Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Directores y gerentes de producción y operaciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo encontradas para Directores y gerentes de producción y operaciones:

 • en Estonia: Lääne-Harju Valla Raamatukogu direktor. Tööülesanded: Lääne-Harju Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse korraldada alates 01.01.2019 ümber Lääne-Harju vallas rahvaraamatukogude töö, mille käigus liidetakse kaheksa seni eraldiseisvat rahvaraamatukogu ühtse juhtimise alla ja selle tulemusena tekib Lääne-Harju Valla Raamatukogu...
 • en Estonia: Koeru Keskkooli direktor. Tööülesanded: Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda;...
 • en Estonia: Tootmisjuht. Tööülesanded: Otsime 2019 kevadel tööd alustavasse Türi-Alliku uude tehasesse allüksuse juhti. Töö eesmärgiks on tootmisüksuse järjepideva arengu tagamine, tööprotsesside ja osakonna töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja huvitavat...
 • en Estonia: Arvestaja-paigutaja. Tööülesanded: Protex Balti otsib veebruaris vabanevale kohale tähtajaliselt ARVESTAJA-PAIGUTAJAT (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamine). Sinu tööülesanneteks on • kanga arvestamine, • lõigete paigutamine, • plotteriga jooniste trükkimine, lahti lõikamine ja komplekteerimine....
 • en Estonia: Põlva Keskraamatukogu direktor. Tööülesanded: Direktori peamised ülesanded on: *Põlva vallas heatasemelise raamatukoguteenuse korraldamine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus; * raamatukogu organisatsioonikultuuri kaasajastamine; * valdkonnaga seotud projektitegevuse korraldamine ja juhtimine; *koostöö...
 • en Estonia: Haldusosakonna juhataja. Tööülesanded: Haldusosakonna põhiülesanneteks on: • korraldada ministeeriumi dokumendihaldust ning koordineerida ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste dokumendihaldust, ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust, riigihankeid,...
 • en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: - Projektide ajaline ja ressursiline planeerimine ja juhtimine - Projektide kvaliteetse, eelarvelise ja tähtajalise valmimise tagamine - Projektiga seonduva dokumentatsiooni ja infoliikumise haldamine - Projektidokumentatsiooni tehniline analüüs - Meeskonna juhtimine - Koostöö...
 • en Estonia: Hooldusjuht. kogemustega tehase hooldusjuht Aseris Tööülesanded: Töö eesmärk on tehase seadmete häireteta töö tagamine. Hooldusjuht korraldab tootmise vajadustest tulenevalt optimaalse inim- ja tehnilise ressursi, juhib tehnilise personali tööd, tagab seadmete plaaniliste ja erakorraliste...
 • en Estonia: Direktor. Tööülesanded: Narva Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikoha täitmiseks. Põhiülesanneteks on: -esindab ametit kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud ameti ülesannete täitmiseks; -juhib ameti tegevust...
 • en Estonia: Tehnikajuht. Tööülesanded: Ettevõtte tehnikapargi (autod, traktorid, järelkärud ca 30 ühikut) korrashoiu tagamine; remondi, hoolduse ja tehniliste ülevaatuste organiseerimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Muud nõuded: Vajalik töökogemus ja tehniline haridus Kodus töötamise...
 • en Estonia: Ostujuht. Õismäe Maximas Tööülesanded: Usaldame Sulle: - kaupluse kauba tellimused, vastuvõtmise, tagastamise, allahindluste vormistamise; - kaupluse turunduskujunduse- saalis, plakatite, hinnasiltide kujundamise; - kauba kvaliteedi ja realiseerimistähtaja kontrollimise. Omalt poolt pakume:...
 • en Estonia: Töövõimetoetuse osakonna juhataja. Tööülesanded: Töövõimetoetuse osakonna juhataja juhib osakonna tööd ja vastutab töövõimetoetuse taotluste ühtse menetluspraktika eest, koondab infosüsteemi arendusvajadusi ning osaleb aktiivselt oma valdkonna arendusprotsessides. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades...
 • en Estonia: Õppealajuhataja. Tööülesanded: Õppe-kasvatustöö planeerimine lähtuvalt perspektiivsetest programmülesannetest ja õppekavast ning selle rakendamise ja täitmise kontrollimine. Omalt poolt pakume: - huvitavat ja vastutusrikast tööd; - väljakutseid ja enesearengut; - toetavaid kolleege. Muud...
 • en Estonia: Maanteeameti strateegilise planeerimise direktor. Tööülesanded: Strateegilise planeerimise direktori esmaseks ülesandeks on ette valmistada valdkonna käivitamine ning üleminek uuele struktuurile. Strateegilise planeerimise valdkonna vastutusalas on - teekasutaja vajaduste väljaselgitamisega seotud andmete kogumine ja analüüs ning...
 • en Estonia: Maanteeameti teehoiudirektor. Tööülesanded: Teehoiudirektori esmaseks ülesandeks on ette valmistada valdkonna käivitamine ning üleminek uuele struktuurile. Teehoiuvaldkonna vastutusalas on - liiklusohutusmeetmete rakendamine riigiteede projekteerimisel, ehitamisel ja omanikujärelevalve korraldamisel ning korrashoiu...
 • en Estonia: Ostujuht. Võimalus saada tööle tööpraktika kaudu Tööülesanded: Ostujuhi tööülesanded on ettevõtte toote jaoks vajaminevaid komponente tootvate ettevõtete kaardistamine ning nendega suhtlemine; ettevõtte esindamine messidel, võrgustamise üritustel; korraldada ettevõtte ostutööd,...
 • en Estonia: Õppealajuhataja. 1,0 kohaga Tööülesanded: • Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus • pedagoogide juhendamine • töökorralduse organiseerimine Omalt poolt pakume: • Vastutusrikast tööd • võimalust panustada lasteaia arengusse ja edusse • erialast enesetäiendust ja...
 • en Estonia: Riigihangete osakonna juhataja. Tööülesanded: Oma ala spetsialistidest koosneva meeskonna juhtimine ja sujuva hankeprotsessi ning hea kliendikogemuse loomine. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume eneseteostust professionaalse meeskonna juhtimisel ning erialaseid arenguvõimalusi läbi mahukate hangete korraldamise....
 • en Estonia: Ostujuht. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Materjali ja pakendi vajaduse jälgimine. Toormaterjali ja pakendi sisseost. Igakuised inventuurid Omalt poolt pakume: Kohapealset väljaõpet. Stabiilse sissetulekuga tööd. Ettevõtte poolt toetatud sportimise võimalusi ja ühisüritusi...
 • en Estonia: Ostujuht. Lasnamäe Maximas, Smuuli tee 9 Tööülesanded: Usaldame Sulle: - kaupluse kauba tellimused, vastuvõtmise, tagastamise, allahindluste vormistamise; - kaupluse turunduskujunduse- saalis, plakatite, hinnasiltide kujundamise; - kauba kvaliteedi ja realiseerimistähtaja kontrollimise. Omalt...
 • en Estonia: IT-projektijuht. Tööülesanded: IT-alaste projektide edukas juhtimine. Omalt poolt pakume: Pakume võimalust töötamiseks väga omailmelises ettevõttes. Ettevõte pakub graafilise disaini- ja tarkvaraarenduse teenuseid. Meie eripäraks on see, et me pakume vaid väga spetsiifilisi lahendusi ning ei kasuta...
 • en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: Projektijuhi tööülesanneteks on • hinnapakkumise koostamine ja kooskõlastamine, • projektide juhtimine ja realiseerimine, • tööaruande koostamine, • materjalide ostud. Omalt poolt pakume: • Stabiilset töösuhet kiiresti arenevas ettevõttes, • toetavat...
 • en Estonia: Õppealajuhataja. Sõmerpalu lasteaias Tööülesanded: Lasteaia õppe-ja kasvatustöö planeerimine, suunamine ja hindamine. pedagoogide töö koordineerimine ja selle kohta tagasiside andmine. Lapse arengut soodustava keskkonna loomine, lastele kvaliteetse hoiu ja alushariduse omandamiseks vajalike tingimuste...
 • en Estonia: Laovanem. Kristiine Jyski Tööülesanded: Lao üldine juhtimine ning igapäevatöö planeerimine ja korraldamine; kaupade vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine; kaupade komplekteerimine, väljastamine laost (töö tõstukiga ja roklaga), vastava dokumentatsiooni koostamine, haldamine, arhiveerimine;...
 • en Estonia: Juhtivkonsultant. Lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asendamine Jõhvi büroos Tööülesanded: Juhtivkonsultant tagab tööotsijatele tööturuteenuste ja -toetuste ning muu tööle saamiseks vajaliku abi osutamise osakonnas, korraldab töövahenduskonsultantide ja juhtumikorraldajate igapäevast tööd,...
 • en Estonia: Õigusosakonna juhataja. Tööülesanded: Õigusosakonna juhataja tagab Rahandusministeeriumi õigusloome kvaliteedi, juhtkonna ja osakondade õigusalase nõustamise tipptasemel ning ministeeriumi huvide ja õiguste kaitsmise. Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust liituda oma ala tippudest kolleegidega ning...
 • en Estonia: Projektijuht. Tööülesanded: - Projektide ajaline ja ressursiline planeerimine ja juhtimine - Projektide kvaliteetse, eelarvelise ja tähtajalise valmimise tagamine - Projektiga seonduva dokumentatsiooni ja infoliikumise haldamine - Projektidokumentatsiooni tehniline analüüs - Meeskonna juhtimine - Koostöö...
 • en Estonia: Juhtiv IKT-spetsialist. Tööülesanded: Kujundab innovatiivse Kuusalu valla edulugu ning aitaks saada Eesti kõige digitaalsemaks omavalitsuseks Omalt poolt pakume: • Sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist ja huvitavat tööd. Muud nõuded: • kõrgharidus...
 • en Estonia: Töökoja juhataja. Töökoja juhataja/meister Tööülesanded: Meeskonna igapäevane juhtimine (7-liikmeline remondibrigaad); arvete koostamine; kalkulatsioonide koostamine; tööde vastuvõtt, tööde planeerimine; mehhanikute tööaja arvestuse pidamine; varuosade tellimine; tööde kvaliteedikontroll; tööruumide...
 • en Estonia: Ostujuht. Lasnamäe Maximas, Linnamäe tee 57 Tööülesanded: Usaldame Sulle: - kaupluse kauba tellimused, vastuvõtmise, tagastamise, allahindluste vormistamise; - kaupluse turunduskujunduse- saalis, plakatite, hinnasiltide kujundamise; - kauba kvaliteedi ja realiseerimistähtaja kontrollimise....
Más resultados: 1 · >>