en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo encontradas para Directores y gerentes (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Italia: CHEF ONE4 by OSM Network Srl (Società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n° 39/0007054/MA004.A003 del 5/06/2014 Disposizione dal Dlgs 10 Settembre 2003 Art 4 comma 2) ricerca per proprio cliente: Ristorante Il Filo D’Olio Il Ristorante Il Filo d’Olio... OSM NETWORK SRL - OSM NETWORK SRL.
 • en Suiza: Vos responsabilités : - Gestion technique et financière des projets de chauffage - Surveillance et contrôle du montage - Quantification des affaires (chiffrage de soumissions et de la création de concepts) - Acquisition de mandats, conseil et suivi des clients - Contact direct avec les... Optimus Placement SA.
 • en Suiza: Our Client is seeking a Project Manager in the field of Life Science Industry and pharmaceutical industry in the canton of Basel or Zug Role description •Design technical and/or management solutions for our clients in the Pharmaceutical Industry •Support and contribute to the implementation... Ace & Perry.
 • en Suiza: The Position We are looking for an experienced Project Manager to plan, manage and coordinate enterprise software implementation and integration projects with our biopharma customers in our Biologics business unit. The Project Manager is expected to effectively manage complex implementation... Genedata AG.
 • en Estonia: edukal kandidaadil on: erialane kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel (teenistusse asumisest hiljemalt kahe aasta möödumisel peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult... Koonga Vallavalitsus.
 • en Estonia: • kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt 3-aastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ameti-asutuses või ametikoha töövaldkonnas; • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; •... Rõuge Vallavalitsus.
 • en Estonia: Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud haridustase) • vähemalt 3-aastane töökogemus arengudokumentide, sh planeeringute koostamisel või selle korraldamisel • töökogemus välisabi rahastusega projektide juhtimisel • põhjalikud teadmised planeerimist... Jõgeva Linnavalitsus.
 • en Estonia: Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus • vähemalt 3-aastane töökogemus kohalikus omavalitsuses • töökogemus teenuste koordineerimisel • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse. Teenuskeskuse... Jõgeva Linnavalitsus.
 • en Estonia: • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • en Estonia: - kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, avalikus halduses või õigusteaduses); - kogemused või teadmised asutuse juhtimise korraldamisest; - orienteerumine valdkonna terminoloogias, seadusandluses ning sotsiaal- ja hoolekandeteenuste süsteemis; - kogemus rahastusprojektide taotlemisel... Hiiu Vallavalitsus.
 • en Italia: We at AHCG |Aegis Human Consulting Group, are passionate executive consultants dedicated to International Leadership Recruiting&Consulting. Our Client is a mid-size multinational European headquartered company, with several branches worldwide. They are one of the world's leading producer within... AEGIS S.r.l.
 • en Estonia: arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastustustunne, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, loovus ja korrektsus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus organisatsiooni juhina, juhilubade olemasolu, projektide kirjutamise kogemus.muuseumile pandud ülesannete... Seto Talumuuseum.
 • en Estonia: eeldused kandideerimisel: soovitavalt doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat; rahvusvahelise teadustöö kogemus; head teadmised Eesti teaduspoliitika kujundamisest ja elluviimisest; oskus välja töötada valdkonna... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Italia: Si cerca per Azienda operante nel settore tessile maglieria RESPONSABILE DI PRODUZIONE il candidato ha una pluriennale esperienza come Responsabile di produzione nel settore maglieria calata. Si è occuperà di studio e sviluppo campioni, avanzamento produzione per articoli di maglieria su... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Estonia: vastavus haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; väga hea suhtlemisoskus ja arvuti kasutamise oskusTallinna Loitsu Lasteaed kuulutab välja konkursi õppealajuhataja (lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja) ametikoha täitmiseks, koormusega 1,0. Töö... Tallinna Loitsu Lasteaed.
 • en Estonia: kõrgharidust (soovitavalt majandusalane); vähemalt 2-aastast töökogemust ametikoha valdkonnas; eesti ja inglise keele valdamist kõrgtasemel; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada; B-kategooria... Tõrva Linnavalitsus.
 • en Estonia: kõrgharidust (soovitavalt tehnika- või majandusalane); juhtimiskogemust eelarvelises asutuses; vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või teenistuskoha valdkonnas; riigihangete korraldamise kogemus; eesti keele valdamist kõrgtasemel; oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Tõrva Linnavalitsus.
 • en Estonia: Kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsus ja -kogemus; väga head teadmised haridusvaldkonnas. Läänemaa Ühisgümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust 1. septembril... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: eelistatult sotsiaaltööalane kõrgharidus või kõrgharidus sotsiaalvaldkonnale lähedasel erialal; soovitavalt teadmised eelarvelise asutuse majanduspõhimõtetest; hea arvutikasutamise oskus; oskus teha meeskonnatööd; head pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime; juhiloa olemasolu.Nöörimaa... Võru Linnavalitsus.
 • en Suiza: Ihr Aufgabengebiet - Selbstständige Führung und Abwicklung von Projekten - Softwareprogrammierung für Anlagen und Maschinen - Inbetriebnahme der Anlagen bei unseren Kunden im Inland - Schulung der Anlagenbediener - Erstellung der Anlagendokumentation Ihr Profil - Elektrotechnische Grundbildung... Blattner AG.
 • en Estonia: • Väga head teadmised avalikust haldusest, strateegilisest planeerimisest, finantsarvestusest ning oma pädevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; • Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, avaliku esinemise oskus, tahe ja pühendumus oma vastutusvaldkonda arendada ning oskus inimesi... Maa-amet.
 • en Estonia: objektijuhtimise kogemus lammutustöödel ning oskus meeskonda motiveerida; lisaks vajalik projektide lugemise oskus ja ehituslik mõtleminetööde organiseerimine, töötajate tööaja arvestuse pidamine; töö erinevatel objektidel.heade tulemuste eest head palka, stabiilset töösuhet pidevalt... Lammutusmehed OÜ.
 • en Estonia: kandidaadile esitatavad nõuded: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid ja –kogemus; väga head teadmised haridusvaldkonnast ja sotsiaalvaldkonnas ning erivajadustega lastega töötamise kogemus. Kandidaadilt ootame: valmidust võtta vastu väljakutse ainulaadse... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas; väga head teadmised haridusvaldkonnast; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostööoskus... Tõrva Linnavalitsus.
 • en Estonia: tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus planeerida ja koordineerida tööprotsesse; väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemused; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas vallamajandusosakonna juhataja ülesandeks on ehitus-, maakorraldus-, keskkonna-, vallavara-,... Elva Linnavalitsus.
 • en Estonia: tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus planeerida tööprotsesse ja koordineerida töö- ja huvigruppide tegevusi; väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas sotsiaal-... Elva Linnavalitsus.
 • en Estonia: head strateegilise planeerimise alased teadmised ja kogemus; tööks vajalike õigusaktide tundmine; väga head projektijuhtimise alased teadmised ja kogemus; oskus planeerida ja juhtida tööprotsesse; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas arengu- ja planeeringuosakonna juhataja... Elva Linnavalitsus.
 • en Estonia: tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus planeerida tööprotsesse ja koordineerida töö- ja huvigruppide tegevusi; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea pingetaluvus, süsteemne, avatud ja initsiatiivikas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ülesandeks on haridus-,... Elva Linnavalitsus.
 • en Suiza: We are seeking to appoint an inspirational, highly motivated and experienced Assistant Principal - IB PYP Programme Coordinator whose vision, commitment, and enthusiasm for teaching and learning will guide the Primary School in maintaining and developing a strong intellectual, physical, social... International School of Lausanne.
 • en Estonia: ootame tööle ÕPPEJUHTI, kes: • tahab olla uue kooli õppekorralduse looja; • on innovaatiline ja avatud haridusuuendustele; • rakendab oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid; • väärtustab õpetaja ametit ja usub iga õpilase edusse; • õpib ise ja toetab iga õpetaja... Paide Riigigümnaasium.