en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,169 ofertas de trabajo encontradas para Sin definir (página 9):

Página: 9

 • en Dinamarca: Working 12-25 hours a week from our luxurious new office in Copenhagen, your overall mission is to deliver exciting content and well-written product descriptions for our members at luxplus.co.uk.  We are looking for a bright and self-motivated student assistant with a special flair for writing... LUXPLUS ApS.
 • en Estonia: Eesti Vabariigi kodanik; läbitud ajateenistus; võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti; kasuks tuleb B- või C- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja inglise keele oskus., Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel... Kaitseressursside Amet.
 • en Estonia: Eesti Vabariigi kodanik; läbinud nooremallohvitseri kursuse; läbinud soomukijuhi koolituse; võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti. Kasuks tuleb inglise keele oskus; E- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus; läbitud tõstukijuhi koolitus., Tegutseda lahingüksuse... Kaitseressursside Amet.
 • en Estonia: Võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti; Eesti Vabariigi kodanik; läbitud nooremallohvitseri kursus. Kasuks tuleb B- või C- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja inglise keele oskus., Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel... Kaitseressursside Amet.
 • en Estonia: Läbitud vanemallohvitseride kursus (VAPK/VABK). Vähemalt veebli auaste. Laskmiste läbiviimise kogemus ning vähemalt aastane teenistuskogemus laskmiste läbiviimise kohustusega ametikohal. B-, C- kategooria autojuhiload. Eesti keele oskus kõrgtasemel. Inglise keele oskus kesktasemel. Teenistuskohustuste... Kaitsevägi.
 • en Estonia: Läbitud KVÜÕA keskastme kursus. Vähemalt kapteni auaste. Tehniline kõrgem haridus (bakalaureuseõpe või vastava sisu ja tasemega õpe). Teadmised laskemoona käitlemise nõuetest, laomajandusest ja logistikast. Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara (excel, word, power... Kaitsevägi.
 • en Estonia: Läbitud vanemallohvitseride kursus (VAPK). Vähemalt nooremveebli auaste. Laskmiste läbiviimise kogemus ning 4 aastat teenistuskogemust ametikohal, kus teenistusülesannete hulka kuulus laskmiste läbiviimine. Ehitusprojektide lugemise oskus. Eesti keele oskus kõrgtasemel ja kahe võõrkeele... Kaitsevägi.
 • en Estonia: Läbitud vanemallohvitseride kursus. Vähemalt nooremveebli auaste. Eesti keele oskus kesktasemel. Ühe võõrkeele (soovitatavalt inglise keel) oskus kesktasemel. Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamise oskus. B- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus,... Kaitsevägi.
 • en Noruega: Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. 2. mai 2018 overføres spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle... Sykehuset Østfold HF.
 • en Noruega: Haugesund er regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Byen ligger idyllisk til ved Smedasundet. Hasseløy, Risøy og Røvær er en del av kommunen som forøvrig er en bykommune med litt over 37 000 innbyggere. Haugesund byr på festivaler... Udland omsorgssenter.
 • en Noruega: Om organisasjonen Trysil kommune Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til.Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik:Rådmannsnivå med en rådmann tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg,... Trysil kommune.
 • en Noruega: Om organisasjonen Trysil kommune Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til.Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik:Rådmannsnivå med en rådmann tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg,... Trysil kommune.
 • en Noruega: Trivsel og vekst i grunnlovsbygda Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nærmere 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende... Eidsvoll kommune.
 • en Reino Unido: The Finance Department are seeking an Assistant Management Accountant (maternity cover) to work with the Professional Services Finance Manager and other team members to deliver a professional, customer-orientated and proactive financial management service for a number of Professional Service... University West of England.
 • en Portugal: Aider les clients à démarrer et optimiser leurs campagnes de publicité en ligne; Assistance, tout en améliorant les ventes et les bénéfices; Comprendre les exigences et les objectifs du client, et faire correspondre les solutions et stratégies marketing appropriées.   Consulter... Teleperformance Portugal.
 • en Noruega: Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Org. nr: - Stillingsident: 3698818501 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Bergenhus og Årstad gir... Bergen kommune.
 • en Noruega: - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og... Sørlandet sykehus HF.
 • en Noruega: Trivsel og vekst i grunnlovsbygda Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nærmere 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende... Eidsvoll kommune.
 • en Noruega: Trivsel og vekst i grunnlovsbygda Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har nærmere 25.000 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende... Eidsvoll kommune.
 • en Bélgica: Vous assurez l'entretien des installations électriques.   Vous analysez les pannes pour pouvoir intervenir à bon escient   Vous assurez l'entretien préventif. Vous rapportez au contremaître toute situation anormale et faites des propositions quant aux améliorations possibles   ...
 • en Chipre: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ , ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ... ΠΙΠΑΚΗΣ ΛΤΔ.
 • en Noruega: Har du lyst til på sommarjobb i helse og omsorg? Vi har behov for: - Sjukepleiarar- Vernepleiarar- Fagarbeidarar- Assistentar. Hovudferieperioda er frå veke 25 til 33. Aktuelle arbeidsplassar Seljetunet:Omsorg, rehabilitering og produksjonskjøkken Kontakt Barbro Longva tlf 928 55... Selje kommune.
 • en Noruega: Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.  Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag... Helse Møre og Romsdal HF.
 • en Noruega: Elverum er en by i vekst i Hedmark, med over 21 000 innbyggere. I kommunen har vi i overkant av 1 800 ansatte, som hver dag yter sitt beste for å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vår visjon er Elverum har hjerterom, og verdiene åpenhet, ærlig og respekt preger alt vi gjør. Moen... Elverum kommune.
 • en Noruega: Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • en Noruega: Kirkens Bymisjon i Bergen har tiltak innenfor feltene rus og prostitusjon, barne- og ungdomsarbeid, kirkenært arbeid og nærmiljøarbeid. Vår visjon er at alle mennesker i byen skal oppleve respekt, rettferdighet og omsorg. Empo Flerkulturelt Ressurssenter søker etter koordinator i... Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen.
 • en Noruega: Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.  Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag... Helse Møre og Romsdal HF.
 • en Noruega: Aleris Omsorg Norge har landsdekkende tjenester innenfor barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastningstjeneste, respirator-/hjemmeteam, sykehjem, dagsenter, hjemmesykepleie, trygghetsalarmsentral, velferdsteknologi, utrykningstjeneste og trygghetsboliger i egen... Region Øst.
 • en Noruega: Har du lyst til på sommarjobb i helse og omsorg? Vi har behov for: - Sjukepleiarar- Vernepleiarar- Fagarbeidarar- Assistentar. Hovudferieperioda er frå veke 25 til 33. Aktuelle arbeidsplassar Seljetunet:Omsorg, rehabilitering og produksjonskjøkken Kontakt Barbro Longva tlf 928 55... Selje kommune.
 • en Bélgica: Pour une entreprise de la région de Marche-en-Famenne, nous recherchons un chauffagiste qualifié.   Vos tâches :   Vous vous occupez de l'installation de chauffages et sanitaires dans des maisons unifamiliales (chaudières au gaz ou au mazout, radiateurs, tuyaux, raccordements, ...);... TEMPO-TEAM.