Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

en Español in English auf Deutsch en Français ...

288 ofertas de trabajo encontradas para enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada (página 9):

Página: 9

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDCINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO VIŠJIH KATEGORIJ ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIEN...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA. za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 3 mjeseca) na poslovima: Prvostupnik/ca sestrinstva –1 izvršitelj Uvjeti: Završeni studij sestrinstva Odobrenje za samostalan radUz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeć...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-128-01-1151-2/14., Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2007-2/16, Odluke o IV. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak UR...

en Eslovenia: E037042 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z Z...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (M/Ž) ZA KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, INTERNA KLINIKA (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: E037010) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIM...

en Eslovenia: DIP. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE TIMA,- UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU,- NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI,- SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM,- IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKU...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA, E037018 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: NAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POZNAVANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DEJAVNOSTI ZAVODOV, SOCIALNEGA VARSTVA, POSLOVODENJA IN ZAKONOV KOLEKTIVNE POGODBE ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA,- SAMOSTOJNO VODENJE, KOORDINIRANJE DEL...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA,- IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV - NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, - SVETOVANJE UPORA...

en Eslovenia: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. GLAVNA MEDICINSKA SESTRA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE UPORABNIKOM IN ZA...

en Suecia: Specialistsjuksköterska till Stockholm. Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning. Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga. Krav: - Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet - Minst två års e...

en Eslovenia: E037029 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V URGENTNI SLUŽBI (SNMP), -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJ...

en Eslovenia: J016970 VODJA V - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELA V ENOTI, OPTIMIZACIJA DELOVNIH POSTOPKOV, UVAJANJE NOVOSTI V DELOVNI PROCES SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI, SODELOVANJE PRI PRI...

en Eslovenia: J017960 VODJA III - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELA V ENOTI, OPTIMIZACIJA DELOVNIH POSTOPKOV, UVAJANJE NOVOSTI V DELOVNI PROCES SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI, SODELOVANJE PRI PRI...

en Eslovenia: E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE JU NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE N...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KL. ODD. ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJA...

en Suecia: Specialistsjuksköterska till Skurup. Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning. Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga. Krav: - Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet - Vidareutbildning inom dist...

en Suecia: Specialistsjuksköterska till Lund. Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning. Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga. Krav: - Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet - Vidareutbildning inom dist...

en Eslovenia: E037010 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE IN USPOSOBLJENOSTI, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE, SODELUJE PRI VREDNOTENJU ZDRAVSTVENE NEGE IN VODI ZDRAVSTVENO NEG...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KL. ODD. ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

en Eslovenia: E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOSEČNICE, OTROČNICE IN NOV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: VODJA III -ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA (ZNO) - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI IN DELAVCI, IZOBRAŽEVALNO IN MENTORSKO DELO,  ANALITIČNO-RAZVOJNO DELO NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,  VODENJE, KOORDINIRANJ...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA TORAKALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA, MAG.SESTRINSTVA/DIPL.MED.SESTRA/TEHNIČAR. Klasa:112-01/23-01/42 Urbroj:191-1-23-1 Dubrovnik, 06. ožujka 2023.g. Na temelju članka 55. Zakona o radu NN (93/14, 127/2017,98/19, 151/22), te Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zav...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE  ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU OPERATIVNE  DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENE NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA NADZORA IN OBRAVNAVA RIZIČNII SKUPIN PREBIVALSTVA TER VAROVANCEV, KI ŽIVIJO V  NEUREJENIH SOCIALNIH RAZMERAH SK...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA (NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJA IN NADZOR DELA), PRIPRAVA EVIDENC, PLANOV, POROČIL, SPREMLJANJE RAZVOJA IN UVAJANJA NOVOSTI S PODROČJA ZDRAV...

Más resultados: << · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · < · 9 · >>