Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

190 ofertas de trabajo encontradas para Médicos generales (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. Poliklinika za dječje bolesti Helena, u sklopu novog EU projekta, zapošljava na nepuno ili puno radno vrijeme specijaliste pedijatrije s minimalno 2 godine radnog iskustva i s odličnim znanjem engleskog jezika. Tražimo stručne, odgovorne i pozitivne osobe sklone timskom radu koje se žele dalje...

en Croacia: JAVNI NATJEČAJ. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije od 23. svibnja 2019.g., KLASA:003-01/19-01/01, URBROJ: 2176-116/05-19-37, u svezi s člankom 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne Novine“ broj 56/2022, 12...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE U TIMU T1 HM. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2 Klasa: 112-07/23-01/06 Ur. broj: 381-23/1 U Osijeku, 27. travnja 2023. godine Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije i članka 24. Tem...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE M/Ž. DOM ZDRAVLJA VUKOVAR SAJMIŠTE 1 Tel.: 032 413-391 KLASA:112-02/23-01 URBROJ:2196-97-04-10 Vukovar, 21.04.2023. Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći ...

en Croacia: 2. DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA ENDOKRINOLOGIJE/DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA INTERNE MEDICINE. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos ...

en Croacia: DOKTOR/ICA SPECIJALISTA/ICA U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c,  objavljuje    NATJEČAJ za prijam u radni odnos      1.            jednu/jednog doktorice/doktora  medicine spec. pedijatra na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Ča...

en Croacia: 3. DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos ...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE PEDIJATAR/DOKTORICA MEDICINE PEDIJATRICA. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u...

en Croacia: SPECIJALIST/SPECIJALISTICA HEMATOLOG. Ravnateljica Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:    • liječnik specijalist hematologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u t...

en Croacia: DR.MED. SPECIJALIZANT/ICA NEFROLOGIJE. Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-01-2-470/23-1, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj: 83/15, 100/18, 33/23) Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvats...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE PEDIJATAR/DOKTORICA MEDICINE PEDIJATRICA. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c,  objavljuje    NATJEČAJ za prijam u radni odnos      1.            jednu/jednog doktorice/doktora  medicine spec. pedijatra na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Ča...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA TRANSFUZIJSKE MEDICINE. Uvjeti: - završeni medicinski fakultet (VSS) - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz transfuzijska medicine - odobrenje za samostalan rad Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvje...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA OTORINOLARINGOLOGIJE. Uvjeti: - završen medicinski fakultet (VSS) - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz otorinolaringologije - odobrenje za samostalan rad Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje tra...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA CITOLOGIJE. Uvjeti: - završen medicinski fakultet (VSS) - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke citologije ili patologije i citologije s akreditacijskim područjem za citopatologiju - odobrenje za samostalan rad Kandidati uz vlastoručno potpi...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE – na neodređeno vrijeme, uz pro...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 7. DOKTOR MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme,...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE U TIMU T1(M/Ž). Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022, 127/2022), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županij...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE U TIMU T1 (M/Ž). Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022, 127/2022), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županij...

en Croacia: DOKTOR/ICA MEDICINE. Doktor medicine (m/ž) za rad u ordinaciji obiteljske medicine Ston – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme - osiguran odgovarajući smještaj u Stonu - mogućnost ugovaranja privatne ordinacije (koncesije) Uvjeti: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (lice...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE – na neodređeno vrijeme, uz pro...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 7. DOKTOR MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme,...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ NEUROLOGIJE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne...

en Croacia: DOKTOR MEDICINE U TIMU T1 (M/Ž). Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022, 127/2022), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županij...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ NEUROKIRURGIJE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne...

en Noruega: Assisterende kommuneoverlege/kommunelege. Bergen kommune har styrket kommuneoverlegefunksjonen og søker assisterende kommuneoverlege. Det er ønskelig med spesialitet i samfunnsmedisin. For søkere uten spesialitet vil stillingen bli tilrettelagt for spesialistutdanning i samfunnsmedisin, og opprettet veileder. Bergen kommune har gj...

en Croacia: DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PULMOLOGIJE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne...

en Eslovaquia: Všeobecní lekári. ◦ pod dohľadom kvalifikovaného lekára, primára oddelenia poskytuje a zabezpečuje komplexnú odbornú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru, v súlade s platnými právnymi predpismi, etickým kódexom a s ohľadom na práva pacienta ◦ vykonáva preventívnu, diagnostickú a liečebnú...

Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · 6 · >>