Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > economista

en Español in English auf Deutsch en Français ...

289 ofertas de trabajo encontradas para economista (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Croacia: VODITELJ/ICA SLUŽBE LUČKOG REDARSTVA. POSLODAVAC: LUČKA UPRAVA ROVINJ-AUTORITA PORTUALE ROVIGNO    MJESTO RADA: ROVINJ NATJEČAJ VRIJEDI DO: 06.06.2023. VRSTA ZAPOSLENJA: neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, BROJ IZVRŠITELJA: 1 RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme,    UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: diplomski sveučil...

en Croacia: ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA - SURADNIK/SURADNICA U LJUDSKIM RESURSIMA. Opis posla ​ Primarno, provedba procesa zapošljavanja novih stranih radnika i produljenja dozvola već zaposlenih stranih radnika: Prethodna provjera mogućnosti zapošljavanja radnika s lokalnog tržišta rada (test tržišta rada) Suradnja i komunikacija s agencijom za posredovanje pri zapoš...

en Dinamarca: Strategic Product Manager, Stilling (between Aarhus and Skanderborg), Denmark (148259). Are you curious about our customers’ needs and are you able to convert customer insight into value propositions and business opportunities? Is it natural for you to effectively drive business projects with stakeholders from various functions in the company? Do you already have documented r...

en Croacia: VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA NAPLATU PRIHODA. Pročelnica  Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 , 4/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu: ZSNLP(R)S), objavljuje OGLAS z...

en Croacia: MENADŽER/ICA ZA ODNOSE S KLIJENTIMA U POSLOVANJU S MIKRO PODUZEĆIMA I OBRTNICIMA. Radno mjesto obuhvaća sveobuhvatan proces prodaje - direktnu prodaju rizičnih i nerizičnih proizvoda kao i podršku prodaji, kontaktiranje i akviziciju novih klijenata, praćenje odnosa s klijentom - kvalitetna briga o vlastitom portfelju klijenata, prikupljanje dokumentacije i obrada zahtjeva za r...

en Croacia: VODITELJ/VODITELJICA KLJUČNIH KUPACA. Opis poslova KEY ACCOUNT MANAGERA: prezentiranje proizvoda tvrtke LIPOVICA novim i postojećim kupcima na inozemnim tržištima, odgovaranje na upite postojećim i/ili potencijalnim kupcima inozemnim tržištima, otvaranje novih kupaca na inozemnim tržištima, istraživanje inozemnih tržišta,...

en Croacia: STRUČNI SURADNIK III (M/Ž). Na temelju članka 19. stavak 1. i članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije raspisuje OGLAS za p...

en Croacia: ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA. Hrvatska komora primalja dana 19.05.2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na mjestu administrativnog/e referenta/ice Hrvatske komore primalja na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica m/ž) Stručni uvjeti: • VSS/VŠS, smjer pravo, javna uprava, ekonomi...

en Croacia: VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 8 , na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22; dalje u tekstu „Z...

en Croacia: VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Temeljem Članka 42. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Krapina (KLASA:612-01/15-01/08, UR.BROJ: 2140-36-07-15-03 od 29.10.2015. i članka 7. Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i plaćama u Pučkom otvorenom učilištu Krapina (KLASA: 012-04/23-01/02, URBROJ: 2140-36-07-23-01), ravnateljica Pučkog o...

en Croacia: VIŠI UPRAVNI REFERENT / VIŠA UPRAVNA REFERENTICA - VJEŽBENIK / VJEŽBENICA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja ...

en Croacia: RECEPCIONAR-KONOBAR/RECEPCIONARKA-KONOBARICA U MALOM OBITELJSKOM HOTELU. Opis poslova: poslovi prijema i usluživanja gostiju, naplate usluga te drugih poslova radnog mjesta u malom obiteljskom hotelu. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije važan - potrebno je osnovno znanje engleskog jezika i rada na računalu - radno iskustvo u istim i sličnim poslovima pože...

en Croacia: VODITELJ / VODITELJICA ODSJEKA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za prij...

en Croacia: SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA(M/Ž). samostalno obavljanje računovodstveno – knjigovodstvenih poslova knjiženje poslovnih promjena vezanih za dugotrajnu imovinu i sitni inventar kontrola provedenih knjiženja, izračuna i evidentiranje računovodstvenih promjena

en Croacia: RAČUNOVODSTVENI/A RADNIK/CA. Republika Hrvatska Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci KLASA: 112-02/23-01/5 URBROJ: 2196-34-23-3 Vinkovci, 17. svibnja 2023. Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08,...

en Croacia: 6. STRUČNI/A SURADNIK/CA (RED. BR. 333.). Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), točki III. alineji 5. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službeni...

en Croacia: VIŠI/A STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA POSLOVE PISARNICE I PISMOHRANE. Opis poslova: obavlja poslove prijama i pregled pošte te njeno razvrstavanje i raspoređivanje, obrada pošte odnosno upisivanje u propisane elektroničke upisnike (urudžbiranje), te dostava u rad po ustrojstvenim jedinicama Agencije; vodi evidencije urudžbenog zapisnika; zaprima podne...

en Croacia: 5. INFORMATIČKI/A REFERENT/ICA (RED. BR. 328.). Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), točki III. alineji 5. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službeni...

en Croacia: VIŠI INSPEKTOR, DIPLOMIRANI EKONOMIST/MAGISTAR EKONOMIJE (M/Ž). ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR Zadar, 11. 05. 2023. god. Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar Broj: 01-1001/23 ...

en Croacia: REFERENT/ICA NABAVE. Opis posla: - pravovremena obrada narudžbi u cilju isporuke istih na vrijeme i/ili sigurnosne zalihe u suradnji s voditeljem nabave - redovita komunikacija s dobavljačima i partnerima vezana uz stalno osvježavanje ponude i realizaciju narudžbi - praćenje realizacije narudžbi i kontrola pravo...

en Croacia: STRUČNI SAVJETNIK/STRUČNA SAVJETNICA ZA ZAPOŠLJAVANJE U ODSJEKU ZA KONTROLU MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA. Klasa: 112-03/23-01/03 Urbroj: 344-117/2-23-90 Zagreb, 09.05.2023. Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje raspisuje: J A V N I N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta u H...

en Croacia: 2. LIKVIDATOR / LIKVIDATORICA KONTROLOR ZA POTREBE SLUŽBE ZA EKONOMSKO – FINANCIJSKE POSLOVE. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) III. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD JEDNE GODINE 2 . likvidator kontrolor za potrebe Službe za ekonomsko – financijske poslove Uvj...

en Portugal: ECONOMISTA. A APAMM - Consultores Associados é uma empresa de prestação de serviços de consultoria de gestão, apoio ao Investimento e Contabilidade. Pretende recrutar estagiário ( economista ) para integrar equipa na área de projetos de investimento.Requisitos académicos: - Licenciatura em Economia ou Gest...

en Croacia: VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA PROJEKTE. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,61/11, 4/18 – Uredba Vlade Republike Hrvatske i 112/19), te članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu...

en Croacia: 10. LIKVIDATOR / LIKVIDATORICA KONTROLOR I ZA POTREBE SLUŽBE ZA EKONOMSKO – FINANCIJSKE POSLOVE. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) II. RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME; ZAMJENA ZA PRIVREMENO ODSUTNE RADNIKE 10. likvidator kontrolor I za potrebe Službe za ekonomsko – financijske poslove ...

en Dinamarca: Økonom med skarpe analytiske evner. Danmarks største Trafikselskab søger økonom med skarpe analytiske evner En stilling med en kompleks portefølje af opgaver indenfor økonomi med fokus på bus- og banedrift. Du vil blive en del af et fagligt stærkt og engageret team med placering i Økonomistyringsteamet, som omfatte...

en Croacia: SAVJETNIK/ICA U TERENSKOJ PRODAJI. Adecco je globalni lider u pružanju usluga u području ljudskih potencijala. Poslodavac traži motivirane, komunikativne i entuzijastične osobe za poziciju: Savjetnik/ica u terenskoj prodaji Opis posla: •Širenje A1 baze putem izravne komunikacije s korisnicima izvan prostorija kompanije •Prez...

en Croacia: ORGANIZATOR/ICA PRODAJE. Opis posla: • tisak, pakiranje robe i slanje zajedno s odgovarajućom dokumentacijom • koordinacija s dobavljačima • komunikacija i slanje dokumentacije računovodstvu • kontrola ispravnosti dokumentacije, otpremnica, narudžbi, računa i sl. • kontrola troškova poslovnice • proaktivno p...

en Croacia: SAVJETNIK/ICA U PRODAJI U A1 POSLOVNICI. Adecco je globalni lider u pružanju usluga u području ljudskih potencijala. Poslodavac traži motivirane, komunikativne i odgovorne osobe za poziciju: Savjetnik/ica u prodaji u A1 poslovnici Opis posla: •Odgovaranje na upite korisnika u prodajnom prostoru •Pružanje informacija korisni...

en Croacia: NOVINAR/NOVINARKA. Opis poslova: stvaranje autorskih dijela, pisanje vijesti, izvještaja, osvrta, komentara, intervjua i slična pisana dijela za portal Aktualno.hr, kao i fotografska dijela dakle fotografiranja. Poslovi na administraciji elektroničkih publikacija, praćenje događanja (press, sjednice skupština, grads...

Más resultados: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · >>