Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

553 ofertas de trabajo encontradas para Trabajadores de los cuidados personales en instituciones (página 16):

Página: 16

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Noruega: Besøkshjem. Org. nr: - Stillingsident: 4409534016 Presentasjon av stillingen: Bergen kommune gir tilbud om besøkshjem til familier som av forskjellige årsaker trenger avlastning. Dette kan for eksempel være familier som får hjelpetiltak fra barnevernet, familier med funksjonshemmende barn eller familier som...

en Noruega: Helsefagarbeider 80% vikariat. Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Helsefagarbeider på Oppdal helsesenter Oppdal Helsesenter består av 2 sykehjemsavdelinger med til sammen 60 plasser og Sanatelltunet bofellesskap med 16 leilighet er for personer med demens. Vi har kjøkken, renholdsavdeling, røntgen, dia...

en Noruega: Hjelpepleier 62,44 % - 2 stillinger. Ansvarsområde: Pleie, tilsyn, helsehjelp og omsorg til beboere på natt. Du vil jobbe i et team som sammen skal ivareta beboere på Ullerud Helsebygg. Teamet er satt sammen av helsefagarbeidere og sykepleiere. Din hjemmeavdeling vil være B4 med 23 beboere, men du må også påregne å bruke k...

en Noruega: Helsefagarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4405089688 Presentasjon av stillingen: Botjenester i Bergenhus og Årstad yter tjenester til beboere i bofellesskap, bo-sameier samt til tjenestemottagere i private hjem. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og t...

en Noruega: Miljøarbeider - helgevakt. Org. nr: - Stillingsident: 4410144191 Presentasjon av stillingen: Emma Hjorth boliger, avdeling J.A Lippestads vei søker etter personer som kan jobbe fast på helg. Ved avdeling J.A Lippestads vei gir vi tjenester til mennesker med ulike former for bistandsbehov. Vi søker nå etter helgevakter i s...

en Noruega: Hjelpepleier/ helsefagarbeider, 100% vikariat. Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4397281069 Presentasjon av stillingen: Den ledige stillingen er for tiden organisert under avdeling for hjerneslag fra 01.09.21-01.09.22. Avdeling for hjerneslag ved Sunnaas sykehus HF er i dag et av landets fremste innen rehabilitering etter hjerneslag,...

en Noruega: Helsefagarbeider. Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sigdalsheimen har 42 plasser fordelt på fire langtidsavdelinger, en lindrende- og en rehabiliterings enhet med KAD plass. Vi kan tilby et faglig godt miljø med fokus på kvalitet for innbyggerne i Sigdal. Sigdalsheimen søker etter hel...

en Noruega: Helgestillinger. Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sigdalsheimen har ledig helgestillinger som helsefagarbeider. Stillingene er turnus med hver 3. helg. Vi søker etter fagarbeidere eller sykepleie-/vernepleiestudenter og det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid. Ufaglærte kan sø...

en Suecia: Vi är i ständig utveckling!. Välkommen till Hemsjukvården Sjöströms Hemservice som består av sju områden, Järna/Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Tyresö/ Björkhagen, Skicka, City Östermalm och Täby. Vi söker nu efter nya kollegor till någon av områdena för att hjälpa oss att utveckla hemsjukvården, Vi söker dig som är utbilda...

en Suecia: Undersköterskor. HS trygg tillvaro AB är ett hemtjänst företag som är verksam i Nacka kommun. Du som söker tjänsten ska vara undersköterska med erfarenhet, flexibel, punktlig, stresstålig och tycka om att jobba med äldre. Sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterskor såsom att hjälpa äldre i ordinärt boen...

en Suecia: Undersköterska med adm. uppdrag. Gottsunda vårdcentral Är du undersköterska med erfarenhet av personaladministration? Vi på Gottsunda vårdcentral söker dig som gillar variation i arbetet, eftersom vi inom primärvården möter människor i livets alla skeden och ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, ...

en Eslovenia: PRIPRAVNIK - BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN PO...

en Eslovenia: BOLNIČAR NEGOVALEC F024002 - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO TER JE V POMOČ PRI ZDR. NEGI NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNIM STANOVALCEM, POMOČ STANOVALCEM PRI OBLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, KOPANJU IN FIZ.POTREBAH TER NEGA UMRLEGA, NEGOVANJ...

en Luxemburgo: Aide-soignant (M/F) pour son CAS de Witz. Vos responsabilités : › Assurer les activités d'aide et de soins à domicile › Viser une prise en charge globale du client dans le cadre de sa vie quotidienne › Participer à la démarche de soins en soutenant le client dans son autonomie › Travailler en tant que membre d'une équipe interdiscipli...

en Suecia: Undersköterska, 100% Dagtid, Rönngården Tärendö. Rönngårdens äldreboende är ett särskilt boende med åtta lägenheter, centralt i beläget i Tärendö. Du kommer att arbeta i ett team kring brukaren tillsammans med andra undersköterskor, vårdbiträden och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Verksamheten arbetar med individens behov i centrum. AR...

en Eslovenia: PRIPRAVNIK - BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, POLEG VLOGE JE POTREBNO PRILOŽITI ŽIVLJENJEPIS, SPRIČEVALO, DRŽAVLJANSTVO DRŽAV EVR...

en Bélgica: Verzorgende regio Molenbeek M/V/X. Als verzorgende sta je in voor de zorg van bejaarden en hulpbehoevenden aan huis. Dit houdt in: Hulp bieden bij dagelijkse verzorging en hygiëne; Ondersteuning bij administratieve, organisatorische en financiële verrichtingen; Waar mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren. ...

en Bélgica: Vacature zorgkundige in Residentie Van Horick (C1-C2 of D1-D3). Contractueel ¿ bepaalde duur ¿ voltijds (38/38) OCMW Meise werft een zorgkundige aan voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick. Zowel overdag als ¿s nachts werken is mogelijk. Als zorgkundige help je de bewoners bij alle aspecten van het dagelijks leven: je waakt over hun verzorging, vo...

en Noruega: Ferievikar, våken nattevakt ca 70 %. Org. nr: - Stillingsident: 4410242390 Presentasjon av stillingen: Fra 01.01.17 ble botilbud for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter, bo og aktivitet nord og sør. Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger under Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hu...

en Noruega: Miljøarbeider pt natt. Org. nr: - Stillingsident: 4408687206 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å være en del av et solid og aktivt tverrfaglig miljø, og liker du faglige utfordringer? Er du robust, handlekraftig og tydelig samtidig som du er relasjon- og dialog orientert med fokus på det mellommenneskelige? Går...

en Noruega: Faste helgestillinger Gruppe 2. Org.nr.:974596369 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, en time til snaufjellet og halvannen time til Gardemoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, traffikkork, kassa...

en Noruega: Sykepleiere, Helsefagarbeider. Org.nr.:864980902 Stillingsident: 2021/3452 (220621) Presentasjon av stillingen : Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende avdeling, Rauma Helsehus, Måndalen omsorgssenter og Snarveien omsorgsboliger. Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester består av hjemmesykepleie, bo...

en Noruega: Ledige stillinger for sykepleiere og helsefagarbeider på kirurgisk/ortopedisk sengepost B3, Orkdal. Org. nr: - Stillingsident: 4407238672 Presentasjon av stillingen: Er du interessert i kirurgisk sykepleie ? Da har vi stillinger for deg ! Sengepost B3 på Orkdal har følgende stillinger ledige : To faste 80 % stillinger ledige for sykepleiere ved kirurgisk/ortopedisk sengepost på Or...

en Noruega: Besøkshjem. Org. nr: - Stillingsident: 4407671976 Presentasjon av stillingen: Østensjø barneverntjeneste søker etter et besøkshjem for en gutt på 12 år. Som besøkshjem tar du i mot et barn eller en ungdom i eget hjem. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende ...

en Noruega: Tilkallingsvakt Covid-testing. Org. nr: - Stillingsident: 4407698550 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter tilkallingsvikarer som kan bistå med COVID-testing i sommer Volvat tar del i det viktige samfunnsoppdraget med å bistå i COVID-testingen. Vi tester for både privatpersoner og Oslo kommune ved vår klinikk i Bar...

en Noruega: Helsefagarbeider søkes til 100 % stilling. Org. nr: - Stillingsident: 4391541960 Presentasjon av stillingen: Omsorgsbolig i Betzy Kjelsbergsvei har en ledig fast 100 % stilling med turnusarbeid dag/kveld og 3 hver helg. Boligen er en del av Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, virksomhet 2 i Drammen kommune. Vi yter...

en Noruega: Helsefagarbeidarar, inntil 43 %, ved Eldres senter. Stillinga har tre-delt turnus med arbeid kvar 3.helg. Kompetansekrav: Helsefagarbeidar, gjerne med relevant praksis. Dersom vi ikkje får søkjarar som har fagarbeidarutdanning, vil det vere aktuelt å tilsette assistent med relevant praksis. I tilfelle det blir tilsett assistent, kan de...

en Noruega: Tilkallingsvikarer Miljøarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4407555163 Presentasjon av stillingen: Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune. Vi er delt inn i tre ulike seksjoner. Seksjon dagtilbud, seksjon bolig og seksjon avlastning. Seksjon dagtilbud har flere avdelinger rundt i Hillevåg ...

en Suecia: Undersköterska Hemtjänst Natt - västra Göteborg. I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna. Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela ...

en Eslovenia: BOLNIČAR NEGOVALEC I, NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ TER PREPOZNAVANJE POTREB STAREJŠIH ZDRAVIH LJUDI IN VAROVANCEV V SOCIALNIH ZAVODIH IN NA DOMU, PREPOZNAVANJE POTREB LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI (INV...

Más resultados: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · >>