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: Ръководи дейността на цеха за призводство на стоманобетонови елементи съгласно утвърдения производствен план. Проучва подробно документацията за цеха - работни... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Policías: следи,контролира и регулира уязвимите места на всяка работна точка от трафик плана на терит. на пристанището/инф. координатора по проекта за трафика в работната... БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД.
 • . Cajeros de bancos y afines: Извършва парични обменно-разплащателни операции, обслужване на граждани.Приема писмовни и колетни пратки. Извършва доставка на кореспонденция на пратки, ежедневен... РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН" БУРГАС поделение.