Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

174 ofertas de trabajo encontradas para maestro de educación primaria/maestra de educación primaria (página 4):

Página: 4

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA NA DELO, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - NADOMEŠČANJE DELAVCA, DOLOČEN IN POLNI DELOVNI ČAS, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNVANOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN POTRDIL...

en Eslovenia: UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN POUČEVANJE NEMŠČINE TER DELA V SKLADU Z LDN-JEM ŠOLE., Kandidat naj priloži potrdilo o nekaznovanosti.,

en Eslovenia: UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, za krajši delovni čas, v deležu delovnega časa 0,60 (24 ur/teden). V prijavi obvezno navedite številko obves...

en Eslovenia: UČITELJ OPB - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJAN...

en Eslovenia: UČITELJ V OPB - UČITELJ ŠPO - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJAN...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 21.10.2021, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU OPB, DELO S STARŠI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE, ,

en Eslovenia: UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 23, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, za krajši delovni čas, v deležu delovnega časa 0,58 (23,2 uri/teden). V prijavi obvezno navedite številko obves...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas od 1. 9. 2021 do vrnitve začasno odsotnega delavca na delo, predvidoma do 5. 12. 2021, vendar najdlje do 31. 8. 2022, za polni delovni ča...

en Eslovenia: UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI TER OSTALA DELA UČITELJA V OŠ, Socialno pedagoška dokvalifikacija in potrdilo o nekaznovanosti,

en Eslovenia: UČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI TER OSTALA DELA UČITELJA V OŠ, Socialno pedagoška dokvalifikacija in potrdilo o nekaznovanosti,

en Eslovenia: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ MATEMATIKE IN KEMIJE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN KEMIJE  Z MOŽNOSTJO DOPOLNJEVANJA V OPB, Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,...

en Eslovenia: UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI V OŠ, Kandidati naj pošljejo vlogo po elektronski pošti. Kandidati naj k vlogi priložijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti. Pričetek dela je 1.9...

en Eslovenia: UČITELJ SLOVENŠČINE, DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Pričetek dela je takoj po izteku roka prijave. Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Priložiti ustrezno potrdilo oz...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca nazaj na delo., polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG UČITELJA RAZREDNEGA POUKA., Priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter potrdilo Ministrstva za pravo...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. od 2. 9. 2021 do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM,...

en Países Bajos: Groepsleerkracht middenbouw. Wij zoeken jou! Loop jij helemaal warm voor gepersonaliseerd leren? En ben jij een echte teamplayer? Dan zoek ik jou voor deze bijzondere en uitdagende middenbouw groep! Waar ga je werken? Je gaat aan de slag op een katholieke basisschool nabij de stad Groningen. Op de school zitten ongeveer...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 24.6.2021, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V ZVEZI Z LDN, SODELOVANJE S STARŠI IN STROKOVNIMI SLUŽBAMI, potrdilo o nekaznovanosti, strokovni izpit s ...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA RAZREDNI STOPNJI. ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU OZ. JUTRANJEM VARTSVU TER VSE NALOGE SKLADNO Z LDN ŠOLE., Potrdilo o nekaznov...

en Eslovenia: UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke na delo (predvidena bolniška odsotnost: 3, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO LDN IN NAVODILIH NADREJENEGA., Učitelj r...

en Eslovenia: UČITELJ V RAP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 8, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA Predpisana strokovna izobrazba pridobljena po študijskih programih ustrezne smeri za pridobitev izobrazbe II. stopnje (magistrski ali enov...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN LABORANT - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 27, DELO UČITELJA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA (40%) IN LABORANTA (27,5%)., Vlogi je treba priložiti življenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu ter potrdil...

en Eslovenia: MAGISTER PROFESOR RAZREDNEGA POUKA IN OPB - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA IN V OPB V ODDELKIH MEDNARODNEGA IN NACIONALNEGA PROGRAMA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POZNAVANJE IB FILOZOFIJE, POUČEVANJE V ODDELKIH MEDNARODNEGA IN NACIONALNEGA PROGRAMA,

en Eslovenia: UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 35, DELO UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU., Ustrezen kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit. Priložiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti.,

en Eslovenia: UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, priložiti dokazila o izobrazbi (strok. izpit, diploma, vloge poslati po pošti),

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE V DRUGEM TRILETJU IN ZA DELO V OPB - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA ZA POUČEVANJE SLOVENŠČINE V DRUGEM TRILETJU, DELO V OPB, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE S POUČEVANJEM V DRUGEM TRILETJU, IZKUŠNJE S POUČEVANJEM SLOVENŠČINE IN Z DELOM V OP...

en Eslovenia: UČITELJ ANGLEŠKEGA JEZIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA OD 1. RAZREDA DALJE, Kandidat mora imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit ter potrdilo o opravljenem modulu za poučevanje angleškega jezika v ...

en Eslovenia: UČITELJ ŠPORTA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 13, POUČEVANJE ŠPORTA V OSNOVNI ŠOLI , Možnost dopolnjevanja v OPB. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu VIZ,...

en Eslovenia: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (FIZIKA, MATEMATIKA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZAVODU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IZVAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V S...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJU POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAM...

en Eslovenia: PREDMETNI UČITELJ-ICA LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA LIKOVNO VZGOJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 11, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE TER V SKLADU S SKLEPI IN NAVODILI VODSTVOM ŠOLE, Priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovne...

Más resultados: << · 2 · < · 4 · > · >>