Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

375 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Noruega: Rådgiver. Org. nr: - Stillingsident: 4424452418 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en dyktig kollega og medarbeider! Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver Har du lyst til å jobbe med mennesker med ulike utfordringer? Er du god til å prioritere, har tålmodighet og er vant...

en Noruega: Ledig stilling som rådgiver med kompetanse innen folkehelse og universell utforming. Gjennom rollen som samfunnsutvikler har fylkeskommunen ansvar for å gi strategisk retning til samfunnsutvikling i fylket og for å mobilisere og samordne for å nå ønskede mål. Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for folkehelse og universell utforming, og innenfor disse fagområdene lyses d...

en Noruega: Seniorrådgiver/rådgiver Helsefagavdelingen. Org. nr: - Stillingsident: 4423978735 Presentasjon av stillingen: Helsefagavdelingen har ansvar for områdene helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Avdelingen ivaretar samfunnsviktige funksjoner innenfor disse områdene gjennom overordnet strategisk arbeid som inkluderer koordinering, a...

en Noruega: Saksbehandler felles saksmottak, Namsfogden (førstekonsulent - sko 1408). Org. nr: - Stillingsident: 4417884915 Presentasjon av stillingen: Namsfogden har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. De funksjonene som utføres av namsmannen hører inn under den sivile rettspleien på grunnplanet og er en del av politiets oppgaver. Namsfogden er organisert so...

en Noruega: 100 % fast stilling som rådgiver/spesialkonsulent organisasjonsutvikling. Org. nr: - Stillingsident: 4423712111 Presentasjon av stillingen: Er du god på relasjoner, interessert i organisasjonsutvikling og har evnen til å tenke nytt? I enheten organisasjon, faggruppe organisasjonsutvikling, er det nå ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/spesialkonsulent. Enh...

en Eslovaquia: Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. - Práca v perspektívnej nadnárodnej spoločnosti s viac ako 130 ročnou históriou - Vybudovanie, riadenie a rozvoj vlastného projektu - Unikátny 12-mesačný rozvojový kariérny projekt - Projekt sa skladá z 3 fáz: 1. Obchodná fáza – ukáž, čo vieš – ( po úspešnom ukončení obchodnej fázy, kandidáti p...

en Noruega: Jobbspesialist. Org. nr: - Stillingsident: 4422938930 Presentasjon av stillingen: Tror du det finnes en jobb for alle som vil ha jobb? Da må du lese videre. Vil du utgjøre en forskjell i folks liv? Vil du bidra til at arbeidssøkere finner seg jobb og støtte dem til å stå i jobben? Kan du tenke deg å...

en Noruega: Karriereveileder - deltidsstilling for student. Org. nr: - Stillingsident: 4417522243 Presentasjon av stillingen: Jobbsentralen er et gratis tilbud til unge i Asker som ønsker hjelp til å søke jobb. Vi holder til i Asker sentrum og på Instagram, hvor vi veileder og holder kurs om alt som har med jobbsøk å gjøre. På jobbsentralen jobber ...

en Noruega: Har du lyst på en spennende jobb som konsulent i avdeling for drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune?. Org. nr: - Stillingsident: 4424943559 Presentasjon av stillingen: Da har vi i avdeling for drift og vedlikehold stillingen for deg. Arbeidsoppgavene til konsulentstillingen vil blant annet være å bistå byggeledere, kontrollingeniører og øvrige ledelsesfunksjoner med administrative oppg...

en Noruega: Førstekonsulent - engasjement - deltid. Org. nr: - Stillingsident: 4418557014 Presentasjon av stillingen: Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner; seksjon for utlendingskontroll, seksjon for utlendingsforvaltning, forvaltningsseksjon og...

en Noruega: Førstekonsulenter - vikariat - deltid. Org. nr: - Stillingsident: 4407272468 Presentasjon av stillingen: Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner; Seksjon for utlendingsforvaltning, Seksjon for utlendingskontroll, Forvaltningsseksjonen, Påtaleseksjonen, ...

en Noruega: Saksbehandler i Vurderingsteam. Org. nr: - Stillingsident: 4422841095 Presentasjon av stillingen: Bydel Gamle Oslo er en bydel med fokus på innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi og hverdagsmestring. Bydelen har etablert et tverrfaglig Vurderingsteam som er bydelens "en vei inn" og som tar seg av alle nye henvendelser. ...

en Noruega: Rådgiver/spesialrådgiver samhandling - helsefelleskap. Org. nr: 894215992 Stillingsident: 4423720191 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å utvikle det utadvendte sykehuset i tett samarbeid med brukere, fastleger og kommuner? Er du nysgjerrig og nytenkende, samtidig som du har erfaring og kunnskap om helsetjenestens rammebetingelser? ...

en Noruega: Vikariat som veileder i publikumsmottaket ved NAV Vestre Aker. Org. nr: - Stillingsident: 4423274136 Presentasjon av stillingen: Trives du med å finne gode løsninger i samhandling med mennesker som er i en krevende situasjon og trenger bistand? Er du en person med pågangsmot og engasjement som ønsker å utgjøre en forskjell? Trives du i en hektisk hverd...

en Noruega: Er du den administrative lederstøtten vi ser etter?. Org. nr: - Stillingsident: 4422071445 Presentasjon av stillingen: Ø st politidistrikt har mange krevende oppgaver og trenger dyktige medarbeidere. Vi har nå ledig fast stilling som lederstøtte for politimester og visepolitimester. Den vi ansetter vil få en sentral rolle i å koordinere administrative oppg...

en Noruega: Koordinator i publikumsmottak NAV Vestre Aker. Org. nr: - Stillingsident: 4423523131 Presentasjon av stillingen: NAV Vestre Aker er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi har et godt arbeidsmiljø. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere på ca. 50.000. Vi har led...

en Noruega: Seniorkonsulenter Organisasjonsutvikling - Kurs og konsulentbistand. Org. nr: - Stillingsident: 4423810436 Presentasjon av stillingen: Utfordrende oppdrag! Stor variasjon! Oppdrag med mening! Stort læringspotensial! Vil du være med å utvikle tillitsbasert styring og ledelse, innovasjon, digitalisering og moderne organisering hos en av Norges største arb...

en Noruega: Konsulent i skoleadministrasjon - eksamen/dokumentasjon. Org. nr: - Stillingsident: 4421903618 Presentasjon av stillingen: Vil du bli en del av et profesjonelt og hektisk administrativt fagmiljø? Vi har ledig 100 prosent fast stilling i skolens administrasjon fortrinnsvis innenfor fagområdene eksamen og dokumentasjon for elever og privatister, t...

en Noruega: Veileder. Org. nr: - Stillingsident: 4422951957 Presentasjon av stillingen: NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arb...

en Noruega: Rådgiver. Org. nr: - Stillingsident: 4423295829 Presentasjon av stillingen: NAV Hammerfest - Måsøy er en aktiv samfunnsaktør og leverer tjenester og ytelser innen statlig- og kommunal sektor til innbyggerne i Hammerfest og Måsøy kommuner. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling, med 30 ansatte som ...

en Noruega: Rådgiver ved planavdelingen. 2. gangs utlysning. Org. nr: - Stillingsident: 4422913551 Presentasjon av stillingen: Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100% stilling som saksbehandler for spredt avløp og vannområdekoordinator ved planavdelingen. Om ønskelig kan det vurderes å dele stillingen i 50% vannområdekoordinator og 50% saksbehandler. Avde...

en Eslovaquia: Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja. Pracuje s cenovými údajmi na dennej báze. Výpočet cien, ktoré sú konkurencie schopné na trhu a zároveň vytvárajú zisk pre spoločnosť. Podporuje manažment tímu EMEA, aby ste dosiahli ciele týkajúce sa výnosov a zisku. Vykonávanie cenovej stratégie vo vybraných regiónoch. (rôzne krajiny / rôzne...

en Noruega: IPS Ung jobbspesialist/metodeveileder. Org. nr: - Stillingsident: 4422853831 Presentasjon av stillingen: PS Ung er individuell jobbstøtte for unge mennesker med et større fokus på utdanning. Det er en metode for oppfølging av unge personer med psykiske lidelser og sammensatte utfordringer som ønsker utdanning og/eller arbeid og s...

en Noruega: Rådgiver vann og avløp. Org. nr: - Stillingsident: 4421013992 Presentasjon av stillingen: I Ullensaker kommune er det mange interessante utbyggingsplaner på gang. Plan- og prosjektavdelingen hos ansvarlig enhet for vann, avløp, renovasjon og vei, står for den overordnede planleggingen og oppdragsbestillingen av...

en Noruega: Veileder. Org. nr: - Stillingsident: 4422569398 Presentasjon av stillingen: NAV Skien har om lag 140 ansatte hvorav ca. halvparten er kommunalt ansatte, og halvparten er statlig ansatte. Vårt hovedmål er å få folk i arbeid og til å bli selvhjulpne. Ved NAV Skien er det et ledig vikariat i perioden okto...

en Noruega: Rådgivere innenfor nyere tids kulturminnevern i kultur- og næringsavdelingen. Fast 100 % stilling som rådgiver i kultur- og næringsavdelingen. Vikariat 100% fram til 31.12.2021, med mulighet for forlengelse. Kultur- og næringsavdelingen søker etter rådgiver i 100 % stilling innenfor nyere tids kulturminnevern med fartøyvern/bygningsvern som arbeidsfelt. På grunn ...

en Noruega: Vikariat som seniorrådgiver i Avdeling for global utvikling og internasjonale relasjoner. Vil du bidra til Forskningsrådets oppfølging av Panoramastrategien? Da har du nå en gyllen mulighet ved å kunne bli Forskningsrådets kontaktperson for Kina og Brasil. Stillingen er et vikariat med varighet halvannet år, med mulighet for forlengelse. Du brenner for internasjonalt arbeid og li...

en Noruega: Rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for digitalisering og IKT. Vi du være med å bidra til idékraft verden trenger? Ønsker du en unik mulighet til å jobbe med samspillet mellom forskningsmiljøer, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet? Teknologi er et forskningspolitisk satsingsområde. Vår oppgave er å sikre at investeringene av felleskapets midler er...

en Suecia: Klienthandläggare till anstalten Storboda. Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, friv...

en Suecia: Handläggare till arbetsmarknadsenheten. Handläggare till arbetsmarknadsenheten Sollentuna kommun Vi söker en handläggare till arbetsmarknadsenheten i Sollentuna kommun. Enhetens uppdrag är att stödja människor på sin väg till egen försörjning antingen via arbete eller studier. Handläggaren ska tillsammans med deltagarna komma fram...

Más resultados: << · < · 3 · > · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · >>