en Español in English auf Deutsch en Français ...

422 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 4):

Página: 4

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Letonia: Iepirkumu uzraudzibas birojs ir Finanšu ministrijas padotiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic valsts parvaldes funkciju iepirkuma proceduru uzraudziba un ir funkcionali augstaka iestade attieciba uz iesniegumu izskatišanu par iepirkuma proceduras parkapumiem. Ja velies pilnveidot... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • en Letonia: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • en Letonia: Iepirkumu uzraudzibas birojs ir Finanšu ministrijas padotiba esoša tiešas valsts parvaldes iestade, kas veic valsts parvaldes funkciju iepirkuma proceduru uzraudziba un ir funkcionali augstaka iestade attieciba uz iesniegumu izskatišanu par iepirkuma proceduras parkapumiem. Ja velies pilnveidot... 'IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJS'.
 • en Noruega: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • en Noruega: Trainee Vest er et traineeprogram i regi av Bergen Næringsråd. Siden 2008 har det blitt ansatt rundt 100 personer gjennom Trainee Vest. 9 av 10 har fått videre ansettelse i bedriftene etter året som trainee. Hvis du er nyutdannet med enten bachelor- eller mastergrad kan du søke stilling... Trainee Vest programmet.
 • en Noruega: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • en Noruega: Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er ansvarlig for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorgan med til sammen 16.000 medarbeidere. Vi skal lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig... Politidirektoratet.
 • en Noruega: NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 145907 Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL... VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO SVETOVALEC, Podrobne informacije ter ostale pogoje o razpisu najdete na spletni strani MF in MJU MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG, VODENJE IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH ZA NAJZAHTEVNEJŠE PROJEKTE S PODROČJA IT, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE.
 • en Bulgaria: Кандидатите да притежават средно икономическо или висше икономическо образование, но да имат опит като счетоводители,да са работили с компютърна счетоводна програма.Интервю... ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - СЕРДИКА поделение.
 • en Letonia: Centrala finanšu un ligumu agentura izsludina konkursu uz vecaka eksperta amatu Programmu uzraudzibas un strategiskas planošanas nodalaMES PIEDAVAJAM -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • en Suecia: Arbetets museum i Norrköping är ett samtidsmuseum med historiskt djup. Museet öppnade 1991 och har sedan dess skildrat människors arbete och vardagsliv. Vi har inga samlingar av föremål, istället samlar vi på yrkesminnen och levnadsberättelser. Arbetets museum har ett särskilt ansvar... Experis AB.
 • en Suecia: Havs- och vattenmyndigheten är en miljömyndighet med säte i Göteborg. Bland våra 280 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. Vi utgår från ekosystemens och människans... Avdelningen för fiskförvaltning, Enheten för fiskreglering.
 • en Letonia: Olaines novada pašvaldiba izsludina pieteikšanos PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SPECIALISTA amatam Prasibas kandidatiem:•    Augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba•    Valsts valodas prasmes augstakaja limeni atbilstoši Valsts valodas likuma prasibam un... OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • en Letonia: Salaspils novada dome aicina darba  ATTISTIBAS  DALAS PROJEKTU VADITAJU (profesijas kods 2422 01) 1.Prasibas pretendentiem: 1.1. Augstaka izglitiba projektu vadibas, vadibas zinibu vai cita augstaka izglitiba, kas papildinata ar amatam nepieciešamajam specialam zinašanam;... Salaspils novada dome.
 • en Letonia: PATENTU VALDEizsludina konkursu uz vakanto amata vietu departamentauz nenoteiktu laikuIntelektuala ipašuma informacijas centraInformacijas pakalpojumu nodalas vecakais referents (Amats klasificets 19.5 saime, IIIA limeni, 10. menešalgu grupa, menešalga no 621 eiro) Galvenie darba pienakumi:•    parvaldit... 'LR PATENTU VALDE'.
 • en Letonia: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • en República Checa: Místo výkonu práce: Ostrava Krajský úřad HPP na dobu určitou za nepřítomnost MD, RD. VŠ Mag. - výhodou zaměření ekonomický, regionální rozvoj, přírodní vědy, rozvoj lidských zdrojů Znalost anglického jazyka na komunikační úrovni, další světový jazyk výhodou.... Moravskoslezský kraj.
 • en Suiza: Ihre Aufgaben • Allgemeine Tätigkeiten in der Logistik • Kundenkontakt am Telefon • Datenerfassung • Kurierfahrten • Kundenkontakt intern/extern • Bereitschaft für Pikettdienst und Einsätze am Wochenende • Interessante Tätigkeit in einem nicht alltäglichen Umfeld Ihr Profil... jobgate ag.
 • en Suiza: Dich fordert Das Einhalten der Prozesse und Arbeitsanweisungen Ein- und auslagern von Logistik Waren auf Europaletten Scannen der Gebinde nach jedem Arbeitsschritt Kommissionieren von verderblichen Waren Sorgsamer Umgang mit den Produkten und der Infrastruktur Das hast Du drauf Du hast einen... Hardworker Schweiz AG.
 • en Suiza: Unser Kunde ist ein KMU im Raum Baden. Wir suchen per Februar eine/n neue/n MitarbeiterIn als Strassentransportdisponent/in Ausbildung: Strassentransport-Disponent ASTDC-14 oder ähnliches ADR/SDR Gefahrengut beauftragter Gute EDV Kenntnisse, bevorzugt Microsoft Dynamics Navision Gute Kenntnisse... bm personal ag.
 • en Letonia: Valsts augu aizsardzibas dienesta Augu aizsardzibas departamenta Augu aizsardzibas lidzeklu novertešanas dalas referents Prasibas pretendentiem:- atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam- augstaka akademiska vai otra limena augstaka profesionala izglitiba medicina, sabiedribas... 'LR ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS VALSTS AUGU AIZSARDZIBA.
 • en Letonia: Vecakais eksperts/te Juridiska departamenta Iepirkumu politikas un valsts nekustamo ipašumu parvaldišanas politikas nodalaJuridiskais departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina politikas izstradi publisko iepirkumu, publiskas un privatas partneribas joma un valsts nekustamo ipašumu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • en Noruega: Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere... Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - STROKOVNE OZIROMA TEHNIČNE NALOGE S PODROČJA DELA; - OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA... JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN RAZVOJNEM DELU NA PROJEKTIH; SAMOSTOJNO IZVAJANJE POSAMEZNIH DELOV RAZVOJNIH PROJEKTOV;, programiranje - zahtevno,... INSTITUT JOŽEF STEFAN V ANGL.JEZIKU: JOŽEF STEFAN INSTITUTE, LJUBLJANA, SLOVENIA.
 • en Noruega: HEMNES KOMMUNE- Skaperglede - mellom smul sjø og evig snøTlf.sentralbord: 75 19 70 00Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KorgenInternett: www.hemnes.kommune.noE-postadresse: postmottak#hemnes.kommune.no.Ledige stillinger - Veiledere ved NAV100% fast - f.o.m. d.d.100% vikariat f.o.m. d.d.... NAV Hemnes.
 • en Noruega: Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.