Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

207 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Inglise keele tundide läbiviimine 3.-9. klassis vastavalt õppekavale, õpilase arengu toetamine ja edendamine, dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Uuendusmeelset ja toetavat kollektiivi, vahvaid hetki toredate lastega ning...
 • en Estonia: Eesti keele õpetaja. Eesti keele õpetaja tasandusrühmas Tööülesanded: Kaks korda nädalas eesti keele tegevuse läbiviimine tasandusrüma 3 kuni 7 aastastele lastele. Omalt poolt pakume: Vajadusel väljaõpe kohapeal. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: koormusega 0,125
 • en Reino Unido: Research Assistant. This temporary post is available until 31 May 2019 to assist in the completion of a comprehensive statistical analysis of the different `routes-to-diagnosis of cancer patients in Northern Ireland according to an existing analysis plan. The successful candidate will assist in the writing a user-friendly...
 • en Estonia: Alushariduse pedagoog, lasteaia õpetaja. Sõimerühma õpetaja (töökeel vene keel) Tööülesanded: Õpetaja töö venekeelses lasteaia sõimerühmas. Muud nõuded: Aus, sõbralik Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Lasteaia õpetaja. tähtajaline/ tähtajatu Tööülesanded: Võimalus töötada õpetajana või õpetaja assistendina. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada täistööajaga, haridusele vastavat palka. Muud nõuded: Töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja...
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste läbiviimine, pidude ja ürituste organiseerimine ning läbiviimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat, vaheldusrikast ja suhtlusrohket tööd; meeldivat töökeskkonda; võimalust enesetäiendamiseks; toredat kollektiivi; puhkust suvel. Muud nõuded: Erialane...
 • en Estonia: Õpetaja. 1,0 või 0,75 ametikohta Tööülesanded: Rühmaõpetaja tööülesanded. Omalt poolt pakume: Eneseteostusevõimalusi igapäevasel laste arengu toetamisel. Soodustame projektides osalemist ja muud erialast enesetäiendamist. Muud nõuded: Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele...
 • en Estonia: Väikelaevaehituse õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus. Õpetatavad moodulid/tunnid...
 • en Estonia: Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Liikumistegevuste organiseerimine ja läbiviimine; spordipäevade, perepäevade organiseerimine ning läbiviimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat, vaheldusrikast ja suhtlusrohket tööd; meeldivat töökeskkonda; võimalust enesetäiendamiseks; toredat kollektiivi; puhkust...
 • en Estonia: Klassiõpetaja. Tööülesanded: Õppetundide läbiviimine algklassides. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda uues koolis, enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, hea arvutikasutamise oskus, väga hea suhtlemisoskus, empaatiavõime Kodus...
 • en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: laste hariduslike erivajaduste märkamine lapsele, õpetajatele, lapsevanematele vajamineva toe pakkumine nõustamine ja koostöö töötab vajadusel välja individuaalsed õppekavad lastele koostöös rühma õpetajate ja logopeediga ning osaleb õppekavade rakendamisel ...
 • en Estonia: Eesti keele õpetaja täiskasvanutele. Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja ettevalmistamine täiskasvanuid taseme eksamiks. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Eesti õppekeelega rühm, laste vanus: 2-4 aastat. Töö on kahes vahetuses: 07:00-12:00; 11:00-19:00 Omalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv, vajalik väljaõppe. Muud nõuded: Edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded, tahe töötada lastega, väga hea...
 • en Estonia: Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi ametikoha töö eesmärk on: vähendada õppijate väljalangevust ja suunata õpilasi eeskujulikult koolikohustust täitma; toetada ja abistada kõiki õpilasi sotsiaal(pedagoogiliste) probleemide korral; suunata kasvatuslikult õppijaid, toetada õppija...
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste planeerimine ja läbiviimine. Koostöös õpetajatega ürituste organiseerimine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Rõõmsaid lapsi, häid töötingimisi ja meeldivat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Pirita Lasteaed ootab oma toredasse kollektiivi sõbralikku, pühendunut ja särasilmset õpetajat. Omalt poolt pakume: Pikka suvepuhkust, häid töötingimusi ja sõbralikku kollektiivi ning loomulikult toredaid lapsi. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Liikumistegevuste planeerimine ja läbiviimine. Koostöös õpetajatega spordiürituste planeerimine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Rõõmsaid lapsi, häid töötingimusi ja meeldivat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5
 • en Estonia: Kehalise kasvatuse õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Muud nõuded: Erialane kõrgharidus; vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse...
 • en Estonia: Logistika eriala õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Muud nõuded: Erialane kõrg- ja/või keskeriharidus vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse...
 • en Estonia: Õpetaja/praktikajuhendaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine tehnika valdkonnas, tehnika valdkonna ettevõttepraktika korraldamine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Muud...
 • en Estonia: Kunstiõpetaja. Tööülesanded: Kunstiõpetuse tundide andmine põhikooli osas. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis maapiirkonnas; enesearendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; kindlat ja stabiilset tööd. Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; väga...
 • en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Erivajadustega õppija toetamine ja suunamine; koostöö õpetajatega ja teiste spetsialistidega. Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostust; huvitavat ja vastutusrikast tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Vene keele õpetaja. Tööülesanded: Õpilastele õppekava piires ettenähtud teadmiste ja oskuste andmine Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostust; huvitavat ja vastutusrikast tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 12 kontakttundi...
 • en Estonia: Loodusainete õpetaja. Tööülesanded: Loodusainete õpetamine põhikooli osas. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis maapiirkonnas; enesearendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; kindlat ja stabiilset tööd. Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. asenduskoht lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni Tööülesanded: Töötamine lasteaiarühmas juhindudes õpetaja ametijuhendist. Omalt poolt pakume: Toetavat töökeskkonda. Muud nõuded: Vastavus lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ja pedagoogilised...
 • en Estonia: Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Eelkooliealiste laste igakülgne arendamine ja liikumistegevuste läbiviimine. Omalt poolt pakume: Kaasaegne töökeskkond, huvitav ja vaheldusrikast töö, erialased täiendkoolitused. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,75
 • en Estonia: Lasteaia õpetaja / lapsehoidja. Tööülesanded: Lapsehoidja peamised ülesanded: laste hoidmine ja nende eakohane arendamine; lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine; lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õues käimine; lapsele turvalise keskkonna tagamine; lapsevanematega...
 • en Estonia: Klassiõpetaja. Lihtsustatud õppekava alusel eritoe individuaalne õpe Tööülesanded: Eritoe individuaalne õppetöö 3. klassis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete rohket tööd. Toredaid ja...
 • en Reino Unido: Nursery Manager. Ceannaire Naíscoile de dhíth do Cheantar Chromghlinne. Cáilíochtaí de dhíth: Dioplóma QCF leibhéal 5 i gCúram Leanaí, Foghlaim agus Forbairt nó in Éascú Súgartha; nó cáilíocht ceirde chuí in oideachas luathbhlianta, obair shóisialta, altranas, múinteoiracht nó altranas...
 • en Estonia: Klassiõpetaja. Tööülesanded: Muud nõuded: vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, kohusetundlik, heatahtlik ja sõbralik suhtumine kolleegidesse ja õpilastesse Kodus töötamise võimalus: Ei
Más resultados: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · >>