Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Especialistas en organización de la administración pública y de empresas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

65 ofertas de trabajo encontradas para Especialistas en organización de la administración pública y de empresas:

 • en Estonia: spordinõunik. Tööülesanded: Saaremaa valla spordivaldkonna kvaliteetse toimimise tagamine selle koordineerimise ja arendamise kaudu. Omalt poolt pakume: • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd; • arenguvõimalust; • eneseteostamise võimalust; • kindlat palka. Muud nõuded:...
 • en Estonia: Kultuurispetsialist. Tööülesanded: kultuuriasutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine, koostöö korraldamine kultuurivaldkonna õigusaktide eelnõude koostamine ja ettekandmine valla kultuurisündmuste ja kultuurikalendri koordineerimine Omalt poolt pakume: Arenguvõimalust ja erialaseid koolitusi;...
 • en Estonia: Koolitusspetsialist. Seoses töömahtude suurenemisega Tööülesanded: - Aktiivne teenuste müük; - Klientide õppevajaduste selgitamine; - Klientide rahuolu selgitamine ; - Klientidega suhete toetamine ja arendamine; - Kliendibaasi laiendamine; - Õppegruppide moodustamine ja õppeprotsessi toetamine;...
 • en Estonia: Koolitusspetsialist, koolitaja. Inglise keele algkursuse andja täiskasvanutele Tööülesanded: 50 - tunnilise inglise keele algkursuse andmine (Tase A0 - A1) täiskasvanud õppijatele. Olemas Ant, I. õpikud "Basic Everyday English", kuid võib kasutada ka enda materjale, mida saame paljundada. Omalt poolt pakume:...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Tööülesanded: Klientide nõustamine ja teenindamine, võtmete valmistamine, kaupade väljapanek, müügisaali korrashoid ning vajadusel kaupade tellimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd; toetavaid ja pühendunud kolleege; pika ajalooga, arenevat ning kindlat...
 • en Estonia: Personali peaspetsialist. Asenduskoht Tööülesanded: Värbamistegevuse korraldamine, sh konkursside läbiviimine ja töösuhete vormistamine, personalidokumentatsiooni ja andmebaaside haldamine, personali valdkonda puudutav arendustegevus, analüüs ja aruandlus. Omalt poolt pakume: Töötasu alates 1250 eurot...
 • en Estonia: Koolituskoordinaator. Tööülesanded: - Klientidega suhtlemine nii e-kirja kui ka telefoni teel - Kliendiandmebaasi haldamine - Infokirjade saatmine - Koolitusmaterjalide ettevalmistamine ja komplekteerimine - Kodulehe, koolitusportaalide ja Facebooki haldamine, kampaaniate läbiviimine - Koolitustel registreerimine...
 • en Estonia: Müüja-konsultant. autovaruosad Tööülesanded: Kaupade vastuvõtt, müük, konsulteerimine, dokumentatsiooni pidamine. Omalt poolt pakume: Stabiilne palk, head töötingimused, lõuna, vajadusel väljaõpet kohapeal. Muud nõuded: Puhas karistusregister, halbade harjumusteta. Kasuks tuleb töökogemus...
 • en Estonia: Ostu- ja müügispetsialist. Tööülesanded: Laevavaruosade otsing, sisseost, müük ja transpordi organiseerimine laevadele; töö toimub kontoris. Omalt poolt pakume: Huvitavat, perspektiivikat tööd laevade varustamise valdkonnas; progressiivset töötasu, mis sõltub töötulemustest; karjääri edendamise võimalust....
 • en Estonia: Renditehnika klienditeenindaja. Tööülesanded: Klientide eest hoolitsemine tehnika rendipunktis. Kliendi nõustamine tehnika võimaluste ja kasutamise küsimustes. Kliendisuhete hoidmine ja arendamine. Professionaalse müügijärgse teeninduse tagamine. Omalt poolt pakume: Ägedat meeskonda. Tulemustele orienteeritud...
 • en Estonia: Kaubahoovi müügikonsultant. Haabersti K-rauta kauplusesse Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on klientide professionaalne ja efektiivne teenindamine, kauba vastuvõtmine, ladustamine ja väljastamine, kauba korrashoiu jälgimine, kaupade paigutamine müügisaali, kaupade komplekteerimine. Omalt poolt...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Tondi K-rauta kauplusesse Tööülesanded: Kelle peamisteks tööülesanneteks on klientide professionaalne ja efektiivne teenindamine, kauba korrashoiu jälgimine, kaupade paigutamine müügisaali, kaupade varustamine hinnainfoga. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, väljaõpet...
 • en Estonia: Avalike suhete nõunik. Tööülesanded: Avalike suhete nõuniku ametikoha põhieesmärgiks on Viljandi Vallavalitsuse avalike suhete ja suhtluse korraldamine ning esindusürituse koordineerimine ja valla maine kujundamine. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla...
 • en Estonia: Reklaamikonsultant. Tööülesanded: Põhitoodete portfelli kuuluvad väärikad maakonnaväljaanded: Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Lõuna-Eesti Postimees, Tartu Postimees, Järva Teataja ja Eesti suurim maamajanduslik väljaanne Maa Elu. Lisaks huvitavad piirkondlikud eriprojektid. Reklaamikonsultandi...
 • en Estonia: Projektijuht- digiturundaja. Militaarrõivad Tööülesanded: - Militaarrõivaste projektipõhine hulgimüük, vajadusel jaemüük - aktiivne kliendiotsing - tootearenduste planeerimine - hinnapakkumiste koostamine - tellimuste töösse andmine - militaarrõivaste eelarvete koostamine - ettevõtte turundustegevused...
 • en Estonia: Haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna audiitor. Tööülesanded: Juhtida ja viia läbi haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna auditeid. Omalt poolt pakume: - Mitmekülgset ja huvitavat tööd; - võimalust loovalt panustada riigi arengusse; - paindlikku töökorraldust; - võimalusi end pidevalt arendada; - konkurentsivõimelist...
 • en Estonia: Kontserni kontroller. Tööülesanded: Sinu peamiseks eesmärgiks on kontserni aruandluse koostamine, analüüsimine, planeerimine ning arendamine. Kontserni kontrollerina on sul võimalik: • rakendada oma initsiatiivikust ning tulemustele orienteeritust • vastutada eelarvete, prognooside ja aruandluse koostamise...
 • en Estonia: Kommunikatsioonispetsialist. Tööülesanded: Kommunikatsioonispetsialisti töökoha eesmärk on kodanike teenindamine ning operatiivse ja korrektse teabehalduse korraldamine Saarde vallavalitsuses ja vallavalitsuse poolt hallatavates meediakanalites. Peamised tööülesanded: valla sotsiaalmeediakonto sisu haldamine,...
 • en Estonia: Riigikaitse planeerimise osakonna võimearenduse nõunik. Tööülesanded: • Riigikaitse arengukavast tulenevate võimearenduste elluviimise juhtimine, koordineerimine ja neisse panustamine; • võimearenduste planeerimises osalemine, kaasuvate küsimuste lahendamise juhtimine; • Eesti osaluse koordineerimine võimearendusega seotud rahvusvahelises...
 • en Estonia: Rahvusvahelise koostöö osakonna lauaametnik. Tööülesanded: • kahe- ja mitmepoolse kaitsealase koostöö planeerimine ja korraldamine; • julgeoleku- ja kaitsealaste, poliitiliste ning institutsionaalsete arengute jälgimine ja analüüside koostamine, Eesti seisukohtade kujundamiseks ettepanekute tegemine; • riigisiseste ja rahvusvaheliste...
 • en Estonia: Tervishoiuressursside juht. Tööülesanded: Ootame meeskonda tervishoiu rahastamise eksperti, kelle peamiseks ülesandeks on tervisesüsteemi rahastamise toimivuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine süsteemi korralduse tõhustamiseks. Nõunik vastutab tervishoius riigieelarve, ravikindlustuse ja omaosaluse koormuse...
 • en Estonia: Juhtiv maa ja planeeringute spetsialist. Tööülesanded: Maakorraldus- ja planeeringutealaste ülesannete lahendamine ning valdkonnaüleste ja valdkondade vaheliste küsimuste lahendamine. Töö sisu on võimaluste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks, keerukamate küsimuste menetlemine...
 • en Estonia: Turismi- ja ettevõtluskoordinaator. Tööülesanded: Turismi ja ettevõtluskoordinaator tegeleb Kuusalu vallas turismi-, turundus- ja ettevõtlusvaldkonnaga ning rahvusvaheliste ja siseriiklike projektitaotlustega. Omalt poolt pakume: • sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist...
 • en Estonia: Koolitaja. Tööülesanded: Koolituste läbiviimine järgnevates valdkondades: lapsehoidja, hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, tugiisik, esmaabi. Koolitused toimuvad üldjuhul tööpäevadel ja koolituspiirkond sõltub projektist. Omalt poolt pakume: Projektipõhist lepingulist tööd, huvitavaid...
 • en Estonia: Sisekommunikatsiooni peaspetsialist. Tööülesanded: Sisekommunikatsiooni peaspetsialisti ülesandeks saab välja töötada sisekommunikatsiooni põhimõtted ja luua ministeeriumi hästi toimiv sisekommunikatsioonisüsteem ning koordineerida haldusala sisekommunikatsiooni. Omalt poolt pakume: • võimalust juhtida ja vastutada...
 • en Estonia: Otsetoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialist. Tööülesanded: Peaspetsialisti töö sisuks on Eesti maaelu arengukava põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotluste menetlemine. Peamised tööülesanded: halduskontrollide teostamine; suhtlemine taotlejatega ja teiste asjakohaste ametiasutustega; toetuse otsuste koostamine; osalemine toetusskeemidele...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda tublit arvuti müügikonsultanti kelle võimuses oleks edukas müügitöö kaupluses kui ka e-keskkondades. Müügikonsultant nõustab kliente ja leiab nende vajadustele sobivaima lahenduse. Lisaks tegeleb kauba vastuvõtu ja väljapanekuga ning jälgib,...
 • en Estonia: Auditi- ja arendusosakonna juhtiv siseaudiitor. Tööülesanded: • auditi plaanide koostamine; • auditite ja konsulteeritavate tööde läbiviimine ministeeriumis ning valitsemisala asutustes; • hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele ning soovituste tegemine olukorra parandamiseks; •...
 • en Estonia: Lauaülemad. Tööülesanded: Lauaülema peamised ülesanded on: • oma tegevusvaldkonda puudutava teabe ja arengute jälgimine, analüüsimine ning info vahendamine; • töörühmades osalemine, tegevusvaldkonda puudutavate visiitide ja ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine; • aruannete, taustaülevaadete,...
 • en Estonia: Automüüja. Tööülesanded: Uute sõiduautode müük, sh. kliendi vajaduste väljaselgitamine, autode tutvustamine, proovisõitude korraldamine, pakkumiste koostamine, ostu-müügi dokumentide vormistamine jms., autokeskuse sotsiaalmeedia konto haldamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd paindliku...
Más resultados: 1 · > · >>