Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

36 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza (página 2):

Página: 2

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi tegevused toimuvad väikestes gruppides või individuaalselt. Omalt poolt pakume: - Toredat ja toet...

en Estonia: Eripedagoog/sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Vajaliku toe pakkumine lasteaias ja koolis, õpetajate ja vanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Palju rõõmsaid ja koostööd tegevaid lapsi, toetavaid kolleege, 56 kalendripäeva põhipuhkust ja paindlikku tööaega, vajalikke töövahendid ja tööruume, looduskaunist keskkonda ja spo...

en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õppekasvatustöö korraldamine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: - toetavat meeskonda - võimalust oma ideid ja teadmisi teostada - vahvaid mängulisi lapsi - pikka puhkust Muud nõuded: Kvalifikatsioonile vastav haridus - avatus ja meeskonnatöö oskus - lapsesõbralikkus ja hea suhtl...

en Estonia: Klassiõpetaja. Vastemõisa tegutsemiskoht Tööülesanded: Teostab õpilaste õpetamist ja kasvatamist oma õppeaine kaudu. Õpetab õppima. Koostab õpetavate ainete jaoks töökava. Organiseerib oma tööd vastavalt õpilaste võimetele, planeerib tunde, arvestades õpilaste erivajadustega. Nõuab õpilastelt kooli kodukorra tä...

en Estonia: Kehalise kasvatuse õpetaja. Liikumisõpetaja, võimlemisõpetaja, tantsuõpetaja Tööülesanded: Kehalise kasvatuse õpetaja (võimlemisõpetaja, liikumisõpetaja) koostab vastavalt gümnaasiumi õppekavale oma ainetes kursuste töökavad, viib läbi vahetut õppe- ja kasvatustööd. Õppekeel eesti keel. Õpetaja lähtub oma töös õpet...

en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, t...

Más resultados: << · 2