en Español in English auf Deutsch en Français ...

437 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 9):

Página: 9

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Noruega: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • en Suiza: Firmenprofil TEK ist eine bedeutende Transport- und Logistikunternehmung mit Sitz in Härkingen. Durch ihr umfassendes und zukunftsgerichtetes Dienstleistungsangebot geniesst sie eine hohe Akzeptanz. Arbeitsort Kanton Solothurn Arbeitsbeginn Nach Vereinbarung Motivation Eine spannende und herausfordernde... TEK Logistik GmbH.
 • en Letonia: Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ieredna amatu: Satiksmes ministrijas Investiciju departamenta Valsts autosatiksmes un pašvaldibu infrastrukturas attistibas projektu nodalas vecakais eksperts, programmu koordinators (uz nenoteiktu laiku) Prasibas p 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • en Letonia: Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto Investiciju departamenta TEN-T tikla infrastrukturas attistibas projektu nodalas vecaka eksperta, programmu koordinatora ieredna amatu (uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentiem/-em: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.... 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • en Letonia: Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto Investiciju departamenta Investiciju programmu vadibas sistemas nodalas vecaka eksperta, ES fondu planotaja ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem/-em: -    atbilstiba Valsts civildi 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • en Suecia: Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Läs mer om vår organisation och vårt myndighetsuppdrag... Arbetsförmedlingen.
 • en Suecia: Göteborgs Stad har påbörjat ett expansivt arbete med att digitalisera stadens tjänster såväl externt som internt. Staden vill vara en hållbar stad som är öppen för världen, där vi även med hjälp av digitalisering skapar en enkel, effektiv och efterfrågad hållbar service till... Göteborgs stad., Stadsledningskontoret.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO REŠEVANJE VEČINE STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA; SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • en Letonia: Nodrošinat savlaicigu un kvalitativu darbu veikšanu, planot un organizet visus procesus konkreta projekta ietvaros, koordinet darbu ar apakšuznemejiem; Planot projekta izmaksas, izpildes terminus; Sagatavot visu nepieciešamu darbu dokumentaciju, kontrolet izpilddokumentacijas komplektešanu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • en Letonia: Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Resursu kontroles dalas vecakais inspektors(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • en Letonia: Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Atlauju dalas Piesarnojuma un atkritumu atlauju sektora vecakais eksperts(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts civildienesta... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • en Letonia: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • en Letonia: Finanšu un darbibas nodrošinajuma departamenta Arvalstu finanseto projektu ieviešanas nodalas vecakais/a referents/-e Finanšu un darbibas nodrošinajuma departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina ministrijas ka resora vienota finanšu vadibas procesa koordinaciju un istenošanu,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • en Noruega: Aurland ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Vi vil vera Norges fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i sterk vekst. Vi er snart 1800 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi.... Aurland kommune.
 • en Noruega: Fylkesmannen - Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn... Fylkesmannen i Nordland.
 • en Suecia: Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som... Länsstyrelsen Skåne, Naturskyddsenheten.
 • en Letonia: Partikas un veterinarais dienests izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Veterinaras uzraudzibas departamenta Veterinaro zalu registracijas dalas vecakais eksperts (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)(darba vieta: Peldu iela 30, Riga) Nepieciešamas profesionalas un personibas... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • en Letonia: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • en Suiza: - Logistiker EFZ - Stellenantritt ab sofort, unbefristet, 100 % - Aufgaben: den Wareneingang, Lagerhaltung, Materialdisposition für die Produktion, Kommissionierung und Rüstung von Produktionsaufträgen sowie den Warenausgang und die Spedition; dazu gehören die Betreuung der Anlagen, interne... Adecco Human Resources AG.
 • en Suiza: - Logistiker EFZ (m/w) - Stellenantritt ab sofort, unbefristet, 100 % - Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung als Logistiker oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Logistik, Staplerführerschein von Vorteil, fundierte Deutschkenntnisse, organisatorisches Geschick und verknüpftes Denken,... Stellenwerk AG, Zweigniederlassung Chur.
 • en Noruega: Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold... Statnett SF Areal og miljø (UTMA).
 • en Noruega: Landbruksdirektoratet set i verk landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Samfunnsoppdraget vårt er å drive samordna, heilskapleg og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske verkemiddel retta mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel. Vi er støtte- og... Landbruksdirektoratet.
 • en Noruega: Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • en Suecia: Är du intresserad av att arbeta för säkra livsmedel, ärlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor? Har du erfarenhet av kvalificerat utrednings-/utvärderingsarbete i offentlig sektor, kanske inom livsmedelskontroll/tillsyn, krisberedskap eller civilt försvar? Då kan detta vara ett... Livsmedelsverket.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZASNOVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA REDNEGA PROGRAMA ZA OTROKE IN STARŠE, ZASNOVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PROJEKTOV, VARSTVO IN ANIMACIJA... Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani.
 • en Letonia: Valmieras pilsetas pašvaldiba aicina darba personu datu aizsardzibas specialistu (uz nenoteiktu laiku) (12.01.). Galvenie darba pienakumi: informet un konsultet pašvaldibas darbiniekus, kuri veic datu apstradi, par vinu pienakumiem saskana ar normativajiem aktiem par datu aizsardzibu;... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
 • en Letonia: Valsts probacijas dienests, registracijas Nr. 90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • en Letonia: Partikas un veterinarais dienests aicina darba: Inspektoru/-i. Partikas un veterinarais dienests izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) – Partikas un veterinara dienesta Rietumpierigas parvaldes inspektors/-e partikas uzraudzibas joma (darba... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • en Letonia: SIA “Geo Consultants”, Reg.nr. 40003340949 – viens no Latvijas vadošajiem vides un inženierkonsultantu uznemumiem – aicina darba buvinženieri – PROJEKTU VADITAJU. Galvenie pienakumi: 1. Veikt un vadit projektešanas darbus (ekam, buvem, inženierkomunikacijam u.c.), organizet GEO CONSULTANTS SIA.
 • en Letonia: SIA BALTIC MANAGEMENT & SOLUTIONS aicina pievienoties savai komandai projektu vaditaju.?rganizet projektu ieviešanu saskana ar apstiprinato dokumentaciju, ka ari koordinet projektu ieviešanas grupu darbu;Labas komunikacijas un saskarsmes prasmes, lojalitate un speja stradat komanda;Speja... BALTIC MANAGEMENT & SOLUTIONS SIA.