Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

84 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales:

 • en Estonia: Tõlk. Tööülesanded: Suuline tõlge kohtuistungitel eesti keelest vene keelde ja vastupidi. Kohtulahendite ja muude kohtudokumentide kirjalik tõlge. Omalt poolt pakume: Meeldivat kaasaegset töökeskkonda Täistööajaga tööd 35-päevast põhipuhkust Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Tõlk. Tööülesanded: Suuline tõlge kohtuistungitel eesti keelest vene keelde ja vastupidi. Kohtulahendite ja muude kohtudokumentide kirjalik tõlge. Omalt poolt pakume: Meeldivat kaasaegset töökeskkonda; Täistööajaga tööd; 35-päevast põhipuhkust. Kodus töötamise võimalus:...
 • en Estonia: Jurist. Tööülesanded:  Distsiplinaarjuurdluste läbiviimine;  Organisatsiooni teenistujate nõustamine seaduste ja teiste õigusaktide rakendamisel;  Kaitseväe kui kohtuvälise menetleja nimel väärteomenetluste läbiviimine;  Dokumentide ja lepingute koostamine;  Õigusaktide ja...
 • en Estonia: Kohtujurist. Tööülesanded: Kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks; kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatuses. Omalt poolt pakume: Sõbraliku meeskonna tuge; huvitavat ja arendavat tööd; erialaseid koolitusi. Muud nõuded: Ootame kandideerima neid, kes soovivad...
 • en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded:  Psühholoogilise toetuse osutamine ja koordineerimine 1. Jalaväebrigaadis.  Psühholoogiaalase väljaõppe läbiviimine brigaadi isikkoosseisule. Omalt poolt pakume:  Kiiresti arenevat rahvusvahelist töökeskkonda;  Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; ...
 • en Estonia: Tantsutreener. Tööülesanded: Tantsutreeningute läbiviimine lastele vanuses 4-11 eluaastat. Omalt poolt pakume: Motiveeritav töötasu ja boonuseid ettevõtte poolt. Muud nõuded: Kohusetundlikkus, hea suhtleja, soov töötada meeskonnas Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Nõunik. Tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks Tööülesanded: Analüüsida Eesti kohtunike ja kohtuteenistujate koolitusvajadust eraõiguse valdkonnas, ehitada üles sellele vajadusele kõige paremini vastav plaan ning viia see ellu. Ametikoht eeldab täiskohaga tööd...
 • en Estonia: Galerist. Tööülesanded: Kunstimüügi korraldamine; kunstioksjonite ettevalmistamine, kataloogi koostamine, osalemine läbiviimisel; näituste korraldamine, tekstide koostamine; suhtlemine klientide, kunstnike ja kunstiteoste omanikega; galerii korras hoidmine. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega,...
 • en Estonia: Lastekaitsespetsialist. Töötaja võetakse tööle 0,5 kohaga Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsetöö korraldamine Muhu vallas. Peamised ametiülesanded: • Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine • abivajajate informeerimine...
 • en Estonia: Riigivara osakonna jurist. Tööülesanded: Töötad välja õigusaktide eelnõusid, eeskätt tegeled riigivaraseaduse ja sellega seotud õigusaktidega. Osaled riigi kinnisvarastrateegia väljatöötamises ning kujundad rahandusministeeriumi seisukohti riigivara valitsemise osas. Oled õigusalaseks partneriks ja konsultandiks...
 • en Estonia: Lastekaitsespetsialist. ajutiselt äraoleva teenistuja asendajaks Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on 1) lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine; 2) lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine...
 • en Estonia: Noorsootöötaja. noorte tööhõive suunale Tööülesanded: Tartu noorte töömaleva koordineerimine, noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, sündmused, huviringid, laagrid jm); noorte juhendamine noortekeskuses; noortekeskuses korra tagamine; koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega....
 • en Estonia: Hoolekande spetsialist. Tööülesanded: Kuusalu valla sotsiaalhoolekandeline nõustamine, sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine. Omalt poolt pakume: • Sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist ja huvitavat tööd. Muud nõuded: • erialane haridus, mis võib...
 • en Estonia: Lastekaitsespetsialist. Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti eesmärk on valla lastekaitsetöö ja lastega perede suhtes tehtava sotsiaaltöö korraldamine ja järelevalve. Omalt poolt pakume: - Võimalusi eneseteostuseks; - vaheldusrikast tööd; - koolitusi enesetäiendamiseks; - põhjalikku väljaõpet;...
 • en Estonia: Noorsootöötaja. Tööülesanded: Noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, sündmused, huviringid, laagrid jm); noorte juhendamine noortekeskuses; noortekeskuses korra tagamine; noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine; koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega. ...
 • en Estonia: Juhendaja. tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga. Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Kaplan. Tööülesanded: Kaplani põhiülesanded on tagada kinnipeetavate usuvabadus, teenida neid hingehoidlikult ja aidata kaasa nende taasühiskonnastamises. Omalt poolt pakume: • Töötasu 1040 eurot • 35 päeva põhipuhkust • hüvitist alates teisest haiguspäevast • huvitavat ja...
 • en Estonia: Juhendaja. tööharjutusteenus Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga. Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Tugiisik. Tööülesanded: Juhendada ja toetada last lasteaias käimisel Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd Erialaseid täiendkoolitusi Häid ja kaasaegseid töötingimusi Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Lastekaitse vanemspetsialist. lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on Mustamäe territooriumil elavate laste õiguste ja huvide kaitsmine; abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja nende eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;...
 • en Estonia: Lastekaitse spetsialist. Tööülesanded: • Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes. • Abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse. • Arvamuste andmine kohtule alaealist...
 • en Estonia: Jurist. Tööülesanded: Juristi põhiülesanded on tagada koostatavate haldusaktide ja dokumentide juriidiline korrektsus, menetleda vaideid, kahjunõudeid ja muid pöördumisi, esindada vanglat haldus- ja tsiviilkohtus ning nõustada vangla teenistujaid teenistuskohustuste täitmisega seotud õigusküsimustes....
 • en Estonia: Kliiniline psühholoog. Tööülesanded: Psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika; nõustamine ja eksperthinnangute andmine kliinilise psühholoogia valdkonda kuuluvates küsimustes; koostöö teiste erialade spetsialistidega. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda; osalise koormuse...
 • en Estonia: Juhtumikorraldaja. Tööülesanded: Põhieesmärk: Juhtumikorralduse põhimõtete ja meetodite tundmine, mis aitavad tõsta ja säilitada asendushooldus teenusel viibivate laste sotsiaalset toimetulekut ja elukvaliteeti. Võrgustikupartnerite koostöövõrgustiku loomine, arendamine ning koordineerimine (laste...
 • en Estonia: Lastekaitsespetsialist. Paikuse osavallakeskuses Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel...
 • en Estonia: Jurist. õigusosakonna koosseisus Tööülesanded: • Õigusalane töö linnaplaneerimise ja ehituse küsimustes • kirjadele, avaldustele, teabenõuetele vastamine, ameti teenistujate nõustamine • kohtuasjade ettevalmistamine ja linna esindamine kohtus. Omalt poolt pakume: • Mitmekesist...
 • en Estonia: Tantsutreener/ iluvõimlemistreener. Tööülesanded: Tantsutreeningute läbiviimine lastele vanuses 6-12 eluaastat. Omalt poolt pakume: Motiveeritav töötasu ja boonuseid ettevõtte poolt. Muud nõuded: Kohusetundlikkus, hea suhtleja, soov töötada meeskonnas Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Kliiniline psühholoog. nõutav kutsetunnistuse olemasolu! Tööülesanded: Klientide/patsientide nõustamine (sh puuetega või sõltuvushäiretega kliendid), vajadusel grupitööde läbiviimine. Inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste...
 • en Estonia: Psühholoog. Tööülesanded: Sinu igapäevatöö on hinnata lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid; selgitada välja lapse vajadused, arengutingimused ja võimalused tema toetamiseks; nõustada täiskasvanuid lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel; analüüsida hindamistulemusi...
 • en Estonia: Jurist. saad ise valida, millise linna SKA kontoris tööd teha Tööülesanded: Sul on võimalus panustada kvaliteetse õigusabi andmisse Sotsiaalkindlustusametis ja mõjutada protsesse arenevas organisatsioonis, mille eelarve moodustab ligikaudu kolmandiku Eesti riigi eelarvest ning klientideks...
Más resultados: 1 · > · >>