Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines:

en Estonia: Kohtuistungi sekretär. Määratud ajaks kuni lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni. Tööülesanded: Kohtuistungite protokollide koostamine; kohtumenetlusega seonduv asjaajamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd; kaasaegseid töötingimusi; koolitusvõimalusi; põhipuhkus...

en Estonia: peavarahoidja-kuraator. Tööülesanded: • Korraldada muuseumikogu haldamist ja kasutamist • Juhtida kogudega seotud plaanide, digiteerimis- ja tegevuskavade koostamist ning nende elluviimist • Administreerida museaalide andmebaasi MuIS • Tagada kogude arendamise, süstematiseerimise, museaalide arvele võtmise, korrashoiu, ...

en Estonia: Külastusjuht. Tori Hobusekasvandus Tööülesanded: • külastajate vastuvõtmine, juhendamine ja teenindamine; • näituste tutvustamine ja giidituuride läbiviimine; • töö muuseumi poes ja kassas; • haridusprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine; • näituste üldise korrashoiu jälgimine ja tagamine. Omalt pool...

en Estonia: Hankespetsialist. Tööülesanded: Hankeplaani koostamine ja selle täitmise jälgimine ning vajadusel muudatuste sisseviimine. Hangete ettevalmistamine ja läbiviimise korraldamine. Omalt poolt pakume: • kuulumist toetavasse meeskonda, kus väärtustatakse uuemeelsust, lahendustele keskendumist ja koostööd • organisat...

en Estonia: Kultuurikorraldaja. Sindi piirkond Tööülesanded: Kultuurisündmuste korraldamine Sindi linnas, Sindi Seltsimajas. Omalt poolt pakume: • Sõbralikku, toetavat ja tegusat meeskonda; • eneseteostust ja loovat tööd Tori valla ja Sindi linna kultuurielu rikastamisel; • kaunist ja värsket töökeskkonda sügisel valmiva...

en Estonia: Järelevalvespetsialist. uus ametikoht Tööülesanded: - riikliku järelevalve teostamine Rae valla territooriumil; - menetlustoimingute läbiviimine süüteo- ja väärteomenetlustes ning lõplike menetlusdokumentide koostamine; - järelepärimiste ja muu teabe läbivaatamine ning neile vastamine oma vastutusvaldkonnas; - enda menet...

en Estonia: Muuseumi järelevaataja. Suvehooajaks Kuressaare linnusesse Tööülesanded: * Näituseruumides turvalisuse jälgimine ja korrashoiu tagamine; * Näitusekeskkonna tehnilise korrasoleku jälgimine; * Külastajakeskse teeninduskultuuri tagamine. Omalt poolt pakume: * Vaheldusrikast tööd graafiku alusel; * Toetavaid ja toreda...

en Estonia: Saaliteenindaja. Muuseumiteenindaja kunstisaalis Tööülesanded: Tartu Kunstimuuseum otsib sõbralikku ning rõõmsameelset saaliteenindajat, kes pakuks kunstihuvilistele meeldivat teenindust. Muuseumiteenindaja peab tagama oma tööpiirkonnas/näitusel korra, seal asuvate eksponaatide turvalisuse ning võimaldama külastaja...

en Estonia: Kohtuistungi sekretär. Määramata ajaks. Tööülesanded: Kohtuistungite protokollide koostamine; kohtumenetlusega seonduv asjaajamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd; kaasaegseid töötingimusi; koolitusvõimalusi; põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas. Muud nõuded: Keskharidus; teadmised dokumendihaldusest; väga hea ees...