Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

59 ofertas de trabajo encontradas para Directores y gerentes:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, laste füüsilise keskkonna ja arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside juhtimise vallas; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus; õpi- ja otsustusvõime,... Maardu Linnavalitsus.
 • en Estonia: Ehitusega seotud haridust (kutseharidus või kõrgharidus), Ehitustööde korraldamine ja organiseerimine, graafikute tegemine ja jälgimine. , Stabiilset ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas. Tööleping sõlmitakse Eesti firmaga. Prydwen OÜ.
 • en Estonia: Tehniline kõrg- või eriharidus; hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime; hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus avaliku sektori valdkonnas ja vähemalt ühe võõrkeele oskus , Ametikoha põhieesmärgiks on organiseerida... Pärnu Linnavalitsus.
 • en Estonia: Nõutav kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, Direktori ülesandeks on lasteaia juhtimine, kolme õppekohaga lasteaiast ühtse terviku kujundamine ning tulemusliku töö tagamine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga., Konkursil osalemiseks esitada järgmised... Viljandi Vallavalitsus.
 • en Estonia: Soovitav on omada vähemalt mingit ehitusalast haridust kasvõi kutsekooli tasemel. Suhtlemisoskus ja -julgus võiksid ka olla vähemalt keskmisel tasemel. Ilmastikukindlus, vastupidavus, korrektsus (kokkulepetest kinni pidamine, kella tundmine, põhjalikkus, hoolsus, tähelepanelikkus), visadus... OSAÜHING KATUSE EKSPERT.
 • en Estonia: Oled oodatud kandideerima, kui: soovid muuta Eesti ehitusvaldkonna edukamaks ja konkurentsivõimelisemaks omad erialast kõrgharidust Sul on teadmised digitaalehituse valdkonna poliitikadokumentidest ja suundumustest ning arengutest Eestis ja üldiselt teistes EL liikmesriikides oskad väga... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • en Italia: Si ricerca per Azienda operante nel settore tessile/moda n. 1 RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE Il candidato si occuperà delle diverse fasi dell’industrializzazione del prodotto, dei lanci di produzione, della qualità del prodotto, rispondendo direttamente al titolare dell’azienda. Si richiede... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Estonia: Sobivalt kandidaadilt eeldame: • magistrikaardi või sellele vastavat haridustaset • vähemalt nelja-aastast eelnevat töökogemust ettevõtluses või ettevõtluse arendamise valdkonnas • teadmisi Eesti ja EL otsusprotsessist ning töökogemust Eesti seisukohtade kujundamisel ja esitamisel... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • en Italia: Si cerca per Azienda operante nel settore tessile maglieria RESPONSABILE DI PRODUZIONE il candidato ha una pluriennale esperienza come Responsabile di produzione nel settore maglieria calata. Si è occuperà di studio e sviluppo campioni, avanzamento produzione per articoli di maglieria su... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Estonia: Kultuurialane haridus ja/või töökogemus; hea suhtlemisoskus; korrektsus ja vastutustunne; algatusvõime ja iseseisvus; valmisolek meeskonnatööks. Kasuks tuleb: kultuurivaldkonnas töötamise kogemus, loomingulisus, Käru Rahvamaja töö juhtimine, kultuuriürituste korraldamine ja koordineerimine,... Türi Vallavalitsus.
 • en Estonia: Objektijuhi ametikohale ootame Sind, kui: • Sul on ehitusalane keskeri- või kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus objektijuhina; • Sul on tööks vajalike seadmete kasutamise ning jooniste lugemise oskus; • Sul on väga hea suhtlemisoskus ja koostöövõime; • Sa oled kohusetundlik,... AS EG Ehitus.
 • en Estonia: Väga hea suhtlemisoskus, koostöösoskus, planeerimis- ja analüüsivõime, Õppe- ja kasvatustegevuse eestvedamine ja juhtimine. Pedagoogide tööalane nõustamine, juhendamine õppekava rakendamisel. Lasteasutuse sisehindamise läbiviimine., Motiveeriv töökeskkond, koostöövalmis meeskond.,... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • en Italia: Per azienda leader settore gomma plastica ricerchiamo un RESPONSABILE PRODUZIONE GOMMA con esperienza. La risorsa si occuperà di: -gestire e coordinare le risorse (circa 11 persone) -coordinare e attrezzare/far attrezzare le macchine per l'avviamento della produzione (stampaggio a iniezione,... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Estonia: • Juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • en Estonia: • Vastutustunne, korrektsus ja täpsus • koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus. Kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon • juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni... Rapla Vallavalitsus.
 • en Suiza: Wir suchen eine kommunikative Person welche bei uns folgende Aufgaben selbständig übernimmt: - Organisation der Baustellen - Besprechen und Erledigen der nötigen Dokumente mit Aemtern und Behörden - Organisation des Verkaufs der Immobilien und deren Bewirtschaftung. Wir suchen eine Person,... M&S Trade GmbH c/o Senada Odzoska.
 • en Italia: Si ricerca per azienda operante nel settore pelletteria un RESPONSABILE PRODUZIONE PELLETTERIA La risorsa, riportando alla Direzione Commerciale e Sviluppo, si occuperà della direzione del reparto produzione per una azienda di pelletteria di lusso. La risorsa si occuperà della organizzazione... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Estonia: Objektijuhi peamiseks ülesandeks on vahetu tegelemine igapäevase puhastustöö organiseerimisega, puhastusteenindajate värbamine, nende väljaõpe, kontrolli teostamine ja juhendamine. Samuti puhastusseadmete töö kindlustamine, dokumentatsioon, kulude järgimine, graafikute,... Flamanta Korrashoiuteenus OÜ.
 • en Estonia: Töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; • kõrgete kõlbeliste omadustega; • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus; • sihikindlus ja pingetaluvus; • vastavus 2018. aasta... Sotsiaalministeerium.
 • en Estonia: • ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine; • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda... Setomaa Vallavalitsus.
 • en Estonia: Kõrgharidus, suur huvi valdkonna vastu; töökogemus kultuuri alal; hea suhtlemise- ja väljendusoskus; suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia; loomingulisus; iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime; avatus, aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine; kogemus projektide kirjutamisel... Valga Vallavalitsus.
 • en Estonia: Juhendab õppekasvatustöö läbiviimist pedagoogide poolt; kontrollib ja koordineerib õppekasvatustöö dokumentatsiooni; juhindub lasteaia arengukavast, õppekavast ja sisehindamise tulemusest; vaatleb, analüüsib ja reflekteerib pedagoogide õppetegevusi., Kaasaegseid töötingimusi; konkurentsivõimelist... Elva Lasteaed Murumuna.
 • en Estonia: * kõrgharidus või keskeriharidus; * eelnev töökogemus kultuuri valdkonnas; * ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; * oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme; * algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel; * proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.
 • en Italia: Si ricerca per Azienda operante nel settore tessile/moda n. 1 RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE Il candidato si occuperà delle diverse fasi dell’industrializzazione del prodotto, dei lanci di produzione, della qualità del prodotto, rispondendo direttamente al titolare dell’azienda. Si richiede... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Italia: Si ricerca per Azienda operante nel settore tessile/moda n. 1 RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE Il candidato si occuperà delle diverse fasi dell’industrializzazione del prodotto, dei lanci di produzione, della qualità del prodotto, rispondendo direttamente al titolare dell’azienda. Si richiede... LA RISORSA UMANA.IT S.r.l.
 • en Italia: CHEF ONE4 by OSM Network Srl (Società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n° 39/0007054/MA004.A003 del 5/06/2014 Disposizione dal Dlgs 10 Settembre 2003 Art 4 comma 2) ricerca per proprio cliente: Ristorante Il Filo D’Olio Il Ristorante Il Filo d’Olio... OSM NETWORK SRL - OSM NETWORK SRL.
 • en Suiza: Vos responsabilités : - Gestion technique et financière des projets de chauffage - Surveillance et contrôle du montage - Quantification des affaires (chiffrage de soumissions et de la création de concepts) - Acquisition de mandats, conseil et suivi des clients - Contact direct avec les... Optimus Placement SA.
 • en Suiza: Our Client is seeking a Project Manager in the field of Life Science Industry and pharmaceutical industry in the canton of Basel or Zug Role description •Design technical and/or management solutions for our clients in the Pharmaceutical Industry •Support and contribute to the implementation... Ace & Perry.
 • en Suiza: The Position We are looking for an experienced Project Manager to plan, manage and coordinate enterprise software implementation and integration projects with our biopharma customers in our Biologics business unit. The Project Manager is expected to effectively manage complex implementation... Genedata AG.
 • en Estonia: edukal kandidaadil on: erialane kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel (teenistusse asumisest hiljemalt kahe aasta möödumisel peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult... Koonga Vallavalitsus.