Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en organización de la administración pública y de empresas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

54 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en organización de la administración pública y de empresas:

 • en Estonia: Rahvusvahelise koostöö osakonna lauaametnik. Tööülesanded: • kahe- ja mitmepoolse kaitsealase koostöö planeerimine ja korraldamine; • julgeoleku- ja kaitsealaste, poliitiliste ning institutsionaalsete arengute jälgimine ja analüüside koostamine, Eesti seisukohtade kujundamiseks ettepanekute tegemine; • riigisiseste ja rahvusvaheliste...
 • en Estonia: Tervishoiuressursside juht. Tööülesanded: Ootame meeskonda tervishoiu rahastamise eksperti, kelle peamiseks ülesandeks on tervisesüsteemi rahastamise toimivuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine süsteemi korralduse tõhustamiseks. Nõunik vastutab tervishoius riigieelarve, ravikindlustuse ja omaosaluse koormuse...
 • en Estonia: Turismi- ja ettevõtluskoordinaator. Tööülesanded: Turismi ja ettevõtluskoordinaator tegeleb Kuusalu vallas turismi-, turundus- ja ettevõtlusvaldkonnaga ning rahvusvaheliste ja siseriiklike projektitaotlustega. Omalt poolt pakume: • sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist...
 • en Estonia: Juhtiv maa ja planeeringute spetsialist. Tööülesanded: Maakorraldus- ja planeeringutealaste ülesannete lahendamine ning valdkonnaüleste ja valdkondade vaheliste küsimuste lahendamine. Töö sisu on võimaluste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks, keerukamate küsimuste menetlemine...
 • en Estonia: Sisekommunikatsiooni peaspetsialist. Tööülesanded: Sisekommunikatsiooni peaspetsialisti ülesandeks saab välja töötada sisekommunikatsiooni põhimõtted ja luua ministeeriumi hästi toimiv sisekommunikatsioonisüsteem ning koordineerida haldusala sisekommunikatsiooni. Omalt poolt pakume: • võimalust juhtida ja vastutada...
 • en Estonia: Koolitaja. Tööülesanded: Koolituste läbiviimine järgnevates valdkondades: lapsehoidja, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, tugiisik, esmaabi. Koolitused toimuvad üldjuhul tööpäevadel ja koolituspiirkond sõltub projektist. Omalt poolt pakume: Projektipõhist lepingulist tööd, huvitavaid...
 • en Estonia: Otsetoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialist. Tööülesanded: Peaspetsialisti töö sisuks on Eesti maaelu arengukava põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotluste menetlemine. Peamised tööülesanded: halduskontrollide teostamine; suhtlemine taotlejatega ja teiste asjakohaste ametiasutustega; toetuse otsuste koostamine; osalemine toetusskeemidele...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda tublit arvuti müügikonsultanti kelle võimuses oleks edukas müügitöö kaupluses kui ka e-keskkondades. Müügikonsultant nõustab kliente ja leiab nende vajadustele sobivaima lahenduse. Lisaks tegeleb kauba vastuvõtu ja väljapanekuga ning jälgib,...
 • en Estonia: Auditi- ja arendusosakonna juhtiv siseaudiitor. Tööülesanded: • auditi plaanide koostamine; • auditite ja konsulteeritavate tööde läbiviimine ministeeriumis ning valitsemisala asutustes; • hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele ning soovituste tegemine olukorra parandamiseks; •...
 • en Estonia: Lauaülemad. Tööülesanded: Lauaülema peamised ülesanded on: • oma tegevusvaldkonda puudutava teabe ja arengute jälgimine, analüüsimine ning info vahendamine; • töörühmades osalemine, tegevusvaldkonda puudutavate visiitide ja ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine; • aruannete, taustaülevaadete,...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Helitehnika Tööülesanded: Klientide nõustamine, kaupade väljapanek ja müük, kaupade ja kaubagruppide tundma õppimine, inventuurid, kaupluse väljapanekute korrashoid. Uute müügivõimaluste leidmine, kaupade markeerimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, sõbralikku tiimi,...
 • en Estonia: Automüüja. Tööülesanded: Uute sõiduautode müük, sh. kliendi vajaduste väljaselgitamine, autode tutvustamine, proovisõitude korraldamine, pakkumiste koostamine, ostu-müügi dokumentide vormistamine jms., autokeskuse sotsiaalmeedia konto haldamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd paindliku...
 • en Estonia: Riigikaitse planeerimise osakonna strateegilise planeerimise analüütik. Tööülesanded: • Kaitseministeeriumi valitsemisala planeerimisalaste infosüsteemide ja neis olevate andmete süsteemsuse tagamine; • tegevuspõhise eelarvega seotud kulumudelite haldamine ning arendamine; • Kaitseministeeriumi arengukavade koostamises osalemine; • kaitseplaneerimise...
 • en Estonia: Finantskontroller. audiitor, revident Tööülesanded: Majandussektori riskide hindamine, ettevõtte majandustegevuse riskipõhine analüüs, Kohapealsete kontrollide teostamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, õppimis ja arenguvõimalusi kiiresti arenevas ettevõttes. Kodus...
 • en Estonia: Sotsiaalmeedia turunduse (SMM) spetsialist. Tööülesanded: Turundusürituste strateegiate väljatöötamine. Reklaamikampaaniate korraldamine. Sotsiaalmeedia turunduse (SMM) strateegiate loominguliste kontseptsioonide väljatöötamine ja realiseerimine, statistiline analüüs. Olemasolevate klientide hoidmine ja uute leidmine. ...
 • en Estonia: Keskkonnatehnoloogia osakonna peaspetsialist. ehitusmaavarade valdkond Tööülesanded: Peamised teenistusülesanded: • ehitusmaavaradega seonduvate tegevuste elluviimiseks vajalike taotluste, projektide ja riigihangete ettevalmistamine; • ehitusmaavarade kasutamise strateegilise planeerimises osalemine; • turba kasutamise strateegilise...
 • en Estonia: Rehvimüüja. Tööülesanded: Rehvide ja velgede müük, kaupade sisestamine, arvete koostamine. Omalt poolt pakume: Head palka, lisapreemiaid, aastas 45 päeva puhkust. Muud nõuded: Aus, kohusetundlik Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Müüja-konsultant. autovaruosad Tööülesanded: Kaupade vastuvõtt, müük, konsulteerimine, dokumentatsiooni pidamine. Omalt poolt pakume: Stabiilne palk, head töötingimused, lõuna, vajadusel väljaõpet kohapeal. Muud nõuded: Puhas karistusregister, halbade harjumusteta. Kasuks tuleb töökogemus...
 • en Estonia: Karjääriinfospetsialist (ESF). Tööülesanded: ESF karjääriinfospetsialist tutvustab noortele kaasahaaravalt tööturu võimalusi, vahendab noortele karjääriinfot ning tööturu- ja tööotsingualast teavet, et tõsta noorte tööalast teadlikkust. Sooviga ennetada noorte eemale jäämist tööturust, korraldame alates...
 • en Estonia: Koolitusspetsialist. Seoses töömahtude suurenemisega Tööülesanded: - Aktiivne teenuste müük; - Klientide õppevajaduste selgitamine; - Klientide rahuolu selgitamine ; - Klientidega suhete toetamine ja arendamine; - Kliendibaasi laiendamine; - Õppegruppide moodustamine ja õppeprotsessi toetamine;...
 • en Estonia: Turunduskonsultant. Tööülesanded: Toote turundamine internetis. Omalt poolt pakume: Kodus töötamise võimalus. Muud nõuded: Loov kirjutamise oskus. Positiivne suhtumine töösse. Kohusetundlik. Tahe ennast täiustada antud valdkonnas Kodus töötamise võimalus: Jah
 • en Estonia: Rahandusosakonna finantsekspert. asenduskoht Tööülesanded: Sinu peamine tööülesanne on kutseharidusprogrammi ja täiskasvanuhariduse programmi tegevuste rahastamise planeerimine, korraldamine, seire ja analüüs ning selleks vajalik suhtlus, infovahetus ja nõustamine. Omalt poolt pakume: • Huvitavat tööd avalikus...
 • en Estonia: Tehnik, müügiesindaja. Täiskoormusega palgatöötaja või teenuslepinguline partner Tööülesanded: Ettevõte Borealis Holding OÜ otsib oma meeskonda kohusetundlikku ja tugeva arenemissooviga inimest pikemaks ajaks. Vajame inimest, kellel on tõsine huvi ja tahtmine omandada tööpiirkonna ja -valdkonna edukaks...
 • en Estonia: Nõunik. Kristiine Linnaosa Valitsuse nõunik Tööülesanded: • linnaosa vanema ja teiste linnaosa valitsuse teenistujate nõustamine hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö küsimustes; • linnaosa arengut puudutavate kavade ja projektide väljatöötamine; • linnaosa haridus-, kultuuri-,...
 • en Estonia: Karjäärinõustaja. Tööülesanded: Karjäärinõustaja tööülesanneteks on nõustada tööotsijaid karjääri planeerimisel ja töökoha valikul nii individuaalselt kui grupis, sh selgitada välja ja hinnata inimeste oskusi, võimeid ning isikuomadusi. Toetada kliente tööturul osalemiseks iseseisvate ja...
 • en Estonia: Ettevõtluskursuste õpetaja. Tööülesanded: Pakume tööd ettevõtluskursuste õpetajale. Omalt poolt pakume: Töö töövõtulepingu alusel päeval (9.30-12.45) või õhtul (18.00-21.15). Hea palk, head töötingimused. Muud nõuded: Vajalik kogemus ettevõtluse vallas, töökogemus juhina või oma äri omamine...
 • en Estonia: Meediaspetsialist. Tööülesanded: Pressiteadete ning muude teabekanalites avaldamiseks mõeldud materjalide koostamine eesti ja vene keeles (vajadusel ka inglise keeles); meediakampaaniate ja avalikkuse kaasamise alaste tegevuste korraldamine ja koordineerimine; Maardu linna elu kajastava venekeelse ja eestikeelse...
 • en Estonia: Sales Representative / Manager. vertikaalsete hoiustamise süsteemid Work tasks: Our ambitious company invites an active worker to work with a knowledge of technology. TO DEPARTMENT OF SALE Duties: Serving existing customers and maintaining customer relations. Search for new customers, active sales of products. Bidding...
 • en Estonia: Juhtivaudiitor. Tööülesanded: Sinu ülesanneteks on Euroopa Liidu struktuuritoetuse projektide ja toetust eraldavate asutuste töökorralduse auditeerimine, auditite juhtimine ja auditi aruannete koostamine ning auditi metoodika arendamise töögruppides osalemine. Omalt poolt pakume: Meie motivatsioonipaketti...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Tööülesanded: 1. Aktiivne müügitöö, uute klientide leidmine. 2. Müügisaalis jaemüügi teostamine, kliendivajaduste väljaselgitamine ja selle alusel müügipakkumiste, müügilepingute koostamine, müügijuhi asendamine. 3. Klientide nõustamine. 4. Kliendisuhete hoidmine, sissetuleva...
Más resultados: 1 · >>