Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo encontradas para Otros profesionales de la salud:

 • en Estonia: oskus planeerida oma tööd; austab inimest, tema põhiõigusi ja on eelnevalt töötanud puuetega inimestega või eakatega või omab kogemust inimestega töös sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine, vaba aja sisustamise võimaldamine eakatele, puuetega inimestele... Võhma Päevakeskus.
 • en Estonia: kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: kasuks varasem kogemus ja tegevusjuhendaja kutsetunnistus tegevusjuhendaja- hooldaja spetsiifikaga; töö toimub kaunis Viira Kodu hoones erivajadustega noortega, meie pere on noor, väike aga tublihead töökeskkonda; kütusekompensatsiooni; head kollektiivi; arenemisvõimalusi ja tohutult... Eesti Hoolekande Selts.
 • en Estonia: Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus ootab oma arenevasse meeskonda kogemustega tegevusterapeuti või loovterapeuti, keda huvitaks põnev ja väljakutseid pakkuv töö aidata keeruka taustaga noortel leida õige teeots ning kes oleks toeks kolleegidele ja lapsevanematele lapse arengu... Maarjamaa Hariduskolleegium.
 • en Estonia: psüühilise erivajaduse ja sügava liitpuudega inimeste hooldamine, abistamine ja juhendamine, nendega igapäevatoimingute sooritamine, õues jalutamine ja käeline tegevus vastavalt kliendi vajadustele ja võimeteleerialaseid koolitusvõimalusi, lisatasu vastavalt töötulemustele, tööriided... mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus.
 • en Estonia: hea suhtlemisoskus, usaldusväärsus, soov töötada laste ja noortega, aktiivne ja optimistlik ellusuhtumine, head organisatoorsed võimed, korrektsus ja ausus päevakeskus on loodud eesmärgiga pakkuda tugiteenust algklasside lastele ja nende peredele. Juhendaja töökohustusteks on: laste... Mittetulundusühing Tartu Koidu Keskus.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus kohusetundlikkus. Kasuks tuleb sotsiaalhooldaja või hooldaja eriharidus või koolitus, eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enese arenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus, motiveerimisoskus, järjepidevus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus; hea arvuti kasutamise... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse, avatus õppimiseks ja enesearenguks; järjepidevus ja meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele; austad... Võhma Päevakeskus.
 • en Estonia: Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, austad inimesi tema põhiõigustes, tunned endas jõudu ja pealehakkamist ja sul on: • väga hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetundlikus, • oskus edastada infot ja anda konstruktiivset tagasisidet, • oskus planeerida aega,... Hiiu Valla Sotsiaalkeskus.
 • en Estonia: vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele; austad... Võhma Linnavalitsus.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: keskharidusega koos on vajalik läbitud/läbimisel tegevusjuhendaja koolitus või sotsiaalvaldkonna/pedagoogikaalane kõrgharidus kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine, kaasamine, abistamine ja juhendamine igapäevaelu tegevustes; kliendi tegevusvõime arendamine ja säilitamine; kliendi... Mittetulundusühing Maarjakodu.
 • en Estonia: · soov seista ohutu töökeskkonna eest · tunned hästi tootmis- ja tööstusettevõtete tegevusvaldkonda · kõrg- või kutseharidus · enesekindlus ja hea läbirääkimisoskus · positiivne ellusuhtumine ja tulemustele orienteeritud töösse suhtumine · B-kategooria juhiluba ja sõiduki... Tööinspektsioon.
 • en Estonia: Vajalik tegevusjuhendaja koolituse läbimine või sotsiaalalane/ eripedagoogika/ tegevusteraapia alane kõrgharidus. Nõudmiste ja juhendite järgimise oskus, motiveerimise oskus, meeskonnatööle orienteeritus, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks ja avatus õppimiseks ning... Haapsalu Sotsiaalmaja.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkust ja tahet erinevate olukordade lahendamiseks; tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; tugevat õppimis- ja arenemistahet; väga hea eesti keele oskus ja hea vene keele... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus kohusetundlikkus; hea arvuti kasutamise... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus, eelnev erialane töökogemus või praktika lastega, hea suhtlemisoskus, valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine; tegevusteraapia... Babysport OÜ.
 • en Estonia: Tunned erihoolekande teenust ja omad eelistatult töökogemust valdkonnas; omad vähemalt keskharidust, soovitavalt erialast kutse- või kõrgharidust ning oskad kasutada arvutit igapäevase töövahendina; B-kategooria juhiluba (soovitavalt); austad inimest ja tema põhiõigusi; suudad motiveerida... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.