en Español in English auf Deutsch en Français ...

428 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en políticas de administración (página 11):

Página: 11

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Letonia: Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • en Suecia: Gör skillnad. Varje dag. På Skånetrafiken är vi cirka 370 anställda som arbetar med verksamhetsutveckling, upphandling, trafikplanering, marknadsföring, färdtjänsthandläggning, IT och kundtjänst. Vi arbetar med att utveckla vår trafik och våra tjänster för att våra kunder,... Region Skåne, Skånetrafiken.
 • en Eslovenia: VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, - SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, - PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ PROJEKTOV, - STRATEŠKO PLANIRANJE DODELJENEGA PODROČJA, - STROKOVNO... UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE.
 • en Eslovenia: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZZZS, DIREKCIJA, PODROČJE ZA ODLOČANJE O PRAVICAH IN ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE, ODDELEK ZDRAVSTVENE KOMISIJE: - KOORDINIRANJE DELA NA ZDRAVSTVENI KOMISIJI, - PRIDOBIVANJE INFORMACIJ,... ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • en Letonia: BALDONES NOVADA DOME (reg.Nr.90000031245) izsludina pretendentu pieteikšanos uz BUVINSPEKTORA amata vietuPrasibas:1.    Atbilstiba Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par buvinspektoriem” prasibam, taja skaita:1.1.    Otra limena profesionala augstaka izglitiba... Baldones novada dome.
 • en Suiza: We are international, entrepreneurial and growing fast. Grow your career with us! Deloitte is one of the world's leading auditing and advisory firms in the areas of Audit and Risk Advisory, Tax, Consulting, Financial and Life Science Advisory. In Switzerland, we have offices in Zurich, Bern,... Deloitte AG.
 • en Suiza: We are international, entrepreneurial and growing fast. Grow your career with us! Deloitte is one of the world's leading auditing and advisory firms in the areas of Audit and Risk Advisory, Tax & Legal, Consulting and Financial Advisory. In Switzerland, we have offices in Zurich, Bern, Basel,... Deloitte AG.
 • en República Checa: požadavky na uchazeče: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s praxí v oboru praxe v oboru hospodaření s majetkem státu znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím... Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • en Letonia: Jaunatnes lietu specialista amatu(uz laiku lidz diviem gadiem, amatalga 706 EUR/menesi) Galvenie pienakumi:•    Planot un realizet jaunatnes politiku novada;•    Vadit jauniešu centra administrativo darbu;•    Veicinat jauniešu pilsonisko lidzdalibu;•    Organizet... 'LUBANAS NOVADA PAŠVALDIBA'.
 • en Letonia: Apes novada dome aicina pieteikties aktivu, aizrautigu un radošu pretendentu jaunatnes lietu specialista amatam . Darba ligums tiks slegts uz nenoteiktu laiku, nepilns darba laiks (iespeja apvienot ar citu darbu vai macibam).  Darba devejs – Apes novada dome, nodokla maksataja registracijas... APES NOVADA DOME.
 • en Letonia: Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vakanto vecaka referenta (ieredna) amata vietu Valsts protokola uz noteiktu laiku.     Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas:-    Atbilstiba Diplomatiska un konsulara dienesta likuma 3.panta piektas dalas prasibam;-    Atbilstiba... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • en Bulgaria: Осъществяване дейността по вътрешния одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • en Letonia: Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) izsludina atklatu konkursu uz parvaldes vecaka/-as referenta/-es (darbinieka) amatu uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienakumi:–    peiedalities sabiedribas informešanas pasakumu organizešana–    kartot registrus izglitiba... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • en Noruega: Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet! Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere... Oslo kommune, Bydel Østensjø.
 • en Noruega: Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet! Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere... Oslo kommune, Bydel Østensjø.
 • en Noruega: Fiskeridirektoratet skal fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø.   Vi samarbeider nært med forskingsinstitusjonar,næring og offentlege styresmakter nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet... Fiskeridirektoratet.
 • en Suecia: Vi söker nya kollegor! Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge... Kinda kommun.
 • en Eslovenia: LETALSKI NADZORNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELA NOE IN V SKLADU S POOBLASTILOM, IZVAJANJE STALNEGA NADZORA S PODROČJA DELA NOE IN V SKLADU S POOBLASTILOM, VODENJE IN ODLAČANJE V INŠPEKCIJSKIH... Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
 • en Letonia: Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu piesarnojuma novertešanas joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • en Letonia: Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu – Metodiskas vadibas un kontroles departamenta projekta “Profesionala sociala darba attistiba pašvaldibas” vecakais eksperts  (uz noteiktu laiku – uz ieredna prombutnes laiku) Mes piedavajam:-    radošu,... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • en Letonia: Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu ietekmes uz vidi novertejumu joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • en Noruega: Ledig stilling i Æventyrlandet Hamarøy kommune er aktiv på folkehelse og ønsker at nye innbyggere ogmedarbeidere skal bidra til å utvikle dette enda mer. Hamarøy har enstorslagen natur som gir gode muligheter til helårlig friluftsliv avalle slag. Kommunen har gode oppvekstvilkår og... Hamarøy kommune.
 • en Noruega: Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Skeie skole er en barneskole med ca 480 elever og vel 60 ansatte skoleåret 2017/2018. Skolen ligger... Bergen kommune.
 • en Noruega: Jobbnorge ID: 145199 Ved Studieadministrativ avdeling er det ledig eit vikariat som rådgjevar - programkoordinator for lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen, for perioden april 2018 - april 2019. Stillinga er plassert ved Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studiekvalitet og... Universitetet i Bergen.
 • en Suiza: Ihre Aufgaben • Kontrollieren von Material auf Vollständigkeit, Beschädigungen und Abweichungen • Zuführung von Material anhand Arbeitspapiere und Identitätsnummer an Werk, Lagerort und Lagerplatz • Etikettieren • Vorverpacken und Versorgen auf den Lagerplatz • Auslagerung und... jobgate ag.
 • en Letonia: -    nodrošinat Komisija izskatamo, konsultanta atbildiba nodoto, Latvijas Republikas oficialo nostadnu, informativo zinojumu un citu dokumentu sagatavošanu izskatišanai Komisijas sedes-    organizet Komisijas sedes par Eiropas Savienibas Konkuretspejas, Vides, ka ari Transporta,... 'LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA'.
 • en Letonia: Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Piesarnojuma kontroles dalas vecakais inspektors (tris amata vietas uz nenoteiktu laiku)Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;-    augstaka... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • en Letonia: Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uzES fondu projektu departamentaESF projekta “Atbalsts ilgakam darba mužam’’ Nr.7.3.2.0/16/I/001 koordinatora/-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta istenošanas laiku)Prasibas pretendentiem/-em:o    augstaka izglitiba... Nodarbinatibas valsts agentura.
 • en Letonia: Musu kompanija izvirza sekojošas prasibas pretendentiem:- videja izglitiba; - darba pieredze vadoša amata ne mazak ka 3 gadi, - Krievijas tirgus parzinašana; - kontaktu esamiba ar Krievijas kompanijam; - bieži komandejumi uz Krieviju, - teicamas krievu valodas zinašanas (mutiski, rakstiski). Lugums... PALMIRA Ltd., SIA.
 • en Suecia: Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför... Region Gotland, Kollektivtrafikenheten.