en Español in English auf Deutsch en Français ...

435 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ PROGRAMOV EU IN PODPIRAJO RAZVOJNO NAČRTOVANJE TER PRIPRAVO IN IZVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENTOV... SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO.
 • en Eslovenia: PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPIS DELA: -IZPOLNITEV CILJA PROJEKTA, PO PLANU S PREDVIDENIMI VIRI - SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU HLADILNE TEHNIKE - NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DEL - KOORDINACIJA Z ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI... KOTA ENERGETSKE NAPRAVE, HLAJENJE, OGREVANJE, TOPLOTNE ČRPALKE D.O.O. PETROVČE.
 • en Letonia: Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodalas vecakais eksperts/-e (uz noteiktu laiku)   Nodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA DELA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI -PRIPRAVA IN VODENJE OZ. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INVESTICIJ... MESTNA OBČINA NOVA GORICA.
 • en Noruega: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å: gi råd og veiledning utvikle sikkerhetstiltak varsle og håndtere alvorlige... Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika.
 • en Noruega: Det er ledig sykevikariat 100% fra snarest, som konsulent på kommunehuset i Gjemnes kommune. Vikariatet går til 31.12.2018 Den ansatte vil ha servicekontoret på kommunehuset som sin arbeidsplass, men arbeid og saksbehandling innenfor flere ulike avdelinger i kommunen er aktuelt, blant... Gjemnes kommune.
 • en Noruega: Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud... Tysvær kommune.
 • en Alemania: Der Landkreis Göppingen ist ein attraktiver, landschaftlich reizvoller und lebenswerter Landkreis in der Region Stuttgart. Wir sind ein moderner und innovativer Dienstleistungsbetrieb, der als familienbewusster und demografieorientierter Arbeitgeber ausgezeichnet ist. Für unser Jobcenter... Landratsamt Göppingen.
 • en Letonia: Marketinga projektu vadišana no idejas lidz rezultatam. Komunikacija ar esošajiem un potencialajiem klientiem Jaunu klientu piesaiste  Iedzilinašanas partneru produktos un pakalpojumos,  Informacijas meklešana, apstrade Daliba video, socialo tiklu un cita satura veidošana ... AdapT To, SIA.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPERATIVNE... Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
 • en Letonia: Galvenie amata pienakumi: ·     sagatavot rekomendacijas, ieteikumus un metodiskos materialus veselibas aprupes iestadem pacientu drošibas un veselibasaprupes kvalitates pilnveidošanai, balstoties uz labo prakšu un starptautiskas pieredzes izpeti; ·     sadarboties ar Veselibas... Slimibu profilakses un kontroles centrs.
 • en Letonia: izvertet Pasaules Antidopinga agenturas izstradato Antidopinga kodeksu, starptautiskos standartus, tehniskos dokumentusun vadlinijas, un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozijumiem Latvijas Republikas normativajos aktos; nodrošinat Antidopinga nodalas (turpmak – Nodala)... Valsts sporta medicinas centrs.
 • en Letonia: Prasibas: - velama augstaka (nepabeigta austaka) izglitiba; - velama pieredze lidziga amata; - loti labas anglu valodas zinašanas, citu valodu zinašanas tiks uzskatitas par priekšrocibu; - labas komunikacijas prasmes; - labas datorzinašanas; - prasme veidot un novadit prezentacijas;... ONE STOP, SIA.
 • en Noruega: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker avgjør saker etter lov om barneverntjenester og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Fylkesnemndene er statlige domstollignende forvaltningsorganer. Det er i dag tolv fylkesnemnder, hvorav noen dekker flere fylker. Fylkesnemndene ledes... Fylkesnemndene for barnevern og sosiale.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2020, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO VODENJE PROJEKTA URBAN-E V SKLADU S POGODBO O SOFINANCIRANJU TER VODENJE USTREZNIH EVIDENC NA RAVNI KONZORCIJA... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV UREDITVE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE (PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, VODENJE KOORDINACIJ NA GRADBIŠČU,... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU... MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. predvidoma do 31. 12. 2020, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE RAZPISOV, PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, USKLAJEVANJE IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA POMOČ V VSEH FAZAH PRIPRAVE IN IZVEDBE PROJEKTOV,... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • en Bulgaria: Предоставяне на информация за услуги по заетост, условията и процедурите за тяхното ползване, правата и задълженията на търсещите работа лица, предоставяне на... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • en Bulgaria: - Подпомага процеса по планирането, координацията, изпълнението и отчитането на проекти свързани с управлението на отпадъци, енергийна ефективност и др. - Участва... БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • en Finlandia: Jämsä on noin 21 000 asukkaan monien mahdollisuuksien kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa. Jämsän elinvoima syntyy ihmisistä, monipuolisesta matkailu- ja palvelusektorista sekä vahvasta teollisuudesta. Sujuvan arjen varmistaa viihtyisä asuinympäristö, toimivat palvelut ja kaupungin... Jämsän kaupunki.
 • en Letonia: Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta/-es amatu Prasibas pretendentiem/-em: - augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatne - zinašanas lietu tiesibas, komerctiesibas... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • en Letonia: Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura ( Reg. Nr. 90002065000)  konkursa kartiba aicina darba EKSPERTU/-I Geodezijas un kartografijas departamenta Geodezijas nodalas Geodezisko datu analizes un ekspertižu dala (uz nenoteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi : veikt Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura.
 • en Noruega: Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statleg styring og utfører forvaltingsoppgåver for alle statlege verksemder. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgiving og utvikling av metodar og verktøy. DFØ leverer lønns-... Direktoratet for økonomistyring.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/ IN HTTP://WWW.UMAR.GOV.SI/O-UMAR/JAVNA-NAROCILA-IN-NATECAJI/,... URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ.
 • en Letonia: Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) aicina pieteikties pretendentus Kvalitates novertešanas departamenta parvaldes vecaka/-s referenta/-es amatam uz nenoteiktu laiku (tris vakances).   Amata pienakumi •    izskatit iesniegumus un sagatavot sarakstes dokumentu... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • en Letonia: Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) izsludina atklatu konkursu uz Licencešanas un registru departamenta parvaldes vecaka/-as referenta/-es (darbinieka) amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: –    peiedalities sabiedribas informešanas pasakumu... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • en Letonia: 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: datorprogrammešana1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Marijas iela 1-3, Riga, LV-1050 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba;2.3. Padzilinatas zinašanas uznemumu timekla... OnTarget Labs, Inc., PAR.