Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

174 ofertas de trabajo encontradas para maestro de educación primaria/maestra de educación primaria (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Polonia: Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć z przedmiotu muzykaWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- pozostałe: wykszt. wyższe, w tym licencjat, bez doświadczenia z przygotowaniem pedagogicznym, nauczanie przedmiotu muzyka Wymiar czasu pracy: 4/18 etatuSposób aplikowan...

en Eslovenia: PROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM. DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat...

en Eslovenia: UČITELJ V PODAJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA- DOKAZILO O IZOBRAZBI., dopoldan

en Eslovenia: PREDMETNI UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA V SKLADU S PREDPISI., Potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan

en Finlandia: Luokanopettaja. Pudasjärven kaupungin Hyvinvoinnin ja sivistyksen toiminta-alue julistaa haettavaksi määräaikaisen luokanopettajan tehtävän ajalle 20.9.2021 - 4.6.2022 sijoituspaikkana Syötteen koulu. Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävän kuvaus: Luokanopettajan tehtävät, yh...

en Dinamarca: Spændende lærerjob på Skals Efterskole. To af vores dygtige lærere har søgt nye udfordringer – og måske er det netop dig vi mangler? Skals Efterskole er en internationalt orienteret efterskole, der profilerer sig på et højt fagligt niveau. (Læs mere om os på vores hjemmeside.) Du er en engageret kollega, der kommer med ny energ...

en Eslovenia: PROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM. DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat...

en Eslovenia: UČITELJ V PODAJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA- DOKAZILO O IZOBRAZBI., dopoldan

en Eslovenia: UČITELJ ZA POUČEVANJE MATEMATIKE, NARAVOSLOVJA IN GEOGRAFIJE V 6. RAZREDU Z DOPOLNJEVANJEM V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE, NARAVOSLOVJA IN GEOGRAFIJE V 6. RAZREDU Z DOPOLNJEVANJEM OBVEZE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V OSNOVNI ŠOLI, Delovno razmerje bo sklenjeno takoj oz. v najkraj...

en Eslovenia: SVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA TER INDIVIDUALNE STROKOVNE POMOČI V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, DELO SVETOVALNEGA DELAVCA V OBSEGU 60 % Z DOPOLNJEVANJEM V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN UČITELJ INDIVIDUALNE STROKOVNE POMOČI V OBSEGU 40 %, Delovno razmerje bo skle...

en Eslovenia: UČITELJ - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ FIZIKA / MATEMATIKA, KANDIDAT K VLOGI PREDLOŽI CV, POTRDILO O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI TER POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA KAZNI...

en Eslovenia: UČITELJ (DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU) - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 18, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DRUGEGA UČITELJA V PRVEM RAZREDU, Delo je s krajšim delovnim časom 18 ur na teden. Delo je na podružnici Dolž. Opravljen strkovni izpit iz področja vzgoje in izobraževanja. Priložiti p...

en Eslovenia: UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti življenjep...

en Eslovenia: UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke-daljša bolniška odsotnost, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA PREDMETNI STOPNJI, Prošnji je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila ob razpisu (diploma, strokovni izpit), pot...

en Eslovenia: PREDMETNI UČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža., skrajšan delovni čas, 29, POUČEVANJE UČENCEV NA PREDMETNI STOPNJI, Izjava o nekaznovanosti. Nadomeščanje delavca na daljši bolniški odotnosti.,

en Eslovenia: UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. od 1.10.2021 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VIZ. KANDIDATI NAJ DOSTAVIJO POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NISO BILI PRAVNO...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške, oziroma najkasneje do 30.6.2022., polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., Dokazilo o izobrazbi, strokovn...

en Eslovenia: UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. od 10.9.2021 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 36, VODENJE SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA, IZVAJANJE DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA IN DRUGE NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, LDN IN NAVODILI...

en Eslovenia: UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE NA OŠ , Profesor matematike in fizika z opravljenim strokovnim izpitom. K vlogi priložite potrdilo o nekaznovanosti, dokazila o izobrazbi in navedi...

en Finlandia: Hankekoordinaattori, Mediakeskus, Joensuun aik. Hankekoordinaattori Uudet lukutaidot -hankkeeseen ajalle 1.10.2021-31.7.2022, Mediakeskus, Aikuislukio Uudet lukutaidot -hankkeen (OPH) tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten digitaalisia taitoja ja lähemmin ohjelmointia, medialukutaitoja sekä tieto- ja viestintätaitoja. Hanke on kohdistettu kaik...

en Dinamarca: Uglegårdsskolen søger lærere. Kære ansøger, vi står og mangler dig her hos os. Vi er en skole med et kæmpe fællesskab og et højt faglig niveau, 'vi kan og vi dur' både elever, forældre og ansatte. Vi er pt. i en situation, hvor nogle af vores fantastiske ansatte, har været så heldige, at få lov at prøve kræfter med...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z MODULOM ZA POUČEVANJE ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJU ŠOLE PO ZAKONODAJI, PO SPLOŠNIH AKTIH IN NAVODILIH...

en Eslovenia: UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA VII/2 - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA IN DRUGE NALOGE PO NAVODILIH  RAVNATELJA, kandidati naj vlogi priložijo potrdilo o nekaznovanosti , dopoldan

en Finlandia: Luokanopettaja, peruskoulun alaluokat. Joensuun steinerkoulu etsii sijaisia kesken lukuvuotta täytettäviä lyhyitä opetushenkilöstön sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan luokanopetukseen sekä perusopetuksen aineenopetukseen. Sijaiselta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Eduksi kat...

en Eslovenia: UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI, VODENJE PEVSKIH ZBOROV, opravljen strokovni izpit, fotokopija diplome, potrdilo iz kazenske evidence in  evidence izbrisanih obsodb  zoper spolno ne...

en Francia: Professeur / Professeure des écoles Montessori Rueil (H/F). CHERCHONS UN(E) ENSEIGNANT(E) POUR UNE CLASSE MULTI-NIVEAU de CE2, CM1, CM2 en BINÔME AVEC UNE ENSEIGNANTE D'ANGLAIS EXPERIMENTEE à L'ÉCOLE MONTESSORI BILINGUE DE RUEIL-MALMAISON EXPÉRIENCE EN CLASSE MONTESSORI ou PROFESSEUR DES ÉCOLES INTÉRESSÉ(E) PAR LA MÉTHODE MONTESSORI souhaitable. L'EMB...

en Eslovenia: UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VIZ TER V SKLADU Z LDN-JEM IN AKTOM O SISTEMIZACIJI., Potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni...

en Eslovenia: UČITELJ OPB - UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJAN...

en Eslovenia: UČITELJ V OPB - UČITELJ ŠPO - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 29, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, TEKOČE PREVERJAN...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 21.10.2021, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU OPB, DELO S STARŠI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE, ,

Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · >>