en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo encontradas para Cuidadores de niños y auxiliares de maestros (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: rõõmsameelne, sõbralik, mis kõige tähtsam- armastad lapsi; probleeme ei tohiks valmistada ka kella tundmine, pead olema korrektneotsime 2 töötajat meie uude, vastavatud lastehoidu Peetris, Uusmaa teel. Sinu tööks on väikeste toredate põnnide (1,5-3 a) hoidmine, söötmine, nendega... Annekese Lastehoid OÜ.
 • en Estonia: empaatiavõime, lapsesõbralikkus, ausus, täpsus, vastutustunne, emotsionaalne stabiilsus; loovus, koostöö- ja suhtlemisvalmidus, algatusvõime; kohusetundlikkus ja järjepidevus, pingetaluvus; kuulamis- ja eneseväljendusoskus, meeskonnatööoskus lapsehoidja põhilisteks tööülesanneteks... Hansu ja Grete lastehoid OÜ.
 • en Estonia: õpetajate abistamine õppevahendite valmistamisel, õpilasrühma saatmisel, abivajavate õpilaste abistamine õppetundides, vahetundides ja pikapäevarühmasmeeldivat, abivalmis ja sõbralikku kollektiiviNB! Sotsiaalsel töökohale kandideerija peab olema Töötukassas töötuna arvel vähemalt... Merivälja Kool.
 • en Estonia: Tuulte Roosi lasteaed pakub tööd kohusetundlikule, sõbralikule ja rõõmsameelsele õpetajaabile.Õpetajaabi on lasteaiaõpetaja ideede toetaja, vajadusel laste abistaja ja suunaja. Põhiülesandeks on rühmaruumide korrashoidmine (tolmu võtmine, põrandate niiske koristus), voodipesu vahetus... Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed.
 • en Estonia: positiivse ellusuhtumisega; hea pingetaluvusega; erisustega arvestav; hea suhtlemis-ja koostööoskusegaõpetaja abistamine õppetegevuste ja ürituste läbiviimisel; laste arengu toetamine ja abistamine igapäevategevustes; rühmaruumide korrashoid ja laste toitlustamineinfo lasteaia kohta:... SVERRESSON OÜ.
 • en Estonia: kasuks tuleb pedagoogiline või sotsiaaltöö alane haridus; kogemus ja teadmised töös laste ja noortega; autojuhtimisoskus ootame oma meeskonda perevanemaid! Kui Sul on võimalik kodust eemal viibida vähemalt 6 ööpäeva järjest ning Sulle meeldib paindlik tööaeg, oled loomult pühendunud,... Tallinna Lastekodu.
 • en Estonia: oled rõõmsameelne, abivalmis, korrektne ja kohusetundlik; Sul on soov töötada väikelastega ning Sul on kehtiv tervisetõend; kasuks tuleb läbitud toiduhügieeni koolitus. Kui Sul puudub pedagoogiline haridus või vastav kvalifikatsioon, kuid Sul on kogemus töötamisega väikelastega... Smart Step OÜ.
 • en Estonia: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, meeskonnatöö tahe ja nõutud dokumentide täitmine.laste järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine. Töö graafiku alusel kell 21.30-08.00 (öötöö).mitmekülgset tööd, suurepärast töökeskkonda ja töötajasõbralikku kollektiivi.kandideerimiseks... Vinni Perekodu.
 • en Estonia: tervisetõendrühmaruumide koristamine, toidu serveerimine, nõudepesu nõudepesumasinas, lastega tegelemine ja õpetajate abistamine õppetegevuste läbiviimisel, õuesoleku ajal ja õppekäikudelsõbralikku meeskonda, meeldivat töökeskkonda ja toredaid 4.a. lapsi Tallinna Lasteaed Mudila.
 • en Estonia: Hoida puhtust ja korda temale määratud ruumides. Abistada õpetajat õppe-kasvatustöös, tundide läbiviimisel, jalutuskäikudel, hügieeniharjumuste kujundamisel, riietumisel jt. tegevustes. sõbralikku kollektiivi ja puhkust suvelPakume tööd lasehoolduspuhkusel viibiva õpetaja abi asemel. Lasteaed Ojake.
 • en Islandia: Leikskólinn Leikgarður óskar eftir að ráða í  eina 100% stöðu og tvær 50% stöður sem allra fyrst. Leikskólinn er 4.deilda skóli sem starfar í anda HighScope sjá http://leikgardur.leikskolinn.is í boði er fjölbreytt starf með börnum í skemmtilegu umhverfi en skólinn...
 • en Estonia: töötamiseks nõutav tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtesRühmaruumide puhtuse tagamine, enesekontrollinõuete täitmine, päevarežiimist kinnipidamine, õppekasvatustöös abistamine, laste riietumisel ja pesemisel aitamine, laste õuetegevuste ajal abistamine,... Tallinna Lasteaed Pallipõnn.
 • en Estonia: osaleb meeskonnatöös koos õpetajaga; järgib õpetaja soovitusi ja tagab laste süsteemse, järjepideva ja eesmärgistatud arendamise; loob lapsest lähtuva mängulise ning turvalise kasvukeskkonna; suunab, abistab ja õpetab lapsi läbi mängu; osutab abi õppe-ja kasvatustegevustes; abistab... Tartu Lasteaed Hellik.
 • en Estonia: nõutav tervisetõendi olemasolu; kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidusõpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude... Tallinna Kullatera Lasteaed.