Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

en Español in English auf Deutsch en Français ...

292 ofertas de trabajo encontradas para enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada (página 10):

Página: 10

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

en Eslovenia: VODJA III -ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA (ZNO) - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI IN DELAVCI, IZOBRAŽEVALNO IN MENTORSKO DELO,  ANALITIČNO-RAZVOJNO DELO NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,  VODENJE, KOORDINIRANJ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENE NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA NADZORA IN OBRAVNAVA RIZIČNII SKUPIN PREBIVALSTVA TER VAROVANCEV, KI ŽIVIJO V  NEUREJENIH SOCIALNIH RAZMERAH SK...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE  ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU OPERATIVNE  DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA, MAG.SESTRINSTVA/DIPL.MED.SESTRA/TEHNIČAR. Klasa:112-01/23-01/42 Urbroj:191-1-23-1 Dubrovnik, 06. ožujka 2023.g. Na temelju članka 55. Zakona o radu NN (93/14, 127/2017,98/19, 151/22), te Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zav...

en Croacia: MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR - ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijeća objavljuje: ...

en Croacia: ZDRAVSTVENI/NA VODITELJ/ICA. Na  temelju članka 26. st.2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13.,98/19/.,57/22., članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar-pročišćeni tekst, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje:       NATJEČAJ ZA ...

en Noruega: Ledig 50% engasjement som spesialsykepleier eller annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning - Helse barn og unge. Brenner du for forebyggende arbeid med barn og unge, i så tilfelle bør du lese videre! Forebyggende psykisk helseteam er plassert i enhet Helse barn og unge under kommunalområdet Oppvekst. Enheten har 17,3 faste årsverk og består av helsesykepleiere, jordmødre, leger, fysioterapeuter, famil...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA (NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJA IN NADZOR DELA), PRIPRAVA EVIDENC, PLANOV, POROČIL, SPREMLJANJE RAZVOJA IN UVAJANJA NOVOSTI S PODROČJA ZDRAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), M/Ž, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA   ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA ...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

en Eslovenia: E037042 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

en Eslovenia: E037021 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PODROČJE DELA:VEČIZMENSKO DELO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI (E037015) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PREVERJANJE APARATUR, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE, SPREJEM IN PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA PACIENTA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG, NADZOROVANJE PACIENTA V PERIOPERATIVNEM OBDO...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH POSEGOV NAROČENIH S STRANI ZDRAVNIKA, GLEDE NA STROKOVNE KOMPETENCE, AKTIVNO SODELOVANJE PRI NEGOVALNIH POSTOPKIH, ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH TER PRIPRAVI DOKUMENTACIJE IN ...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OP...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA-DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA, E037031 ZA POTREBE KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRI ...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · < · 10