Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

37 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza (página 2):

Página: 2

en Estonia: Automaatika lektor. Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on kõrghariduse esimesel ja teisel astmel loengute, praktikumide ja harjutustundide läbiviimine, eksamite/arvestuste vastuvõtmine ning üliõpilaste juhendamine. Töö sisu: - õppetöö korraldamine ja läbiviimine IKT ja automaatika valdkonnas (õppeained Aut...

en Estonia: Huvijuht-raamatukoguhoidja. Tööülesanded: Huvijuht-raamatukoguhoidjana toetad kinnipeetavate taasühiskonnastamist. Korraldad arendavaid kultuuri- ja spordiüritusi ning huvitegevust. Lisaks huvitegevusele registreerid kirjanduse andmebaasis ning tagad kinnipeetavatele selle kättesaadavuse. Tule ja ole eestvedaja kinni...

en Estonia: Klassiõpetaja. I klassi klassiõpetaja Tööülesanded: Õppetundide ettevalmistamine ja läbiviimine; õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine; õpilase juhendamine, tema arengu toetamine ja oskuste arendamine läbi õppeprotsessi; õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ning tagasiside andmine. Õpetaja töökohustused...

en Estonia: Klassiõpetaja (keelekümblusklassis). Tööülesanded: Õpetamine algklassides. Omalt poolt pakume: Sinimäe Põhikool asub looduslikult kaunis kohas. See on eesti õppekeelega maakool, kus õpib pisut üle 100 õpilase. Klassid on väikesed (4-14 õpilast). Koolihoone on kaasaegne ja valgusküllane. Koolis töötab mitmekülgne, sõbralik ja koo...

en Estonia: Algklasside õpetaja. Alustame õppetööd uues õppehoones - loome Kärdla koolile üheskoos uue sisu! Tööülesanded: Algklassideõpetaja tööülesannete täitmine Omalt poolt pakume: -võimalust kujundada koostöiset koolikultuuri -osaleda kooli arendamises koos uue valmiva koolihoonega -asjatundlikke ja pühendunud koll...

en Estonia: Klassiõpetaja. Tööülesanded: 2023/2024 õppeaastast ootame enda meeskonda klassiõpetajat, kes annaks tunde põhikoolis, peamiselt algklassidele. Omalt poolt pakume: - Ägedaid kolleege ja mitmekülgseid õpilasi; - Tööalaseid väljakutseid ja võimalust ennast proovile panna; - Toetavat juhtkonda; - Võimalus p...

en Estonia: Klassiõpetaja. 3. klassile Tööülesanded: Klassi õpetamine I ja II kooliastmes. Omalt poolt pakume: - toetavat ja sõbralikku meeskonda; - koostööd erialaspetsialistidest koosneva tugimeeskonna ja abiõpetajaga; - võimalust töötada moodsas koolimajas ja panustada kooli arengusse; - mentorsüsteemi nii alustav...

Más resultados: << · 2