Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

697 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de enfermería (página 19):

Página: 19

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ANESTEZIJSKEGA DELOVIŠČA, PREVERJANJE IN PRIPRAVA APARATUR, OPREME, PRIPOMOČKOV IN ZDRAVIL ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE, SPREJEM IN PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOČEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRA...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke na porodniškem dopustu., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPE...

en España: ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES. Datos de contacto: CÓDIGO DE OFERTA: 092021010207 En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE MATARÓ RONDES ofertesmataro.soc#gencat.cat indicando el número de la oferta 09-2021-10207, sus datos identificativos (nombre y d...

en Noruega: Sykepleier - 100 % fast stilling. Kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som sykepleier Det er ønskelig med videreutdanning i geriatri/demens/psykiratri Erfaring fra lignende arbeid Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Opplysninger om arbeidssted og stilling: Moer sykehjem er et moderne sykehjem med flotte ...

en Suecia: Skolsköterska till Internationella Engelska Skolan Solna. Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school...

en Suecia: Sjuksköterskor, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Umeå. Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Rörelseorganens centrum är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans me...

en Suecia: Sjuksköterska med särskilt uppdrag till vår urologiska avdelning i Huddinge. Vi erbjuder En tjänst där du på 20% kommer att arbeta som Klinisk omvårdnadsledare (KOL). Du kommer att få möjlighet att driva och utveckla omvårdnadsarbetet på avdelningen, samt som senior sjuksköterska stötta annan omvårdnadspersonal. På avdelningen har vi en positiv inställning till både pe...

en Suecia: Sjuksköterska till hemsjukvården i Sydväst. I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna. Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela ...

en Suecia: Sjuksköterska till korttidsenhet i Göteborgs Stad. I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna. Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela ...

en Suecia: Sjuksköterskor sökes till Urologikliniken, Avd. 2A, Varberg. Du kommer att arbeta tillsammans med oss i ett av Sveriges ledande team inom specialiserad urologisjukvård. Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag som sjuksköterska där du kommer att ha en viktig roll i såväl det dagliga arbetet som i det framtida utvecklingsarbetet. Arbetsuppgifter Vanli...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V IT III - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, - ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAG...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI DERMATOVENEROLOŠKI AMBULANTI, PRIPRAVA MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV, IZVEDBA TERAPEVTSKIH POSTOPKOV PO NAVODILIH, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI ...

en Noruega: Palliativ sykepleier / kreftsykepleier 100 % stilling vikariat. Org. nr: - Stillingsident: 4410964399 Presentasjon av stillingen: Palliativt senter gir palliativ behandling til pasienter med alvorlig livstruende sykdom. Oppfølging av pårørende, barn som pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet. Senteret består av sengepost og palliativt team....

en Noruega: Palliativsjukepleiar. Org. nr: - Stillingsident: 4404560759 Presentasjon av stillingen: Kirurgisk sengepost B, Molde sjukehus har ledig ei fast stilling som palliativsjukepleiar frå 16.08.2021. Som spesialsjukepleiar på sengeposten blir du ein del av eit sjukepleiarteam som omfattar sjukepleiarar i ulik a...

en Noruega: Spesialsykepleier/Sykepleier. Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4409938384 Presentasjon av stillingen: Til Barnemedisinsk poliklinikk og dagenhet, Rikshospitalet, kommer barn/unge med mange ulike diagnoser. Enheten har landsfunksjon for oppfølging/kontroll av barn/ungdom som har kompliserte metabolske-immunologiske-endokrinologiske, ...

en Noruega: Sykepleiere. Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4409983312 Presentasjon av stillingen: Barneavdelingen ved Sykehuset Telemark har flere ledige jobber. Vi søker : 2 x 50 % stilling fast, tiltredelse etter avtale 50 % stilling vikariat, tiltredelse etter avtale og til juni 2022. Vi er på jakt e...

en Noruega: Barnesykepleier/sykepleier. Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4410143203 Presentasjon av stillingen: Ba rnemedisinsk sengepost er en del av Barneklinikken. Vi behandler barn med medisinske, ØNH og ortopediske diagnoser i aldersgruppen 0 -16 år, og barn med kirurgiske diagnoser i aldersgruppen 0 - 7 år. Våren 202...

en Noruega: Kreftsykepleier/sykepleier. Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4410933673 Presentasjon av stillingen: Poliklinikk for kreft og blodsykdommer er en travel poliklinikk. Det er både utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Vi har et godt arbeidsmiljø til tross for travelheten, og er opptatt av samarbeid og å ...

en Noruega: Anestesisykepleier. Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4409782227 Presentasjon av stillingen: Ledig stilling for anestesisykepleier tilhørende innslusa seksjon i Anestesi og Operasjonsavdelingen. Innslusa seksjon har hovedsakelig ansvar for å utføre elektive og øyeblikkelig hjelp operasjoner innen fagfelt for...

en Noruega: Sykepleier 1 m/stedfortrederansvar. Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Avdeling for hjemmebaserte tjenester har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Avdelingen er inne i en spennende omstillingsprosess der det fokuseres på utvikling og samarbeid. Ved Sentrumsgården omsorgsboliger o...

en Noruega: Ledende miljøterapeut ved avdeling for barnepalliasjon. Org. nr: - Stillingsident: 4412102673 Presentasjon av stillingen: Til vårt nye prosjekt innen barnepalliasjon søker vi nå en ledende miljøterapeut med stort engasjement og motivasjon for å jobbe med barn og familier i en sårbar fase av livet. Du må gjerne ha erfaring og videreutdanning innen ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POGOJEV DELA, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN SPREMLJANJE DELA NA RECEPCIJI ZDRAVSTVA RAZVOJ NOVIH STORITEV NA PODROČJU ZDRAVSTVA, OSKRBA S POTREBNIMI MATERIALI ZA IZVEDBO STORITEV SKR...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA PRE...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI, ŠIFRA E037029 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPL. MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPL. ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI, ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE NAJMANJ 2 LETI S PODROČJA URGENTNE MEDICINE.,

en Noruega: Diabetessykepleier medisinsk poliklinikk og medisinsk sengepost, Notodden. Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4409444387 Presentasjon av stillingen: Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt- og Vest-Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44 000. Medisinsk sengepost og medisinsk poliklinikk gir tilbud til pasienter innen generell indremedisin; ...

en Noruega: Sykepleier/spesialsykepleier. Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4409311094 Presentasjon av stillingen: Nevromuskulær sengepost har ledig stilling for sykepleier/spesialsykepleier. Vi har en sengepost med 27 senger, med en enhet for slagpasienter, og en enhet for generell nevrologi. Vi har pasienter med epilepsi, Parkinson, ...

en Noruega: Trainee sykepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4407179990 Presentasjon av stillingen: Vi er på jakt etter nyutdannede sykepleiere som ønsker en strukturert oppstart på yrkeslivet som sykepleier og som kan være med å skape det beste sykehjemmet i byen. Som trainee sykepleier vil du få kunnskap innen flere ulike...

Más resultados: << · 10 · 14 · 16 · 17 · < · 19 · > · 21 · >>