Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

96 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio:

 • en Estonia: Töödejuhataja. meeskonnajuht Tööülesanded: Otsime oma jäätmekäitlusettevõttesse inimest, kes hoiaks silma peal meie umbes seitsmest inimesest koosneval meeskonnal. Tegemist on siis ehitusjäätmete sorteerijatega. Töödejuhataja täidab tunnilehti ja vaatab, et need on vastavuses reaalsete töötundidega....
 • en Estonia: Töökoja meister. Tööülesanded: Metall toodete valmistamise töökoja igapäevase töö organiseerimine. Tehtud tööde kontrollimine, vajadusel töökoja töötajate nõustamine ning abistamine teostavate tööde juures. Jooniste järgi toodete valmistamise organiseerimine Omalt poolt pakume: head palka;...
 • en Estonia: Peamehaaniku asetäitja. Tööülesanded: Seadmete remondi- ja hooldustabeli väljatöötamine; seadmete, sildkraanade hooldus- ja remondiplaani täitmise tagamine; tulemuste fikseerimine vastavas registris; seadmete hoolduseeskirjade väljatöötamine. Omalt poolt pakume: Püsivad tööd. Muud nõuded: Konstrueerimisalased...
 • en Estonia: Katelseadme operaator. Tööülesanded: • Katlamaja töökorras hoidmine, hooldamine (sh katlamaja põletite hooldus) ning tehniline järelvalve • Remonditööde teostamine vajadusel • Tehnoloogilise dokumentatsiooni korrashoid Omalt poolt pakume: • Sooja, puhast ja valget töökeskkonda 2016.aastal valminud...
 • en Estonia: Ehituse objektijuht, töödejuhataja. Tööülesanded: Objektijuhi tööülesanneteks on: • ehitustegevuse igapäevane planeerimine ja organiseerimine tööstusobjektidel, • meeskondade juhtimine, • tellija ja omaniku järelvalve esindajatega suhtlemine, • ehitustööde kvaliteedi tagamine, • ehitusgraafiku järgimine....
 • en Estonia: Projektijuht. metallitöötlemine(treimine, freesimine, puurimine) Tööülesanded: Detailide töötlemise protsessi kontrollimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset palka. Muud nõuded: Metallitöötlemise alased oskused ja kogemused Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Projektijuht. metallkonstruktsioonide valmistamine Tööülesanded: Metallkonstruksioonide valmistamise protsessi kontrollimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset palka. Muud nõuded: Metallitöötlemise alased oskused ja kogemused Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Meister. Tõrva Tööülesanded: Tootmisprotsessi juhtimine; tagada toodangu kvaliteetne ja tähtajaline valmimine. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada rahvusvahelises kontsernis; stabiilset töökohta; mitmekülgset ja huvitavat tööd; kogemustega, abivalimist meeskonda. Muud nõuded:...
 • en Estonia: Farmijuhataja. Tööülesanded: • 4 DeLaval lüpsirobotiga piimafarmi töö sujuv ja edukas korraldamine; • 6-liikmelise meeskonna efektiivne tööle rakendamine ja tulemuslik juhtimine, vajadusel töötajate oskuste hindamine ja täiendkoolitusteks ettepanekute tegemine; • loomakasvatuse dokumentatsiooni...
 • en Estonia: Objektijuht. Tööülesanded: Paigaldustööde juhtimine ja kõik sellega seonduv paberitöö enne ja pärast objekti algust. Töötajate ja kliendi vaheline infovahetus. NB! Suurema osa ajast tuleb tööülesandeid täita välismaal. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; korralikke töövahendeid;...
 • en Estonia: Ehituseelarvestaja. Teraskonstruktsioonide hinnapakkumiste ja eelarvete eelarvestaja Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on teraskonstruktsioonide tootmise eelarvete, hinnapakkumiste ja prognooside koostamine ning mahtude arvutamine. Omalt poolt pakume: Pakume töötamiseks innovaatilist IT-lahendust...
 • en Estonia: Autotehnik. Carstop Jõgeva Tööülesanded: Sõidu- ja pakiautode remont ja hooldus, rehvitööd, silla reguleerimised jms. Omalt poolt pakume: Stabiilselt tööd Muud nõuded: Soovitavalt töökogemus samal alal ja/või erialane autotehniku haridus. Väljaõppe võimalus töö käigus Kodus...
 • en Estonia: Rehvitehnik. Tööülesanded: Rehvivahetus, rehvide remont ja müük. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd, väljaõpet kohapeal, sõbralikku kollektiivi; võimalus tegeleda enda huvidega, kui see tööd ei takista. Muud nõuded: Tehnikaalased teadmised; hea suhtlemisoskus; töötahe, ausus ja...
 • en Estonia: Rehvitehnik. Rehvitehnik rehvivahetuse hooajaks Tööülesanded: Sõidukite (kaubik, sõiduauto ja maastur) rehvide montaaž ja tasakaalustamine kaasaegsete seadmetega ja muud kaasnevad tööd rehvivahetusel. Omalt poolt pakume: Töötamist Rapla suurimas ja moodsamas rehvitöökojas. Kodus töötamise...
 • en Estonia: Vanemtehnik. Tööülesanded: *Tehnilise meeskonna töö organiseerimine ja koordineerimine. Vajadusel ka ise tööde teostamine; *hoone ja tehniliste seadmete korrashoid. Pisiremontide ja ehitustööde organiseerimine ja teostamine; *korrapäraste hoolduste ja ülevaatuste teostamine koostöös koostööpartneritega;...
 • en Estonia: Valvekaamerate- ja seadmete tehnik. Tööülesanded: Töö sisuks on valvekaamerate ja muude valve- ja nõrkvooluseadmete paigaldamine objektidel. Vajalik on teostada kaabeldustööd, seadmete ühendamine, seadistamine ning kliendikoolitus. Tehniku põhiliseks tööpiirkonnaks on Põhja-Eesti. Omalt poolt pakume: Vajalikud...
 • en Estonia: Rehvitehnik. Tööülesanded: Veoautorehvide paigaldamine. Omalt poolt pakume: Väljaõpe ja motiveeriv palk meie poolt uues 2019. aastal valmivas rehvikeskuses. Muud nõuded: Töötajal peaks olema isiklik auto, kuna meie juurde ühistransporti ei käi Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Teemeister. Tööülesanded: Teemeister vastutab teepiirkonna haldusalas hooldetööde korraldamise eest, tagab vastavuse hooldelepingule ja tee seisundinõuetele. Omalt poolt pakume: Vajalikke töövahendeid, sh. tööautot. Muud nõuded: 3 aastane töökogemus teehoiu valdkonnas (teeseaduse või...
 • en Estonia: Ehituseelarvestaja. Tööülesanded: Objektide töömahtude arvutused, eelarvete ning hinnapakkumiste koostamine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja arendavat tööd. Paindlikku töögraafikut. Inseneritaseme täiendkoolitusi. Nooruslikku ja ühtehoidvat kollektiivi, ühisüritusi. Kodus töötamise...
 • en Estonia: Soojuspumpade paigaldustehniku abi. Tööülesanded: Soojuspumpade, kliimaseadmete ja päikesepaneelide paigaldustööd koos paigaldustehnikuga. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd perspektiivikal alal. Võimalust peale kutseoskuste omandamist teha külmamehaaniku kutseeksam. Muud nõuded: Vajalikud B-kategooria...
 • en Estonia: Soojuspumpade paigaldustehnik. Tööülesanded: Õhk-vesi ja maasoojuspumpade paigaldustööd. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd, tööalase arengu võimalusi. Konkurentsivõimelist töötasu. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Rehvitehnik. Tööülesanded: Sõidukite (sõiduauto, kaubik, maastur) rehvide vahetus. Omalt poolt pakume: Koolitus kohapeal. Muud nõuded: Eelnev kogemus tuleb kasuks Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Hooldetehnik. garaažitehnika paigaldus, hooldus, remont ja diagnostika Tööülesanded: Tegemist on garaaži – ja tööstusseadmete (garaažiseadmed, kompressorid jmt) paigalduse, hoolduse, diagnostika ja remondiga Põhja-Eesti piirkonnas. Omalt poolt pakume: • Väljaõpet kohapeal, täiendkoolitusi...
 • en Estonia: Rehvitehnik. Hooajaline tööpakkumine rehvitehnikule Tööülesanded: Sõidu- ja pakiautode rehvitöö teostamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi; kaasaegset töökeskkonda; arenguvõimalusi; töötulemustest sõltuvat, väärilist töötasu, vajadusel ka väljaõpet. Muud nõuded:...
 • en Estonia: Tehnik. Tööülesanded: Seadmete hooldus, remont. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökeskkonda, ühtekuuluvustunnet sõbralikus kollektiivis ning töö sisule vastavat töötasu. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Sanitaartehniliste tööde osakonna juhataja. Tööülesanded: Osakonna töö juhtimine ja koordineerimine. Sanitaartehniliste tööde hinnapakkumiste koostamine. Tööde jälgimine objektidel. Töökvaliteedi eest vastutamine. Objektide üleandmine. Klientidega suhtlemine. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd ja töötasu. Sõbralikku...
 • en Estonia: Meister-tehnoloog. Tööülesanded: * Tööde planeerimine ja organiseerimine, toodete kvaliteedi kontroll jne * Kuluarvestuste pidamine ja kontroll * Aruandlusdokumentide täitmine teostatud tööde kohta * Töö ulatuse, tootmispersonali arvu ja tähtaegade kindlaksmääramine * Tööprotsesside optimiseerimine...
 • en Estonia: KVJ (ja/või) VK süsteemide projekteerija. Tööülesanded: Küte, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide projekteerija. Kütte- ja ventilatsiooniprojektide koostamine. Vee- ja kanalisatsiooniprojektide koostamine. Omalt poolt pakume: Töö rahvusvahelises ettevõttes. Võimalust omandada uus ja huvitavaid teadmisi. Eneseteostust ja...
 • en Estonia: Elektroonikatehnik. Tööülesanded: Tootes tekkinud vigade leidmine ja kõrvaldamine, süstemaatiliste vigade avastamine ja operatiivne teavitamine, mehhaanilise remondi tegemine ja uute toodete remondi oskuste omandamine. Omalt poolt pakume: Meie poolt on Sulle turvaline töökeskkond ja toetav meeskond,...
 • en Estonia: Ehitusspetsialist. Tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusdokumentatsiooni (projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusteatiste, ehitus-ja kasutuslubade ning kirjalike nõusolekute, kaevamistööde lubade) menetlemine, ehitisregistrikannete tegemine ning muude ehitusseadustikust...
Más resultados: 1 · > · 3 · >>