en Español in English auf Deutsch en Français ...

415 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 4):

Página: 4

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Noruega: Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet... Helse Førde.
 • en Letonia: dabas aizsardzibas regulejošajos normativajos aktos paredzeto atlauju un saskanojumu projektu sagatavošana Citu dokumentu un administrativo aktu sagatavošana dabas aizsardzibas joma Sabiedribas informešana un izglitošana dabas aizsardzibas joma Daliba iestades rosinato projektu realizacija.... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • en Letonia: Socialas integracijas valsts agentura aicina darba Ekspertu merka grupas interešuparstavniecibai (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiemintegracija nodarbinatiba un sabiedriba” aktivitašu istenošanai personu ar smagu invaliditati... SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • en Letonia: Nodrošinat savlaicigu un kvalitativu darbu veikšanu, planot un organizet visus procesus konkreta projekta ietvaros, koordinet darbu ar apakšuznemejiem; Planot projekta izmaksas, izpildes terminus; Sagatavot visu nepieciešamu darbu dokumentaciju, kontrolet izpilddokumentacijas komplektešanu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • en Suiza: Nach Ihrer erfolgreich abgeschlossenen Grundausbildung als Logistikfachmann konnten Sie noch einige Jahre Berufserfahrungen sammeln. Eine Weiterbildung als Logistikspezialist wird zudem vorausgesetzt. Ausserdem haben Sie einen sicheren Umgang in Verlad- und Ausgleichtätigkeiten sowie eine... Universal-Job AG.
 • en Letonia: Brocenu novada pašvaldiba izsludina konkursu uz vakanto Brocenu novada buvinspektora amata vietu Brocenu novada buvvalde Prasibas pretendentam: atbilstiba Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par buvinspektoriem” prasibam, taja skaita: - otra limena profesionala... Brocenu novada pašvaldiba.
 • en Suecia: Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam... Trafikverket.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • en Letonia: Rigas domes Labklajibas departaments izsludina Socialas parvaldes Nodarbinatibas, sociala darba un prakses petijumu nodalas galvena specialista – eksperta sociala darba prakses datu analizes jautajumos  amata pretendentu konkursu  Amata merkis: nodrošinat socialas jomas datu... 'RIGAS DOMES LABKLAJIBAS DEPARTAMENTS'.
 • en Suiza: Würth Innovation AG, Muolen sucht per sofort einen Instruktor für Staplerfahrer-Ausbildung und Ausbildung für Arbeitsbühnen 50-80% (ganze Arbeitstage) Arbeitsort: Raum Bern - Lausanne - Grundausbildung als Logistiker, Mechaniker, LKW-Mechaniker - Sehr gute Kenntnisse in Französisch - Ausbildung... Würth Innovation AG.
 • en Suiza: Ihre Aufgaben - Führen des Bereichs Wareneingang und Warenbereitstellung, organisieren und koordinieren des Tagesgeschäfts und Führen des Teams von 10 Mitarbeitenden und Lernenden - Aktive Mitarbeit in der Warenannahme, -prüfung und -verbuchung, Ausführen von Materialtransporten sowie... Express Personal AG.
 • en Bélgica: NEDERLANDS Samen met jouw collega's bij de cel EFRO (die bestaat uit een 20-tal personen) sta jij als dossierbeheerder (m/v)  in voor de goede uitvoering van het Brusselse programma en de Brusselse projecten die gefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. -... Gelieve te mailen naar btalloncv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie.
 • en Bélgica: FRANCAIS Experts administratifs en réglementation juniors (h/f) ¿ Convention Premier Emploi(h/f)L'Office National de l'Emploi (ONEM) est une institution publique fédérale de sécurité sociale compétente en matière de chômage, pré-pension, interruption de carrière, crédit-temps et... OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI.
 • en Bélgica: NEDERLANDS Selor, het selectiebureau van de federale administratie organiseert een selectie voor specialist communicatie (m/v/x)  voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. ANG17255. Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement. Aandacht! Het is niet... SELOR.
 • en Bélgica: FRANCAIS Un CPAS bruxellois recherche  un/e Assistant/e administratif/ve - Responsable logistique, (h/f). Fonction :  - Vous êtes le premier point de contact et vous êtes responsable pour la communication des horaires et les modifications de ceux-ci - Etablissement et gestion des...
 • en Bélgica: NEDERLANDS Selor, het selectiebureau van de federale administratie organiseert een selectie voor Verantwoordelijke aankoopbeleid (m/v/x) ANG17296 voor FOD Beleid en Ondersteuning. Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement. Aandacht! Het is niet nodig... SELOR.
 • en Noruega: Lyse er et norsk teknologi- og industri-selskap som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har en historie som strekker seg mer enn 100 år tilbake i tid. Lyse bygger og drifter både strømnett, fibernett,... Lyse Dialog AS.
 • en Noruega: Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad har ca. 44000 innbyggere. 73% av disse er medlemmer i Den norske kirke. Det er 12 kirker og 13 kirkegårder, og det er til sammen ca. 80 fellesrådsansatte. De fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad skal fra 01.01.20 slås... Askim Kommune.
 • en Noruega: Sogndal kommune er og vil vera i forkant av utviklinga innan helse- og omsorg. Vi har teke bruk nytt helse- og omsorgssenter med den fremste velferdsteknologien og innan utgangen av 2018 samlar vi alle helsetenester i dette bygget. Vi arbeider med utviklingsprosjekt innan rus og psykiatri,... Sogndal kommune.
 • en Letonia: Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921) izsludina konkursu uz ieredna amatu - Sabiedribas veselibas departamenta Starpnozaru sadarbibas nodalas vecakais referents (atkaribu profilakses jautajumos) Prasibas pretendentiem/-em:  - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam -... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • en Letonia: Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921) izsludina konkursu uz ieredna amatu - Sabiedribas veselibas departamenta Starpnozaru sadarbibas nodalas vecakais referents (starpnozaru sadarbibas jautajumos) Prasibas pretendentiem/-em:  - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam -... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • en Letonia: Valsts probacijas dienests, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba un socialas uzvedibas... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • en Letonia: AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta amatuNodrošinajuma un aizsardzibas investiciju politikas departamenta, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde; •    iespeju paplašinat zinašanas un profesionalas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • en Letonia: Valsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz Profesionalas izglitibas parbaudijumu nodalas vecaka referenta (ieredna) amatu (divas amata vietas) Prasibas pretendentiem:•    Atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    Augstaka izglitiba vai otra limena... Valsts izglitibas satura centrs.
 • en Letonia: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBDELOVANJE IN VNAŠANJE OPISNIH, ŠTEVILČNIH IN GRAFIČNIH PODATKOV V RAČUNALNIK, SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PODATKOV, OPRAVLJANJE NALOG ADMINISTRATIVNE... Zavod za gozdove Slovenije.
 • en Alemania: Im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau (Dienstsitz Chemnitz), sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen für Sachbearbeiter/innen für das Aufgabengebiet Vertrags- und Vergabewesen unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. Zu Ihren Arbeitsaufgaben gehören... Landesamt für Straßenbau und Verkehr KdöR.
 • en Finlandia: TYÖPAIKKA KUVAUS Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. VM vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta,... Valtiovarainministeriö.
 • en Letonia: SIA “I-Retail Lab” ir uznemums, kurš nodarbojas ar datu apstradi, uzturešanu un ar to saistitam darbibam un pakalpojumiem starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu orientetus profesionalus.... I-Retail Lab, SIA.
 • en Noruega: SV kjemper for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp. Vår stortingsgruppe består av 11 stortingsrepresentanter, og et gruppesekretariat som skal bidra til at representantene kan gjøre en best mulig jobb i arbeidet på Stortinget. SV er et parti i... SVs Stortingsgruppe.