Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo encontradas para Otros profesionales de la salud:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Võib olla ka psühholoogiline rakenduslik kõrgharidus või pedagoogiline rakenduslik kõrgharidus, Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga., Mitmekesist töökeskkonda. Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS.
 • en Estonia: Võib olla ka psühholoogiline rakenduslik kõrgharidus või pedagoogiline rakenduslik kõrgharidus, Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga., Mitmekesist töökeskkonda. Mittetulundusühing TÖÖTUTE ADAPTATSIOONIKESKUS.
 • en Estonia: Erialane riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, Töötamine klientidega rehabilitatsioonivaldkonnas., Kaasaegset ja kaunist töökeskkonda arenevas organisatsioonis, lisasoodustusi töötajatele, koolitus-ja täiendõppevõimalusi, spetsialistile sobivat palka.... aktsiaselts VÄRSKA SANATOORIUM.
 • en Estonia: Kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi; kui tunned endas jõudu, pealehakkamist ja tahtmist panustada sellessse, et luua hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele! Austad inimest, tema põhiõigusi; omad vähemalt keskharidust, oskad töötada... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: Hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; hea suhtlemise oskus ja meeskonnas töötamise oskus; sõbralikkus, tasakaalukus, motiveerimisoskus. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: Sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine, Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: Hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkust ja tahet erinevate olukordade lahendamiseks; tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; tugevat õppimis- ja arenemistahet; väga hea eesti keele oskus ja hea vene keele... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: Omandatud või omandamisel kunstialane kõrgharidus; omandatud või omandamisel pedagoogiline haridus; kasuks tuleb varasem lastega töötamise kogemus, Võimalikult iseseisev huviringide ettevalmistamine ja läbiviimine, õppekava arendamine, näituste korraldamine, õppegruppide moodustamine,... Omanäoline OÜ.
 • en Estonia: Vajalik tegevusjuhendaja koolituse läbimine või sotsiaalalane/ psühholoogia/ eripedagoogika/ tegevusteraapia alane kõrgharidus. Vajalik varasem kogemus töötamisel erivajadustega inimestega. Soovituslik B-kategooria juhiluba. Nõudmiste ja juhendite järgimise oskus, motiveerimise oskus,... Haapsalu Sotsiaalmaja.
 • en Estonia: Koostööaldis, sõbralik, kohusetundlik, aus, vastutustundlik. Sotsiaaltöötaja haridus, sotsiaalpedagoogi või psühholoogi eriala, Erihoolekandeteenuse klientide juhendamine ja nõustamine igal tööpäeval., Häid töötingimusi, sõbralikku kollektiivi Kehra Sotsiaalkeskus.
 • en Estonia: Tegevusjuhendaja kutsetunnistuse puudumisel võib olla pooleli hariduse omandamine antud erialal, Hoolekandeosakonnas tegevusjuhendaja tööülesannete täitmine: 1. Tegevusplaanide koostamine ja täitmine vastavalt klientide vajadustele ja võimetele ning õigeaegne esitamine osakonna juhatajale.... aktsiaselts Valga Haigla.
 • en Estonia: Tegevusjuhendaja peab oskama toime tulla pingelistes olukordades, suutma säilitada rahu ka ärevates situatsioonides. Oluline on iseenda tundmine ja hea eneseregulatsioon. Oskus teha tööd individuaalselt ja meeskonnana. Kasuks tuleb hea huumorisoon, Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine... Mittetulundusühing Iseseisev Elu.
 • en Estonia: Vajame kuldsete kätega kõike oskavat töötajat. Soovitatav juhilubade olemasolu. Valmisolek füüsiliseks tööks, aiatööks, valmisolek erinevate koolituste läbimiseks, Organisatsioonile kuuluvas kahes majas ja 10-20 korteris remondi ja pisiremondi tegemine, haldamine, vajalike vahendite... Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu.
 • en Estonia: Oled oodatud kandideerima, kui oled empaatiline ning austad erinevate inimeste põhiõigusi; Sul on vähemalt keskharidus, tunned huvi sotsiaaltöö vastu ning oled valmis juurde õppima; valdad eesti keelt ja oskad töötada arvutiga; oled järjepidev, tasakaalukas, kohusetundlik, initsiatiivikas;... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: Sinu peamised ülesanded on MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema, perekonna, perevälise dimensiooniga; aktiivne osalemine koolitusel sh programmis vajaliku aruandluse koostamine, osalemine telefonikonsultatsioonidel Hollandi koolitajatega, nõustamissessioonide... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Estonia: 2-3 aastane nõustamisalane laste ja peredega seotud töökogemus, väga hea läbirääkimis-, suhtlemis-, kaasamis- ja koostööoskus ning väga hea töövõime pingeolukorras; isikliku auto kasutamise võimalus, MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema,... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Estonia: Teadmised Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlusest; seadusandluse lugemis- ja tõlgendamisoskus; analüüsi-,organiseerimis- ja algatusvõime; hea suhtlemisoskus, kohuse- ja vastutustunne, usaldusväärsus, Töökeskkonna spetsialisti ülesandeks on töötervishoiu ja tööohutuse... Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​ , Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: Töötamiseks on vaja olla hea inimene – hooliv, meeskondlik, tasakaalukas, sõbralik​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus , Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​huvi- ja töötegevuste juhendamine;​... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb sotsiaalhooldaja või hooldaja eriharidus või koolitus, eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega ning ergonoomiliste töövõtete... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus, järjepidevus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb haridus... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: vähemalt keskharidus; hooliv suhtumine inimestesse, leidlikkus ja tahe erinevate olukordade lahendamiseks, avatus õppimiseks ja enesearenguks; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, kehtestamisoskus ja motiveerimisoskus; sõbralikkus, hea suhtlemise oskus. Tööle asumisel on vajalik... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks; oled huvitatud õppimisest ja arenemisest Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: eelistatud on kandidaadid, kes on läbinud tegevusjuhendaja täienduskoolituse või omavad erialast tasemeharidust või töökogemust; suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev; tööks vajalikud isikuomadused: sõbralikkus, suhtlemisvalmidus, järjepidevus ja tasakaalukus, stressitaluvus.... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne; väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega; valdkonna töökogemusega; loov ja... Põlva Vallavalitsus.
 • en Estonia: vajalik kõrgharidus valdkonnas, mis toetab terviseedenduse ja sporditöö valdkonna eestvedamist; varasem töökogemus terviseedenduse, tervishoiu, sporditöö valdkonnas.terviseedenduse spetsialist korraldab Türi vallas elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse... Türi Vallavalitsus.
 • en Estonia: kandideeri kindlasti, kui jagad meiega ühiseid väärtusi, kui tunned endas pealehakkamist ja tahtmist panustada sellesse, et oleks hea klienditeeninduse ja õhkkonnaga üksus ning vastad alltoodud ootustele: suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel; tunned hooldustöö... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Estonia: edukal kandidaadil on olemas: erialane kõrgharidus, eelnev erialane töökogemus või praktika lastega, hea suhtlemisoskus, valmisolek nii iseseisvaks kui meeskonnatööks, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime patsiendi/kliendi tegevusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine; tegevusteraapia... Babysport OÜ.
 • en Estonia: head teadmised eakast, sh dementsusest. Keskharidus ei ole vajalik, kui on läbitud tegevusjuhendaja vms koolitusdementsete eakate päeva sisustamine jõukohaste tegevustega. Eakatele meelelahutuse, huvitegevuse korraldamine, organiseeriminetänapäevaseid töötingimusi looduskaunis kohas,... Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
 • en Estonia: sõbralikkus, tasakaalukus, kohusetunne ja koostöövõime meeskonnas töötamiseks​; vähemalt keskharidus;​ arvutioskus; ​eesti keele oskus Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​huvi- ja töötegevuste... AS HOOLEKANDETEENUSED.