Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo encontradas para Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos:

en Estonia: Ettevõtte tegevjuht. juhatuse liige ettevõttes Bitkkah OÜ Tööülesanded: - Äri juhtimine Eesti piirkonnas - Ettevõtte finantstegevuse järelevalve - Teabe struktureerimine, analüüs, riskide hindamine ja aruandlus - Ettevõtte esindamine finantsasutustes ja reguleerivates asutustes [riigiasutused] - Ettevõtte...

en Estonia: Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler. Tööülesanded: Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler vastutab põhimääruse kohaselt ministeeriumi haldus-, rahandus- ja infotehnoloogia valdkondade toimimise ja arengu eest. Asekantsler on nii juht kui ka eestvedaja, kes oma otsuste ja juhtimisviisi kaudu mõjutab kõigi ministeeriumi...

en Estonia: Ettevõtte tegevjuht. Tööülesanded: Otsime oma seltskonda rõõmsameelset büroojuhti, kes võtab vastutuse büroo sujuva toimimise eest. Juhtkonna igapäevatöö toetamine läbi juhiabi töökohustuste. Uute tööliste värbamine. Dokumendihalduse ja infoliikumise korraldamine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine....

en Estonia: Võru Vallaraamatukogu direktor. Tööülesanded: Võru Vallaraamatukogu direktori peamine tööülesanne on juhtida vallavalitsuse hallatavat asutust Võru Vallaraamatukogu tagades raamatukogu tulemusliku töö, haruraamatukogude arendamise ning koordineerib ja korraldab kogu asutuse teatme bibliograafilist ja kodulooalast...

en Estonia: Häirekeskuse peadirektor. Tööülesanded: Häirekeskuse missioon on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi. Peadirektor kujundab ühiskonna vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid avalikke teenuseid. Ta tajub siseturvalisuse valdkonda tervikuna ning teeb eesmärkide elluviimiseks laiapõhjalist koostööd....

en Estonia: Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler. Tööülesanded: Terviseala asekantsler kujundab riigi tervisepoliitikat vastavalt Sotsiaalministeeriumi põhimääruses sätestatud vastutusele. Töölaual ootavad ees alljärgnevad väljakutsed: - COVID-19 pandeemia leviku tõenduspõhine tõkestamine ning 2020-2021 kriisikogemuse alusel...

en Estonia: Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler. Tööülesanded: Vanglate asekantsleri põhiülesandeks on vanglate osakonna ja vanglate tegevuse juhtimine. Vanglate asekantsleri peamiseks väljakutseks on vanglateenistusest tänapäevase juhtimiskultuuriga ja kinnipeetavate taasühiskonnastamist toetava asutuse kujundamine ning digitaalsete...

en Estonia: Konkurss diplomaatilistele ametikohtadele. Tööülesanded: Ootame Sind kandideerima, kui oled oma ala ekspert majandus- või küberdiplomaatia, arengukoostöö- ja humanitaarabi, julgeolekupoliitika, relvastuskontrolli või sanktsioonide vallas; kasuks tulevad põhjalikud teadmised Venemaast, Aafrika või Aasia regionaalpoliitikast,...