Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada

en Español in English auf Deutsch en Français ...

297 ofertas de trabajo encontradas para enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada (página 5):

Página: 5

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. določen čas nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, NAČTROVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH., Licenca, vpis v register.,

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE  ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU OPERATIVNE  DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACI...

en Eslovenia: E037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II (VII/1) - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E037044, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU, OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

en Croacia: ZDRAVSTVENI/NA VODITELJ/ICA. N A T J E Č A J za obavljanje poslova za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITEJ (m/ž) · 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno uz probni rad od 6 mjeseci Poslovi i radni zadaci: · brinut će o mjerama zdravstv...

en Eslovenia: DIP. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE TIMA,- UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU,- NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI,- SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM,- IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKU...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. Na temelju čl. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEČAJ Za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2/ prvostupnica sestrinstva za potrebe rada u KBC Osijek - 1 izvršitelj Uvjeti: završen preddiplomski studij...

en Eslovenia: E037010 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (COB) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OPERATIVNI DEJAVNOSTI. IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH IPD. URNIK DELA JE ENOIZMENSKI Z D...

en Eslovenia: DIP. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TIMA, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKU...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA PRE...

en Eslovenia: E037049 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE OZ. DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA V URGENTNI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI, SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIM...

en Eslovenia: E037015 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ANESTEZIJI., Kandidati naj posredujejo življenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jez...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV, NAROČANJE IN NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI POTREBNIMI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, ...

en Suecia: Samordnade distriktssköterska till Vårdcentralen Gripen. Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksa...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE  DEJAVNOST PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SOGLASJU Z VODJEM IN KOORDINATORJEM, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU PRIDOBLJENIH DODATNIH SPECIALNIH ZNANJ V SOGLASJU Z VO...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MED. SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO DIPL. MED. SESTRE V REFERENČNI AMBULANTI., DOKAZILA O ZAKLJUČENEM ŠOLANJU, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT (v primeru študija po bolonjskem programu str. izpit ni potreben), LICENCA, ZDRAVS...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO VIŠJIH KATEGORIJ ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIEN...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NAČRTOVANJE IN K...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NAČRTOVANJE IN K...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

en Eslovenia: DIPL. MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR DELA SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER IN BOLNIČARJEV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI STANOVALCEM, IZVAJANJE DEL V AMBULANTI DOMA, NAROČANJE ZDRAVIL, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPR...

en Finlandia: Palveluasumisen ohjaaja / Ledare för serviceboend, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Porvoo. Ikääntyneiden palveluissa ihmislähtöisen ja arvokkaan, oman näköisen elämän mahdollistaminen on tärkein arkeamme ohjaava arvo. Tule Porvooseen osaksi osaavien ja motivoituneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen esihenkilöiden joukkoa! Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee ikääntyneiden palveluihin Y...

en Eslovenia: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPL.ZDRAVSTVENIK-OPERACIJSKA MED.SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDR. NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI  IZVAJANJE ZDR. NEGE PO PROCESNI METODI DELA TER SPREMLJ...

en Eslovenia: E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

en Noruega: Bilkontrollør NAF Senter Mastemyr. Norges Automobil-Forbund har over 450 motiverte medarbeidere og et stort antall engasjerte frivillige og tillitsvalgte. Vi representerer nesten en halv million medlemmer og har som Norges største interesseorganisasjon for trafikanter, stor påvirkningskraft i samferdspolitikken. NAF er en a...

en Eslovenia: E037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PA...

en Croacia: PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA / MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova: Prvostupnik sestrinstva radi u Timu 1, u Timu 2 ili u MPDJ, ovisno o rasporedu, a obavljanje sljedećih poslova: ● U Timu 1 obavljanje sljedećih poslova: pružanje, zajedno s liječnikom mjere hitne medicinske skrbi, sudjelovanje u obavljanju pregleda te primjeni dijag...

en Suecia: Distriktssköterska/Sjuksköterska. Närhälsan utvecklar primärvård i världsklass. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna och gör skillnad för deras liv och hälsa. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Om oss V...

Más resultados: << · 2 · 3 · < · 5 · > · 7 · 8 · 9 · >>