Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

454 ofertas de trabajo encontradas para maestro de educación primaria/maestra de educación primaria (página 12):

Página: 12

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA, UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE GLASBE IN GLASBENE VZGOJE TER VODENJE PEVSKIH ZBOROV V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN V POSEBNEM PROGRAMU. PRIDOBLJENA IZOBRAZBA V SKLADU S PRAVILNIKOM O SMERI...

en Finlandia: Perusopetuksen opettaja, Kimitoöns kommun, Kemiönsaari. Kemiönsaaren kunta hakee sijaisia luokanopettajan, aineenopettajan, erityisluokanopettajan ja erityisopettajan eripituisiin sijaisuuksiin Taalintehtaalle ja Kemiöön. Sijaiseksi ilmoittautuneeseen hakijaan ollaan yhteydessä 2 viikon kuluessa hakemuksesta haastattelun merkeissä. Mikäli teet ...

en Suecia: Lärare i Sv/Eng åk. 6-9 till Kunskapcentrum. Ref: 20230734 Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare i Sv/Eng för årskurs 6-9 till Kunskapscentrum särskilda undervisningsgrupp Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av ...

en Eslovenia: UČITELJ BIOLOGIJE IN KEMIJE - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. oz. vrnitve delavca z dolgotrajne bolniške, skrajšan delovni čas, 25, POUČEVANJE BIOLOGIJE IN KEMIJE NA PREDMETNI STOPNJI, Smisel za delo z učenci, pripravljenost na timsko delo. Prijavi je potrebno priložiti vlogo z živ...

en Eslovenia: UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta oz. največ do 30. 6. 2023, skrajšan delovni čas, 35, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo ev...

en Eslovenia: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (5. RAZRED) - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJA REDNI POUK; IZVAJA INTERESNE DEJAVNOSTI SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM; IZVAJA AKTIVNOSTI PRI DNEVNIH DEJAVNOSTI; VODI ODDEL...

en Eslovenia: UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LDN ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN POMOČNIKA RAVNATELJA TER ODGOVORNOST ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, strokovni izpit VIZ, o...

en Suecia: Lärare slöjd, trä och metall, bild och musik. Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt  oavsett om du väljer ...

en Eslovenia: UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, NADOMEŠČANJE DELAVCA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE DELAVCA NA DELO, polni delovni čas, 40, UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, DOLOČEN IN POLNI DELOVNI ČAS, NADOMEŠČANJE DELAVCA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. PRILOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA ZA ...

en Eslovenia: UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 01.09.2023-31.08.2024, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE MATEMATIKE, Vlogi obvezno priložite: dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, ter originalno potrdilo ministrs...

en Eslovenia: UČITELJ ANGLEŠČINE IN ETIKE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve bolniško odsotne delavke, polni delovni čas, 40, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI S...

en Suecia: Grundskollärare åk 7-9, Hedängsskolan. I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre! Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädj...

en Suecia: Idrottslärare. Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i förskolan och skolan, att vägarna är plogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss in...

en Suecia: Grundskollärare, Västra grundskoleområdet. I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre! Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädj...

en Suecia: Lärare i årskurs 1-3 till Kompassen. I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklinge...

en Finlandia: Matemaattisten aineiden tuntiopettaja, Kemin kaupunki, Kemi. Jatketaan hakuaikaa 14.3.2023 klo 16 saakka. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon tuntiopettajan tehtävää täytettäessä. Kemin kaupungin perusopetuksessa, Hepolan koululla, on haettavana matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävä ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Määräaikaisuuden perusteena...

en Suecia: Lärare i engelska och svenska till introduktionsprogrammen/gymnasiet. Om arbetsplatsen Fridegårdsgymnasiet är en lugn och snäll skola som arbetar mycket för att skapa en god skolkultur. Vi erbjuder högskoleförberedande program, yrkesförberedande program, AST-anpassade program, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. Som lärare på Fridegårdsgymnasiet finns goda...

en Suecia: Lärare eller specialpedagog och på väg att flytta till Skellefteå?. Som lärare får du vara med och bidra till ett framtida Skellefteå. Här får du varje dag göra en insats som betyder något för eleverna samt vara med och forma deras morgondag. Här jobbar vi mest av allt för andra, men även för varandra och det gemensamma målet med vårt arbete är att skolan ska...

en Suecia: Grundskollärare åk 7-9, Björksätraskolan. I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre! Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädj...

en Suecia: Sommarjobb Kolloledare / Lärare i grundskolan år 7-9. Vill du bredda dina kunskaper som pedagog samtidigt som du också utvecklas på det personliga planet? Sök då sommarjobb som kolloledare på Djuprämmen Water Camp Ungdom. Arbetsuppgifter Din uppgift som ledare på Djuprämmens kollogård är att ansvara för barn i åldrarna 13-16 år samt att pla...

en Suecia: Lärare åk 1-3 och åk 4-6 Hemlingborg. Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans m...

en Suecia: Elin Wägnerskolan söker lärare i matematik och NO. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och ve...

en Suecia: Grundskollärare Södra grundskoleområdet. I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre! Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädj...

en Suecia: Slöjdlärare Hemlingborg. Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans m...

en Suecia: Skogstorpsskolan söker en lärare i trä- och metallslöjd. Är du på jakt efter nya utmaningar och söker en arbetsplats som värdesätter kollegialt lärande och goda utvecklingsmöjligheter? Har du förmågan att skapa förtroendefulla relationer och vill vara med och bidra till elevernas kreativa och skapande förmåga? Nu har du chansen att bli Skogstorpss...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA PRVE POMOĆI U CESTOVNOM PROMETU. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR, A. HEBRANGA 26 KLASA: 112-02/23-01/1 URBROJ: 238-27-56-23-1 Samobor, 22.3.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/...

en Eslovenia: UČITELJ MATEMATIKE V OŠ (6. - 9. RAZRED) - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 16, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DOPOLNJUJE UČNO IN DELOVNO OBVEZNOST V RAZŠIRJENEM PROGRAMU, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z ...

en Eslovenia: UČITELJ MATEMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje bolniško odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, POUKA IZBIRNIH PREDMETOV, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI, D...

en Noruega: PEDAGOGER. PEDAGOGER  med kompetanse til å undervise på 5.-10. trinn.  Valdres montessoriskole har et brennende hjerte for elevene. I montessoriskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever, og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å f...

en Croacia: NASTAVNIK/ICA KLARINETA. N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta nastavnik/ica klarineta – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno).                 Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaza o...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · < · 12 · > · 14 · 15 · >>