Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

156 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de la enseñanza:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Eripedagoog. Rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoog Tööülesanded: Erivajadustega laste ja nende perede toetamine, nõustamine ja juhendamine. Osalemine rehabilitatsiooniplaani koostamisel ja ellurakendamisel. Omalt poolt pakume: Meie pakume oma töötajatele pidevalt arenevat ja kasvavat meeskonda,...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Sillamäe Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Vajalik on: • õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus, • eesti keele...
 • en Estonia: Haridustehnoloog. Tähtajaga kuni 26.08.2020 Tööülesanded: * Toetab õpetajaid distantsõppe materjalide (e-kursused, videotunnid jms) loomisel ning kasutamisel; * toetab mittestatsionaarseid õppijaid digivahendite kasutamisel; * haldab e-õppe keskkonda ja foorumit digiküsimustes (nt e-keskkondade kasutamine,...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Õppe-ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine vastavalt asutuse õppekavale. Turvalise ja lapsest lähtuva lasteaiapäeva tagamine; suhtlemine lapsevanematega lapse arengu toetamiseks; suhtlemine kolleegidega koostöö eesmärgil. Omalt...
 • en Estonia: Õppekorralduse spetsialist. teabe(dokumendi)halduse kompetentsidega Tööülesanded: Õpilaste käskkirjade koostamine ja EHISesse edastamine; õppijate andmete töötlemine vastuvõtust väljaarvamiseni; uute õpilaste vastuvõtu korraldamine SAIS-s; õpilaspiletite tellimine, täitmine, jagamine, registreerimine;...
 • en Reino Unido: E-Learning Designer - KTP Associate. Working under the guidance of company and academic supervisors the KTP Associate will deliver the following key integrated project phases: Stage 1: Familiarisation with motivational learning diagnostics, setting motivational learning design objectives. Stage 2: Motivational Learning Design...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine liitrühmas, turvalise ja arendava õpikeskkonna loomine rühmas, aktiivne koostöö kolleegide ja lastevanematega. Omalt poolt pakume: Omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones, toetavaid kolleege,...
 • en Estonia: Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • en Estonia: Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Arenguliste erivajadustega laste õppe- ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile; koostöö lastevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine. Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset ja ühtehoidvat kollektiivi. Muud nõuded: Erialane...
 • en Reino Unido: Professor of Practice (Financial Services). Our successful candidate will undertake teaching and business engagement, designing and developing a range of programmes of study to contribute to the development of teaching and learning strategies. They will develop and enhance its reputation, both nationally and internationally outside of...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja Tööülesanded: Laste arengu igakülgne toetamine. Koostöö lapsevanematega ja nende nõustamine. Organisatsiooni meeskonnatöös osalemine. Omalt poolt pakume: Virmalise Lastead on väike kodune lasteaed (meil on kokku neli rühma). Meie...
 • en Reino Unido: Clinical Lecturer (Education) General Practice. The Clinical Lecturer (Education) for General Practice will report to the Director of the Centre. The primary focus of the role will be to strengthen the clinical academic base of General Practice within the Centre and undertake significant teaching at undergraduate and postgraduate level....
 • en Reino Unido: Clinical Lecturer General Practice. The Clinical Lecturer in General Practice will strengthen the clinical academic base of General Practice within the Centre and undertake research in line with the School's research strategy, teach at undergraduate and postgraduate level, contribute to the School's administration/outreach activity...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. eestikeelne lasteaiaõpetaja vene õppekeelega rühma Tööülesanded: Lastele õppe- ja kasvatustöö läbi viimine vanusegrupiti. Lapse arengu jälgimine, dokumenteerimine ja analüüs. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd, mitmekülgseid enesetäiendusvõimalusi, sõbralikku töökollektiivi....
 • en Reino Unido: Teacher (Year 7). A teacher employed as a teacher (other than a principal) in a school shall perform, in accordance with any directions which may be reasonably given to him/her by the principal from time to time, such particular duties as may reasonably be assigned to him/her.
 • en Estonia: Alushariduse pedagoog, lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Kavaliteetse alushariduse andmine vastavalt asutuse õppekavale. Omalt poolt pakume: Väärtustame ja toetame pidevat enesearengut ning pakume omalt poolt sõbralikku ja positiivset töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Reino Unido: Learner Support Assistant. To ensure that students who have a learning need find the service effective and efficient and is consistent across the College. To ensure that the Education Support Unit responds quickly and effectively to the needs of students with learning difficulties & disabilities. To provide support to...
 • en Estonia: Lasteaia pedagoog. eestikeelne lasteaia õpetaja Tööülesanded: Põhitegevused on õppe- ja laste arenguprotsessi planeerimine ja juhtimine; laste rühma juhendamine, nende motivatsiooni toetamine; õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside andmine lapse vanematele/hooldajale; laste kaasamine...
 • en Estonia: Täiskasvanute koolitaja. Lapsehoidja koolitus/ Tallinnas Tööülesanded: Lapsehoidja koolituse läbiviimine täiskasvanutele. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Muud nõuded: Lapsehoidja alusteadmised ja täiskasvanutele õpetamise oskus. Kasvatusteaduste või pedagoogika haridus, sobib ka lastehooldus...
 • en Estonia: Haridus- ja kultuuritöö spetsialist. Tööülesanded: • Valla haridusasutuste ja lastevanemate nõustamine haridus- ja koolikorralduslikes küsimustes; • valla kultuuriasutustega koostöö, nõustamine ja juhendamine; • haridus- ja kultuurialaste projektide läbiviimine ja järelevalve; • haridus- ja kultuuritöö alaste...
 • en Estonia: Eesti keele õpetaja täiskasvanutele. Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja ettevalmistamine täiskasvanuid taseme eksamiks. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste läbiviimine, lapse muusikaliste võimete arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Pedagoogiline kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus Kodus töötamise võimalus:...
 • en Estonia: Eripedagoog. Tööülesanded: Erimetoodikat kasutades suunata erivajadustega laste arengut. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd; tähtajatut töölepingut; toetavat ja sõbralikku meeskonda; sportimisvõimalusi; 56 kalendripäeva puhkust; erialase täiendamise ja arenemise võimalust,...
 • en Estonia: Eripedagoog. Eripedagoog (või logopeed) Tööülesanded: Töö hariduslike erivajadustega lastega Rapla linna lasteaedades. Omalt poolt pakume: • Brutotöötasu 1150 eurot kalendrikuus (seotud õpetaja töötasuga). • Tööaeg 35 tundi nädalas. • Põhipuhkus 56 kalendripäeva. • Haigestumise...
 • en Estonia: Lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Lasteaia rühma õpetaja, lapsed vanuses 3-5 aastat. Töö on 1,0 koormusega. Omalt poolt pakume: Meeldivat sõbralikku töökollektiivi ning puhkust alati suvel! Kindlat töötasu ja motiveerivat tööd lastega! Muud nõuded: Lapsi armastav ja puhtust ning korda hoidev...
 • en Estonia: Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine erivajadustega laste rühmas. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda. Muud nõuded: Valmis töötama erivajadustega lastega Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega. Omalt poolt pakume: • Võimalust eneseteostuseks...
 • en Reino Unido: Lecturer Psychology (Teaching Focused). We are seeking to appoint a Lecturer (Teaching-Focused) who will not only contribute to the delivery of an innovative and relevant Education portfolio (UG and PGT) but will also help drive forward the teaching and learning strategy of the School, including through the use of digital platforms....
 • en Estonia: Abiõpetaja. Tööülesanded: Õpetaja abistamine õppetöös ,õpilastega tegelemine Omalt poolt pakume: Võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel; eneseteostamise võimalust; arenevas meeskonnas töötamist. Muud nõuded: Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>