Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Directores y gerentes de producción y operaciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

54 ofertas de trabajo encontradas para Directores y gerentes de producción y operaciones:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Estonia: Tootespetsialist. Valga Maximas (Jaama pst 2b) Tööülesanded: - Kaupade ettevalmistamine müügiks (sh kampaaniad ja ümberhindlused); - saatedokumentide kontrollimine ja sisestamine; - müügisaali ja teeninduslettide seirete ülevaatus; - töötajate väljaõpe, nende juhendamine ja toetamine. Omalt...

en Estonia: Ehituse projektijuht. Üldehituse projektijuht energia sektoris Tööülesanded: Üldehitusprojektide juhtimine, mahtude, eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine. Omalt poolt pakume: Võimalust ennast teostada arenevas ehitusettevõtes. Kaasaegseid töötingimusi, koolitusi, väljaõpet, ametiauto ja telefoni...

en Estonia: Jõgeva Lasteaia Rohutirts direktor. Tööülesanded: Organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimine. Omalt poolt pakume: • rõõmsameelset kollektiivi; • ametialast arengu ja eneseteostuse võimalust; • võimalust rakendada oma ideid ja kogemusi. Muud nõuded: pedagoogilised kompetentsid (haridusvaldkonnas...

en Estonia: Direktor. Raadi Lasteaed Ripsik direktor Tööülesanded: Lasteaia direktori ülesandeks on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Omalt poolt pakume: Pakume: stabiilset töökohta kus laste kilkeid jätkub pikaks ajaks; arenevat,...

en Estonia: Tootmise meister, töödejuhataja. Tööülesanded: vahetus-ööpäevaülesannete ettevalmistamine, alluvatele edastamine ning täidetud ülesannete objektiivne analüüs; enne vahetuse algust töökohtade ettevalmistamine (energiaressursid, valgustus, tellingud); tehnoloogilise dokumentatsiooniga töötamine, planeerimine ja...

en Estonia: Hankehaldur / hankejuht. Tööülesanded: Hinnapäringute koostamine; ehitusmaterjalide hangete planeerimine; ehitusmaterjalide tellimine; alltöövõtjate leidmine; alltöövõtjatega suhtlemine; tööde ajagraafiku koostamine. Omalt poolt pakume: Erialase töökogemuse saamise võimalust äsja lõpetava või just...

en Estonia: Tootmisjuht. Koeru elektrikomponenditehases Tööülesanded: Koeru elektrikomponentide tehase tootmise ja meeskonna igapäevane juhtimine ning planeerimine, tootmisprotsesside optimeerimine. Sa suhtled klientidega ning vastutad tellimuste õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest. Omalt poolt pakume:...

en Estonia: Õppejuht. Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö juhtimine, korraldamine ja arendamine. Omalt poolt pakume: Tööks vajalikke vahendeid ning abi elamispinna leidmisel. Muud nõuded: Magistrikraadi või sellele vastav kvalifikatsiooni; • eelnevat pedagoogilise töö kogemust ja haridusasutuses...

en Estonia: Õppejuht. Türi-Alliku ja Lokuta õppekoht Tööülesanded: Koostöös lastevanemate ja pedagoogidega õppe- ja kasvatustöö planeerimine, toetamine; igapäevase pedagoogilise töö organiseerimine; tööaja arvestamine; õpi- ja mängukeskkonna kujundamine; personali toetamine; koostöös kolleegide...

en Estonia: Direktor. Tule Eestimaa kõrgeima kooli, Haanja Kooli direktoriks! Tööülesanded: Haanja Kool on Rõuge vallale kuuluv lasteaed-põhikool (https://www.haanja.edu.ee), mis asub Võru maakonna lõunaosas kaunil Haanja kõrgustikul. Haanja Kooli direktori lisaülesandeks on ka Misso kooli juhtimine....

en Estonia: Töökoja juhataja. Tööülesanded: 1) Sõiduautode remonditöökoja igapäevase töö korraldamine, sh mehaaniku, korrosioonitehniku juhendamine 2) tööde ja allhanketööde planeerimine 3) aurandlus ja tööde registreesimine tarkvaras 4) töökoja heakorra tagamine 5) remonttööde eelarvestamine, vastuvõtmine...

en Estonia: Osakonna juht. Skandinaavia suunale Tööülesanded: Osakonna töö korraldamine. Rahvusvahelise maanteetranspordi korraldamine. Veoste ekspedeerimine. Suhtlemine klientide, koostööpartnerite ja vedajatega. Arvete väljastamine. Veoprotsessi haldamine. Hinnapakkumiste koostamine. Omalt poolt pakume:...

en Estonia: Osakonna juht. Poola suunale Tööülesanded: Osakonna töö korraldamine. Rahvusvahelise maanteetranspordi korraldamine. Veoste ekspedeerimine. Suhtlemine klientide, koostööpartnerite ja vedajatega. Arvete väljastamine. Veoprotsessi haldamine. Hinnapakkumiste koostamine. Omalt poolt pakume: Põhipalgale...

en Estonia: Direktor. Räpina Lasteaed Vikerkaar Tööülesanded: Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ülesandeks on lasteaias õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, selle tulemuslikkuse tagamine ning lasteaia üldise arengu eest hea seismine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid...

en Estonia: Direktor. Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Noarootsi Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks Tööülesanded: Noarootsi Kool on Läänemaal Lääne-Nigula vallas Pürksi külas asuv 100 õpilasega lasteaed-põhikool, mille juures töötab ka õpilaskodu (https://nk.edu.ee/)....

en Estonia: Tootmisjuht. Lasnamäe pehmemööbli tehasesse Tööülesanded: Tööülesandeks on tehase igapäevane juhtimine: * Igapäevase tootmistöö organiseerimine ning jooksvate küsimuste lahendamine tehases * Tootmisplaanide tegemine ja nende õigeaegne täitmine, toodete kvaliteedi tagamine * Parimal moel...

en Estonia: Sotsiaalosakonna juhataja. Tööülesanded: Juhib ja korraldab sotsiaalosakonnale pandud ülesannete täitmist. Narva-Jõesuu linna sotsiaal-, hoolekande-, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine. Elanike elukvaliteedi ning ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime paranemisele kaasaaitamine ning projektitöö....

en Estonia: Lastehoiu juhataja asetäitja. Lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Põhilisteks tööülesanneteks on hoiu igakülgne majandamine ja sujuva töökorralduse tagamine, mis haldab graafikute ja puhkuste ajakava koostamist; lastevanematega suhtlemist ja nende probleemide/mureda lahendamist. Lastehoiu juhataja asetäitja...

en Estonia: Töökoja juht / Tootmisjuht. Veoautode, busside varuosade ja agregaatide demonteerimise ja ümbertöötlemise juhtimine Tööülesanded: Veoautode, busside varuosade ja agregaatide demonteerimise ja ümbertöötlemise protsesside juhtimine Lukkseppade juhtimine Seatud eesmärkide ja kvaliteedi tagamine Kvaliteedi hindamine...

en Estonia: Lasteaed Tõrutõnn direktor. Tööülesanded: Korraldab asutuse juhtimist, tegevust ning arengut; raha õiguspärast ja otstarbekat kasutamist; asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks antud vara heaperemehelikku kasutamist, säilimist ning korrashoidu. Omalt poolt pakume: Huvitavat...

en Estonia: Tootmisjuht. soojustehnilise kõrgharidusega Tööülesanded: Kaugkütte korraldamine. Klientidega suhtlemine. Katlamajade hooldamine. Katlamajade ja toorustike häireteta ekspluatatsiooni tagamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd ja töötasu. tööauto kindlustatud. Kodus töötamise võimalus:...

en Estonia: Ravijuht. Tööülesanded:  haigla ravitöö korraldamine ning kvaliteete tervishoiuteenuse arendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine;  paikkonna tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vajaduse analüüs  arendustegevuse koordineerimine vastavalt Põlvamaa elanike tervise vajadustele;  ravikvaliteedi...

en Estonia: Paldiski Vene Põhikooli direktor. Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Paldiski Vene Põhikooli direktori ametikohale Tööülesanded: Paldiski Vene Põhikooli koolipere ootab uuest õppeaastast rõõmsameelset, kogu koolimeeskonda innustavat ja hoolivat koolijuhti. Omalt poolt pakume: - vastutusrikast...

en Estonia: Teedeehituse projektijuht. Tööülesanded: • projekteerimise ning ehitus- ja remondiprojektide elluviimise administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine; • hangete läbiviimisel osalemine, sh ehitus- ja remonttööde riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste koostamine ning riigihanke hindamiskomisjoni...

en Estonia: Direktor. Tilsi Lasteaed Muumioru Tööülesanded: Direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt...

en Estonia: Hankespetsialist. Tööülesanded: Peamised tööülesanded: • tagada süsteemne ja efektiivne ostu- ja hankealane tegevus; • hankemenetlusega seotud dokumentide ettevalmistamine ja hankemenetluse läbiviimine; • riigihangete registriga seonduvate toimingute teostamine; • pakkujatega suhtlemine ja läbirääkimiste...

en Estonia: Avalike teenuste arendusjuht. Tööülesanded: • Transpordiameti teenuste portfelli juhtimine ja arendamine; • teenuste strateegiate kujundamine koostöös Transpordiameti teiste üksustega; • teenustega seotud põhimõtete ja definitsioonide ühtse süsteemi loomine; • teenuste tagasiside-, kvaliteedi- ja infosüsteemide...

en Estonia: Loomakasvatusjuht. Tööülesanded: Loomakasvatustööde planeerimine ja juhtimine. Farmitöö korraldamine ja tööliste juhtimine. Loomakasvatusalase dokumentatsiooni koostamine. Söötade, mineraalide ja muude sisendite tellimine. Omalt poolt pakume: Väärilist töötasu; erialaseid täiendkoolitusi; sõbralikku...

en Estonia: Müügiinsener/Projektijuht. Meie klient on edukas ettevõte, mis on kliimatehnika seadmete tootjatehase esindaja, maaletooja Tööülesanded: - kohtumiste ja läbirääkimiste pidamine potentsiaalsete tellijatega (ostjatega); - kliimatehnika toodangu projektimüük; - kommertspakkumiste ettevalmistamine ja esitamine;...

en Estonia: Loomakasvatusjuht. Loomakasvatusjuht, farmide juhataja Tööülesanded: • loomakasvatustööde tõhus planeerimine ja sujuv korraldamine; • farmi söötade, mineraalide ja muude sisendite tellimine; • söötmise korraldamine, sh söötade arvestuse pidamine ja ratsioonide koostamine; • töögraafikute...

Más resultados: 1 · >>