Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

174 ofertas de trabajo encontradas para maestro de educación primaria/maestra de educación primaria (página 5):

Página: 5

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJU POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAM...

en Eslovenia: PREDMETNI UČITELJ-ICA LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA LIKOVNO VZGOJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 11, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE TER V SKLADU S SKLEPI IN NAVODILI VODSTVOM ŠOLE, Priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovne...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 23, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA., Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in potrdila...

en Dinamarca: 10Solrød søger relationskompetent og engageret matematiklærer!. 0Solrød er et 10. klassecenter, der årligt 'huser' ca. 160 elever, der af 160 forskellige grunde har valgt et 10. klasse år. 10Solrød er et kreativt læringsfællesskab, hvor vores elever ud over de tre obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik, sammensætter deres eget skema ud fra væld a...

en Dinamarca: Høje Taastrup Privatskole søger en passioneret lærer med linjefagene DANSK og ENGELSK. Stillingsbetegnelse: Høje Taastrup Privatskole søger én dygtig lærer med linjefagene DANSK og ENGELSK i indskoling/mellemtrin. Arbejdsopgave : - Undervise 2. klasse i DANSK. - Undervise indskoling/mellemtrinnet i ENGELSK. - Muligvis enkelte timer i andre timer. Vi vægter, at du: - b...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 01.09.2021 - 31. 08.2022, skrajšan delovni čas, 16, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE ...

en Eslovenia: UČITELJ ŠPORTA IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas trajanja suspenza pogodbe, polni delovni čas, 40, UČITELJ ŠPORTA IN PODALJŠANEGA BIVANJA NA OŠ, Kandidati morajo predložiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni in pismeno potrdilo iz kazenske ...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU M/Ž - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 24, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA Z UČENCI IN DRUGO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju VIZ. Kand...

en Eslovenia: UČITELJ VII/2 V OPB, UČNA POMOČ IN UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.9.2021 do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN PRIPRAVE NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELIM, DRUGO DELO ...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 1. 10. 2021 oz. do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA Z UČENCI IN DRUGO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati morajo imeti opravljen strokovni...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU M/Ž - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA U UČENCI IN DRUGO DELO V SKLAD S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju VIZ. Kand...

en Eslovenia: PROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke (bolniška odsotnost), skrajšan delovni čas, 22, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU. DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN NAVODILIH RAVNATELJICE., Komunikativnost, sodelovanje v timu, potrpežljivost. Prošnji priložite potrdilo o iz...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNIK RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA, ODGOVORNOST ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA., Kandidati naj prijavi priložijo kopijo potrdila o izobrazbi in potr...

en Eslovenia: UČITELJ/-ICA RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI IN OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU S SISTEMIZACIJO DM OŠ KOSEZE, Kandidat/-ka naj priloži potrdilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu VIZ in potrdilo o nekaznovanosti,

en Eslovenia: PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE IN PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK IN DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU. VSA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., Komunikativnost, sodelovanje v timu, potrpežljivost in vztrajnost. Prošnji priložite potrdilo o izobrazb...

en Eslovenia: UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavka, skrajšan delovni čas, 35, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V SKLADU Z LDN-JEM., Strokovni izpit v VIZ, priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. ...

en Eslovenia: UČITELJ V CŠOD - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE SOČA, TOLMIN - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI IN IZVAJANJE DRUGEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA., IZOBRAZBA: PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE IN OPRAVLJEN...

en Eslovenia: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA FIZIKE - M/Ž. UČITELJ FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 7, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA. POUČEVANJE OTROK., Poleg življenjep...

en Eslovenia: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA. POUČEVANJE OTROK., Poleg življenjep...

en Eslovenia: PREDMETNI UČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 7, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI, NAČRTOVANJE DELA IN DRUGA DELA V SKLADU Z LDN, Opravljen strokovni izpit, priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, d...

en Dinamarca: Stenhus Kostskole søger rutineret lærer til dansk, historie og samfundsfag. Vi søger dig som: • Er uddannet lærer med linjefag i ovennævnte fag, eller har stor undervisningserfaring inden for fagområderne • Er top-engageret og interesseret i fagligt samarbejde, videndeling og udvikling • Har så god relation til eleverne, at de elsker timerne i dine fag og derved har...

en Finlandia: Määräaikainen perusopetuksen luokanopettaja. Temmeksen koululla on haettavana määräaikainen perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus ajalle 6.9.2021 - 4.6.2022. Opetettavina aineina perusopetuksen oppiaineet pääasiassa yhdysluokassa 3-4. Hakijalta toivotaan sitoutumista pedagogiikan kehittämiseen, yhteisöllistä työotetta, halua ke...

en Finlandia: Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (ma). Kempeleen kunnassa on haettavana perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 24.8.2021 - 4.6.2022, opetettavana aineena matematiikka. Palvelussuhteen sijoituspaikka on Linnakankaan koulu. Hakijalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, yhteisöllistä työotetta se...

en Finlandia: Luokanopettajan sijaisuus. Haemme sijaista luokanopettajan tehtäviin ajalle 1.9.-1.12.2021 Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan haussa. Tehtävän palkkaus ja palvelusuh...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in potrdil...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta (do 19. 4. 2022 oz. kasneje), polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (M/Ž) ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI Z DOPOLNJEVANJEM V PODALJŠANEM BIVANJU, Izobrazbeni pogoji: magi...

en Eslovenia: UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN RAČUNALNIKAR - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OŠ, DELA RAČUNALNIKARJA TER OSTALA DELA V SKLADU Z LDN IN SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati naj popolne vloge z življenjepisom pošljejo po navadni ...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN-JEM., Pričetek dela 1. 9. 2021. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku...

en Eslovenia: PROFESOR ANGLEŠČINE IN ITALIJAŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETA ANGLEŠČINE IN ITALIJAŠČINE V GIMNAZIJI OD 1. DO 4. LETNIKA, PRIPRAVE NA MATURO, PRIPRAVA IN IZVEDBA POUKA ANGLEŠČINE IN ITALIJAŠČINE IN DRUGE DEJAVNOSTI PO LETNEM DE...

en Eslovenia: UČITELJ NEMŠKEGA JEZIKA - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 11, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., PRIČETEK DELA 1.9.2021. ZAHTEVANA IZOBRAZBA MAG. PROF. NEMŠKEGA JEZIKA. DELO POTEKA V...

Más resultados: << · 2 · 3 · < · 5 · >>