en Español in English auf Deutsch en Français ...

40 ofertas de trabajo encontradas para Cuidadores de niños y auxiliares de maestros (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

  • en Estonia: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias vastavalt lasteaia õppekavale laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös... Tallinna Lasteaed Karikakar.
  • en Islandia: Heilsuleikskólinn Kór í Kópavogi leitar að starfsfólki í eldhús. Starfið felst í því að  aðstoða matráðinn að elda mat, vaska upp og önnur störf í eldhúsi og þvotti.  Auk þess erum við að leita að leikskólaleiðbeinanda á deild sem hefur gott vald á íslenskri...
  • en Estonia: kogemus ja teadmised töös puuetega lastega; oled oma loomult pühendunud; hea suhtlemisoskusega; iseseisev; läbitud esmaabi koolitus Lapsehoidja ülesandeks on tagada hoiukodu teenusel olevatele puudega lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, arendamine,... Tallinna Lastekodu.
  • en Estonia: me hindame kohusetunnet, koostööd, hoolivust ja seda ootame ka uuelt kolleegilt; tervisetõendigapäevaselt aktiivne osalemine rühmatöös, sealhulgas osalemine õppetegevustes, rühmaruumi üldkoristus, laste toitlustaminemeeldivas töökeskkonnas vaheldusrikast tööd, kaaslasteks meeldivat... Tallinna Päikesejänku Lasteaed.
  • en Estonia: Taime Lasteaed (4 rühma) võtab septembris 2017 (niipea kui võimalik) tööle õpetaja abi koormusega 1,0 ametikohta. Tegemist on eesti õppekeelega rühmaga. Avaldus palume saata aadressil: taime#la.tln.edu.ee Küsimused võib esitada telefonil 55649313. Taime Lasteaed.
  • en Islandia: Leikskólinn Sælukot auglýsir lausa stöðu leiðbeinanda. Leikskólinn er þriggja deilda og vinnur eftir ný-húmanískri hugmyndafræði, umhverfisvernd og grænum gildum. Daglegir þættir í starfi skólans eru meðal annars jóga og hugleiðsla og boðið er upp á veganfæði. Hæfniskröfur:...
  • en Estonia: tervisetõendi olemasolu; kohusetundlik, töökas ja lapsesõbralikõpetaja abi tööks on õpetaja abistamine õppe-ja kasvatustöö läbiviimisel, rühmaruumide koristamine, toidu serveerimine ja sööginõude korras hoidmine, voodipesude vahetamine, vajadusel laste abistamine riietumisel... Tallinna Lindakivi Lasteaed.
  • en Estonia: isikuomadused: puhtusearmastus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus, taktitunne, sõbralikkuskoostöös rühma õpetajatega laste kasvamiseks ja arenemiseks soodsate tingimuste loomine; puhtuse ja korra tagamine ruumides ning laste toitlustamine sõbralikku kollektiivi ja puhkust... Tallinna Läänemere Lasteaed.
  • en Estonia: meile tööle tulla sooviv isik peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 123 ja Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele. Kasuks tulevad head teadmised pedagoogikast või sotsiaaltööst. Ootame kandidaadilt valmisolekut pühenduda pikaajaliselt, väga head meeskonnatööoskust ja pingetaluvust,... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
  • en Estonia: edukal kandidaadil on: tahe töötada lastega, omab elementaarseid teadmisi ja oskusi korrast ja puhkusest, väga hea meeskonnatööoskus, avatus uuendustele Võtame tööle 1,0 koormusega õpetaja abi eesti õppekeelega rühma. Tööpäev 08:30-16:30. Avalduse ja CV palume saata aadressil:... Tallinna Muinasjutu Lasteaed.