Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de las ciencias y de la ingeniería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de las ciencias y de la ingeniería:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Finlandia: Maastikuehitaja. Tööülesanded: Otsime kogemustega maastikuehitajaid Uusimaa piirkonda. Eramute õueala maastikuehitus ja haljastustööd. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd; tööriideid ja nõutavaid ohutusvahendeid; Soome standarditele vastavat ja õigeaegselt makstud töötasu; pikaajalist töösuhet ja töölepingut ...

en Estonia: Insener-tehnoloog. Tööülesanded: Projektide tehniline tugi, sh tellijatega suhtlemine; tootmisalase tehnilise dokumentatsiooni koostamine; materjalide tellimine tellija nõuetest lähtuvalt; projekti aruandlusdokumentatsiooni koostamine. Omalt poolt pakume: Suurepärast võimalust erialaoskuste rakendamiseks Tööd h...

en Estonia: Maaspetsialist. Tööülesanded: Maaspetsialisti teenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud küsimuste lahendamine; maareformist tulenevate küsimuste lahendamine; koha-aadresside muutmise, korrastamise ja uute aadresside määramise korraldamine; kohanimede määramise küsimustega tegelemine jms. Teeni...

en Estonia: Projekteerija. Tööülesanded: Projektide kavandamine ja elluviimine koostöös projektijuhiga. Terviklike laeva veesüsteemide paigalduslahenduste pakkumine laevafirmadele. Projektimeeskonna juhtimine: tööülesannete selgitamine ja jälgimine, tähtaegadest kinnipidamine, meeskonnaliikmete motiveerimine ja tagasis...

en Estonia: Insener-tehnoloog. Tööülesanded: Fiiberoptiliste-, painduvate- ja poolpainduvate RF ühenduste tootmisprotsessi tehniline toetamine ja osalemine uute toodete juurutamisel: - tootmise tööjuhendite väljatöötamine ning protsesside arendamine - testprotseduuride väljatöötamine ja testimise toetamine - tootmiseks ...

en Estonia: (Teede)ehituse juhtivinsener. Tööülesanded: Ehituse juhtivinseneri peamisteks ülesanneteks on: • koostöös üksuse juhatajaga üksuse tegevuse juhtimine, planeerimine ja arendamine; • üksuse ehituse projektijuhtide ja sillainseneri töö koordineerimine; • projekteerimise ning ehitus- ja remondiprojektide ettevalmistamise ja elluviimise a...

en Estonia: Keskkonnaspetsialist. Tööülesanded: Keskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ja esitamine; Keskkonnalubade haldamine, täiendamine ja uuendamine; Keskkonnaseire korraldamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda Enesetäiendamise võimalusi Mitmekesist ja huvitavat tööd Muud nõuded: Haridus v...

en Estonia: Maastikuarhitekt. Tööülesanded: Maastikuarhitektuur. Alamkategooriad: Maastikuarhitekti teenused, haljastusprojektid, haljastusprojektide koostamine, eskiisprojektid, asendusistuse eskiislahendus. Omalt poolt pakume: Paindlik töö aeg, koostööle orjenteeritud meeskonda, töötasu vastavalt tulemustele Kodus ...

en Estonia: Eelarve ja kulumudelite analüütik. Tööülesanded: Põhiülesandeks on Transpordiameti tegevuspõhiste eelarve- ja kulumudelite haldamine ning arendamine ja seotud aruandluse korraldamine, sealhulgas: - eelarve- ja kulumudelite modelleerimine programmiga SAS Cost and Profit Management (SAS CPM); - algandmete ja aruandluse korraldamiseks vajal...

en Finlandia: Maastikuehitaja. Tööülesanded: Otsime kogemustega maastikuehitajaid Uusimaa piirkonda. Eramute õueala maastikuehitus ja haljastustööd. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd; tööriideid ja nõutavaid ohutusvahendeid; Soome standarditele vastavat ja õigeaegselt makstud töötasu; pikaajalist töösuhet ja töölepingut ...

en Finlandia: Metsatööde juht. Tööülesanded: Võsalõikajate meeskonna metsatööde juhtimine, lankide sissemärkimine, kontrollmõõtmiste teostamine, andmete edastamine, võsalõikuriga valgustusraie ja istutamine. Töövahendite korrasoleku jälgimine ja väiksemate hoolduste teostamine. Omalt poolt pakume: Tööriided ja isikukaitsevah...

en Estonia: Maastikuarhitekt. ajutiselt äraoleva teenistuja asendamiseks Tööülesanded: • töötab välja ruumialaseid kontseptsioone ja tingimusi; • korraldab raielubade väljastamist, kõrghaljastuse mahavõtmist ja asendusistutust; • osaleb projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade menetluses; • nõustab kodanikke maastiku...