Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > profesor de biología en educación secundaria/profesora de biología en educación secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo encontradas para profesor de biología en educación secundaria/profesora de biología en educación secundaria:

en Estonia: Loodusainete õpetaja. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda loodusainete õpetajat (vene osakonda, põhikooli ja gümnaasiumiastmes, osalise koormusega) Omalt poolt pakume: huvitavaid väljakutseid, täiskasvanute õppijatega töötamise võimalust, enesearendamise võimalust, sõbralikku ning toetavat kollektiivi. Muud nõude...

en Croacia: UČITELJ/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE. OGLAS ZA RADNO MJESTO 1 UČITELJA/ICE BIOLOGIJE I KEMIJE Osnovna škola Tituša Brezovačkog ima potrebu za zapošljavanjem 1 UČITELJA/ICE BIOLOGIJE I KEMIJE na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. UVJETI: -opći uvjeti propisani Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)...

en Croacia: UČITELJ/UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE SCUOLA ELEMENTARE “MARIJA I LINA“ UMAG-UMAGO KLASA: 112-01/23-01/32 URBROJ: 2105/05-15-01/23-3 Umag , 25. travnja 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, ...

en Croacia: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20 i151/22.) te odredbi Pravilnika o radu i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna...

en Estonia: Bioloogiaõpetaja. Bioloogiaõpetaja (gümnaasiumiõpetaja) Tööülesanded: Töö sisuks on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohane õpitee. Tööülesanded: - kooli õppe- ja kasvatustöö arendusprotsessis osalemine; - õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine, õpikeskkonna kujund...

en Estonia: Loodusainete õpetaja. Laulasmaa Kool ootab oma kollektiiviga liituma loodusainete õpetajat Tööülesanded: - Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikus õppekavas seatud eesmärkidega. - Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega ...

en Estonia: Loodusainete õpetaja. Tööülesanded: Loodusainete õpetamine põhikoolis; õpilaste juhendamine; nende arengu ja motivatsiooni toetamine. Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda ja eneseteostuse võimalust koostöös kooliperega. Muud nõuded: Kandidaadilt ootame erialast kõrgharidust (võib olla omandamisel), kasuks tule...

en Croacia: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Osnovna škola Vidovec, Školska 4, Vidovec, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 40 sati tjedno određeno radno vrijeme (zamjena za bol...

en Estonia: Loodusainete õpetaja. Tööülesanded: ● Loodusainete tundide ettevalmistamine ja läbiviimine kasutades erinevaid õppemeetodeid. ● Loodusainete õpetamine õpilastele vastavalt riiklikule õppekavale ja kooli õppe- ja arengukavale. ● Õpilaste oskuse hindamine ja tagasiside andmine. ● Õppimist toetava keskkonna loomine ...

en Croacia: PROFESOR / PROFESORICA BIOLOGIJE. Opis poslova: Odgojno - obrazovni rad iz predmeta biologija Održavanje nastave po IB programu na engleskom jeziku Napomene: uvjet za prijavu je poznavanje engleskog jezika na C1 razini uz pisanu prijavu, potrebno je dostaviti životopis prijave se zaprimaju isključivo na...

en Estonia: Loodusainete õpetaja. Tööülesanded: Loodusainete õpetamine. Omalt poolt pakume: Sinimäe Põhikool asub looduslikult kaunis kohas. See on eesti õppekeelega maakool, kus õpib pisut üle 100 õpilase. Klassid on väikesed (4-14 õpilast). Koolihoone on kaasaegne ja valgusküllane. Koolis töötab mitmekülgne, sõbralik ja koo...

en Croacia: UČITELJ/UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE SCUOLA ELEMENTARE “MARIJA I LINA“ UMAG-UMAGO KLASA: 112-01/23-02/08 URBROJ: 2105/05-15-01/23-3 Umag, 23. ožujka 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/...

en Croacia: NASTAVNIK/CA BIOLOGIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20,151/22), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspi...

en Croacia: UČITELJ/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ru...

en Croacia: NASTAVNIK/CA BIOLOGIJE I KEMIJE. GIMNAZIJA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 42, ŽUPANJA KLASA: 112-01/23-01/01 URBROJ: 2196-38-1-23-2 U Županji, 14.3. 2023. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/...

en Estonia: Loodusainete õpetaja. Täiskohaga mitme loodusaine õpetaja või füüsika-/keemia-/bioloogia-/geograafiaõpetaja osalise koormusega. Võimalikud erinevad kombinatsioonid. Tööülesanded: Bioloogia ja geograafia õpetamine gümnaasiumiastmes, füüsika ja keemia õpetamine. Omalt poolt pakume: Tööd sõbraliku ja toetava meesko...

en Croacia: NASTAVNIK / NASTAVNICA BIOLOGIJE S EKOLOGIJOM. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članaka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

en Croacia: UČITELJ / UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz prirode i biologije Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 , 64/20 i 151/22), Osnovna šk...

en Croacia: UČITELJ/ICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE. Opis poslova: učitelj/ica prtirode, biologije i kemije Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22 ), v.d. ravnatelj Osnovne škole Jos...

en Eslovenia: UČITELJ BIOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 27.4. oz.do vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE BIOLOGIJE NA SREDNJI ŠOLI, SKRAJŠAN DELOVNI ČAS (50  ZAPOSLITEV), skrajšan delovni čas (50  zaposlitev), nadomeščanje odsotne delavke,  potrdilo o nekaznovanosti, zaž...