Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Otros profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo encontradas para Otros profesionales de la enseñanza:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Rootsi keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime rootsi keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • en Estonia: Soome keele keelekursuste õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime soome keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • en Estonia: Vene keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime vene keele õpetajaid keelekursustele eesti keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • en Estonia: Saksa keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime saksa keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • en Estonia: Sotsiaalpedagoog. • erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad); • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus. Kasuks tuleb: • B-kategooria juhilubade olemasolu • eelnev töökogemus vastavas valdkonnas, Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on... Setomaa Vallavalitsus.
 • en Estonia: Saksa keele õpetaja. Vastavus õpetaja kutsestandardis toodud kompetentsusnõuetele, Saksa keele õpetamine kutseõppijatele, täiendkoolituskursuste korraldamine., Kaasaegsed töötingimused, meeldiv töökollektiiv, enesearendamise ja koolitusvõimalused, võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides. Viljandi Kutseõppekeskus.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Vastavus õpetaja kutsestandardis toodud kompetentsusnõuetele, Inglise keele õpetamine kutseõppijatele, kursuste korraldamine täiskasvanute täiendkoolituses., Kaasaegsed töötingimused, meeldiv töökollektiiv, enesearendamise ja koolitusvõimalused, võimalus osaleda rahvusvahelistes... Viljandi Kutseõppekeskus.
 • en Dinamarca: Montagearbejdere (faglærte og ufaglærte indenfor metal) til mekanisk montage i Glostrup og Ballerup. Hos ScanPeople har vi meget travlt med at servicere vores kunder med vikarer og faste medarbejdere.  Vores kunders efterspørgsel efter assistance er kraftigt stigende. Vi søger derfor, til konkrete kunder i Glostrup og Ballerup, kvalificerede og engagerede vikarer samt faste medarbejdere.... SCANPEOPLE ApS.
 • en Italia: MAESTRA DI TAGLIO. CAPO REPARTO CONFEZIONE Ricerchiamo un Capo Reparto Confezione /Taglio per nostro storico Cliente Testori, gruppo industriale attivo da oltre 100 anni nella filtrazione industriale con 5 società dedicate alla produzione di articoli tessili tecnici (maniche, tele, feltri e tessuti). La risorsa... DESC S.n.c.diSolbiatiElisabettaeCastiglioniDari.
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Vastavus põhikooli aine õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas, või muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus, Põhikooli muusikatundide ettevalmistamine... Peetri Kool.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd inglise keele õpetajale (0,39 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib... Võhma Kool.
 • en Estonia: Huvijuht. Sobival kandidaadil on: soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd huvijuhile (0,8 ametikohta). Huvijuht vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib... Võhma Kool.
 • en Estonia: Huvijuht - üldpädevuste koordinaator. Pedagoogiline kompetentsus, Huvijuht - üldpädevuste koordinaator korraldab ja koordineerib gümnaasiumi õpilaste tegevusi üldpädevuste arendamiseks lähtudes GRÕK-is ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldpdevuste kirjeldusele ja eesmärkidele. Huvijuht on juhtkonna liige,... Sillamäe Gümnaasium.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Loovus, positiivne ellusuhtumine, kohusetundlikkus, hea pingetaluvus , Ootame oma kooli alates 21.08.2018 inglise keele õpetajat., Meeldivat ja arenevat töökeskkonda ning sõbralikku kollektiivi., Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad. Rapla Ühisgümnaasium.
 • en Estonia: Vene keele õpetaja. initsiatiivikas, loov, pedagoogilise kutsumusega ning valmis end waldorfpedagoogikas täiendama, vene keele tundide andmine, eneseteostuse võimalust, kollegiaalset koostööd ning süvenemisvõimalust waldorfpedagoogikasse, CV, haridusttõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata... Rosma Haridusselts.
 • en Estonia: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; väga hea pingetaluvus- ja suhtlemisoskus; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus ja algatusvõime; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; avatus uuendustele; hea arvutikasutamise oskus; soov panustada kooli arengusse,... Valga Põhikool.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuded, Inglise keele tundide läbiviimine, Uuenduslikku töökeskkonda ja häid töötingimusi, meeskonnatöö kogemusi ja toetavat kollektiivi, võimalust panustada kooli arengusse, võimalusi enesearenduseks,... Jõgeva Põhikool.
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine, hea pingetaluvus, oskus iseseisvalt mõelda ja tegutseda, muusika tundide läbi viimine, meeldivat kollektiivi , häid töötingimusi, Kandideerimiseks esita avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 09. juuniks aadressil regina.allik#rapina.ee... Räpina Lasteaed Vikerkaar.
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks, Muusikaõpetuse tundide andmine põhikoolis., Arenevat ja sõbralikku töökeskkonda., Esitada avaldus, CV, isikut ja haridust tõendavate dokumentide... Luunja Keskkool.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid, Kontakttunnid, tundide ettevalmistamine, koostöö, kirjalike tööde parandamine, soovi korral klassijuhatamine jms., Omalt poolt pakume rõõmsameelset töökollektiivi, avatud ning paindlikku töökeskkonda,... Suure-Jaani Kool.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. Kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid, Kontakttunnid, tundide ettevalmistamine, koostöö, kirjalike tööde parandamine, soovi korral klassijuhatamine jms., Omalt poolt pakume rõõmsameelset töökollektiivi, avatud ning paindlikku töökeskkonda,... Suure-Jaani Kool.
 • en Estonia: Huvijuht. Kooli- ja klassivälise tegevuse organiseerimine ja juhtimine lähtuvalt õppekavast, õpilasesinduse töö koordineerimine, kooli arendustegevuses osalemine., Uuendusmeelset ja toetavat kollektiivi, vahvaid hetki toredate lastega ning võimalusi eneseteostuseks ja arenguks. Keeni Põhikool.
 • en Estonia: Sotsiaalpedagoog. Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilastele sotsiaalsete oskuste õpetamine ja olemasolevate oskuste parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste... Keeni Põhikool.
 • en Estonia: Koolituste korraldaja. Väga hea suhtlemisoskus. Väga hea organiseerimisoskus, Otsib koolituste ja seminaride uusi teemasid, lektoreid ja potentsiaalseid kliente. Valmistab ja avaldab kodulehel teavet kursuste ja seminaride kohta vastavalt kehtestatud standarditele ja nõuetele. Valmistab õppe-, info- ja metoodilisi... Mittetulundusühing Bi-Info Koolitus.
 • en Estonia: Spa instruktor. Vajalik ujumisoskus. Peab tundma või olema võimeline kiiresti omandama esmase abi võtteid päästmaks elu uppumisel ja võimalike traumade korral, Viisakas, abivalmis ja tähelepanelik klientide teenindamine. Võimekus pidada korda veepargis ning hättasattunud inimese abistamine. Turvalisuse... aktsiaselts VÄRSKA SANATOORIUM.
 • en Estonia: Projektijuht/ koolituste korraldaja. Ootused kandidaadile: intellekt, kreatiivsus, analüüsivõime, vastutustunne, iseseisvus, hea ja sõbralik suhtlemisoskus, internetis surfamise hea oskus. Kuna koolituste põhiauditooriumiks on hästi kogenud ehitajad ja projekteerijad, siis koolituse korraldajalt ootame analüütilist mõtlemist... Äri-Info OÜ.
 • en Estonia: Inglise keele õpetaja. vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, Õpilastele inglise keele õpetamine, ainekava, töökava ettevalmistamine, koostöö lastevanematega, kolleegidega, sõbralikku töökeskkonda, enesearendusvõimalust, pidevaid väljakutseid, Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad... Saverna Põhikool.
 • en Estonia: Õppespetsialist. Juhataja ja tegevjuhi assisteerimine keeltekooli puudutavates ülesannetes ning iseseisvalt efektiivse töökorralduse tagamine; dokumentide koostamine ja haldamine; kontori igapäevatöö korraldamine; koosolekutel osalemine ja protokollimine; uute keelehuviliste ja olemasolevate õpilaste... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • en Estonia: Muusikaõpetaja. Lapsesõbralik, meeskonnatöö oskus, loovus, innovaatilisus, - Laste musikaalse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine - lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine - pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine - tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine... Pirita Kose Lasteaed.