Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > profesor universitario de ingeniería/profesora universitaria de ingeniería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo encontradas para profesor universitario de ingeniería/profesora universitaria de ingeniería:

en Croacia: NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH SADRŽAJA STROJARSKE GRUPE PREDMETA. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7., i 8. ...

en Croacia: NASTAVNIK/CA STROJARSKE GRUPE PREDMETA. STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREB (dalje: Škola), Avenija Marina Držića 14, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA PRAKTIČNE NASTAVE IZ STROJARSKE SKUPINE PREDMETA. Nastavnik/ica praktične nastave iz strojarske skupine predmeta, puno radno vrijeme, na neodređeno, dva izvršitelja.    Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu ( NN br. 93/14, 127/17, 98/19), svi kandidati moraju udovoljavati posebnim uvjetima iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osno...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA. Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta, nepuno radno vrijeme ( 10 nastave tjedno), na neodređeno, jedan izvršitelj.    Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu ( NN br. 93/14, 127/17, 98/19), svi kandidati moraju udovoljavati posebnim uvjetima iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osn...

en Croacia: NASTAVNIK/CA STROJARSKE GRUPE PREDMETA. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Konavoska 2, Zagreb, raspisuje N A T J E Č A J za radno ...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA PRAKTIČNE NASTAVE STROJARSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) članka 16. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postu...

en Croacia: NASTAVNIK/CA SKUPINE STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA STROJARSTVA. Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci KLASA: 112-02/22-01/06 URBROJ: 2196-34-22-3 U Vinkovcima, 30. kolovoza 2022. Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09,...

en Croacia: PREDAVAČ / PREDAVAČICA - DIPLOMIRANI INŽENJER-MAGISTAR INŽENJER STROJARSTVA/BRODOSTROJARSTVA. Tražimo predavače koji ispunjavaju uvjete za predavanje stručnih predmeta iz programa obrazovanja odraslih: - tehničar za brodostrojarstvo - pomorski nautičar - elektrotehničar - programi osposobljavanja. Poželjno uz VSS da kandidat ima završen PPDMO (Pedagoška skupina predmeta) ali nije...

en Croacia: 1. B) IZBOR U NASTAVNO ZVANJE I RADNO MJESTO VIŠEG PREDAVAČA/ICE, ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE TEMELJNE TEHNIČKE ZNANOSTI. Uvjeti za izbor u zvanja pod točkom 1. nalaze se na web stranici Veleučilišta: www.tvz.hr (Uvjeti za izbor u nastavna zvanja (NN 20/2012 NN 85/2013, NN 4/2015)) Uz prijavu svi pristupnici pod točkom 1. trebaju priložiti: •preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (origina...

en Croacia: REDOVITI/A PROFESOR/ICA U TRAJNOM ZVANJU U ZNANSTVENOM PODRUČJU TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE STROJARSTVO. Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo. Pristupnici Natje...

en Croacia: NASTAVNIK / NASTAVNICA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE REDOVITOG PROFESORA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE STROJARSTVO. Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje N A T J E Č A J Za izbor: 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajuće radno mjesto; Pristupnici koji ...