Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Cuidadores de niños y auxiliares de maestros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo encontradas para Cuidadores de niños y auxiliares de maestros:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Hooliv suhtumine inimestesse; meeskonnas töötamise oskus; tasakaalukus, sõbralikkus, hea suhtlemise oskus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas või puuetega inimestega. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument ja kehtiva... AS HOOLEKANDETEENUSED.
 • en Islandia: Leikskólinn Lundur óskar er eftir áhugasömum íslenskumælandi starfsmönnum á leikskóla til að vinna með börnum á aldrinum 6 mánaða til 2 ára. Starfshlutfall: 100%. Launakjör samkvæmt kjarasamningum Eflingar. Áhugasamir hafi samband við Valgerði í síma  898-3424....
 • en Estonia: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • en Estonia: Vajalik on: 1. Tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta- väljastab perearst. 2. Esmaabi kursus 16t. Ilma lapsehoidja kutsetunnistuseta saavad kuni 2012. aastani lapsehoidjana töötada isikud, kellel on olemas: - Pedagoogiline või sotsiaalne keskeri- või kõrgharidusvõi... Eco Planet Lastehoid OÜ.
 • en Estonia: Julgus ja soov lastega tegeleda, hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, rõõmsameelsus, ausus, vastutustunne, täpsus, pingetaluvus; hea meeskonnatöö oskus, Lapsehoidja tööülesanneteks on laste eest hoolitsemine ja tegevuste läbiviimine vastavalt päevakavale, laste vastuvõtmine ja üleandmine,... Corinna OÜ.
 • en Estonia: Julgus ja soov lastega tegeleda, hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, rõõmsameelsus, ausus, vastutustunne, täpsus, pingetaluvus; hea meeskonnatöö oskus. Tööle asumiseks on vajalik teha tervisetõend ja 16-tunnine esmaabikoolitus, Lapsehoidja tööülesanneteks on laste eest hoolitsemine... Corinna OÜ.
 • en Estonia: Väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, tahet töötada meeskonnas ja oskust töötada dokumentidega , Laste kasvatamine, järelevalve ja majapidamistöödega tegelemine., Mitmekülgset tööd, suurepärast töökeskkonda ja töötajasõbralikku kollektiivi. Vinni Perekodu.
 • en Estonia: Hooliv, abivalmis, emalik, meeldib lastega töö, meeldib hoolitseda laste eest. Meeldib kord ja puhtus. Lapsehoidjal peab olema kehtiv tervisetõend. Lapsehoidjal peab olema läbitud reguleerija ja toiduhügieeni koolitus, Lastega töötamine. Nende eest hoolitsemine, söötmine/sööma õpetamine,... Kaheksajalg OÜ.
 • en Estonia: Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last. Soovituslikult võiks olla läbitud tugiisiku koolitus või muu kursus erivajadustega lastega töötamiseks, 14-aastane poiss vajab tugiisiku/lapsehoidja abi nii koolis kui... Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus.
 • en Estonia: Vastutustundlik, usaldusväärne ja asjatundlik inimene, Eralasteaed võtab tööle tööka ja aktiivse õpetaja abi, kes armastab lapsi ja on nõus lapsi aitama nende igapäeva tegemistes ja lasteaia ruumide koristamises (vajadusel ka toite valmistama)., Erialast enesetäiendamise võimalust,... Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan.
 • en Estonia: Positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine. Hea pingetaluvus. Oskus iseseisvalt tegutseda ja mõelda. Armastada lapsi ja oskus suhelda lastevanematega, Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevustes; puhtuse tagamine rühmas; laste toitlustamine; laste õuesoleku ajal laste järelevalve õues.,... Pirita Kose Lasteaed.
 • en Estonia: Positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine. Hea pingetaluvus. Oskus iseseisvalt tegutseda ja mõelda. Armastada lapsi ja oskus suhelda lastevanematega, Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevustes, nende ettevalmistamisel ja läbiviimisel, laste õuesoleku ajal laste järelevalve õues.,... Pirita Kose Lasteaed.
 • en Estonia: Aktiivne eluhoiak, aktiivsus ja loovus, algatusvõime, ausus, iseseisvus. Vajalik on riiklikult tunnustatud lapsehoidja kutsetunnistus või et oled lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala, Lapsega tegelemine, laste õpetamine ja arendamine, järelevalve... AARIKA OÜ.
 • en Estonia: Empaatiavõime, lapsesõbralikkus, ausus, täpsus, vastutustunne, emotsionaalne stabiilsus; loovus, koostöö- ja suhtlemisvalmidus, algatusvõime; kohusetundlikkus ja järjepidevus, pingetaluvus; kuulamis- ja eneseväljendusoskus, meeskonnatööoskus, Lastega tegelemine, laste vastuvõtmine/üleandmine,... Hansu ja Grete lastehoid OÜ.
 • en Estonia: Läbitud tugiisikukoolitus või omab pedagoogilisi kompetentse., Abistab õpetajat tegevuste läbiviimisel eivajaustega lastega, laste riietamisel ja üldises järelvalves, on abiks ujulas ja liikumistegevuste juures. Käib koos õpetajaga lastega õues. Osaleb kasvatustöös vastavalt õpetaja... Paide Lasteaed.
 • en Estonia: Kasuks tuleb pedagoogiline või sotsiaaltöö alane haridus; kogemus ja teadmised töös laste ja noortega; autojuhtimisoskus, Ootame oma meeskonda perevanemaid! Kui Sul on võimalik kodust eemal viibida vähemalt 5 - 6 ööpäeva järjest ning Sulle meeldib paindlik tööaeg, oled loomult... Tallinna Lastekodu.
 • en Estonia: Kogemus ja teadmised töös puuetega lastega; oled oma loomult pühendunud; hea suhtlemisoskusega; iseseisev; läbitud esmaabi koolitus, Lapsehoidja ülesandeks on tagada hoiukodu teenusel olevatele puudega lastele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, toitlustamine, arendamine,... Tallinna Lastekodu.
 • en Estonia: Usaldusväärsus, koostöö-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, avatus, empaatiavõime, kehtestav käitumine, kohanemisvõime, korrektsus, tasakaalukus, tolerantsus, enesejuhtimisoskus, suhtlemisvalmidus, esinduslikkus , Peseb ja koristab rühmale kinnitatud ruume vastavalt sanitaarnõuetele,... Tallinna Raadiku Lasteaed.
 • en Estonia: Kasuks tuleb varasem samalaadne töökogemus, Õpetaja abistamine lastega seotud tegevustes, puhtuse ja toitlustuse tagamine või lastega seotud tegevuste läbi viimine vastavalt rühma päevakavale ja tegevuskavale (õpetaja asendamine); laste heaolu ja turvalisuse eest vastutamine., Lapsekesksest... MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool.
 • en Estonia: Töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötaja, Ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel., Meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • en Estonia: Lapsehoidja kutsetunnistus või muu sobiv haridus (sotsiaaltöö, koolieelne pedagoogika, eripedagoogika) on kohustuslik. Kehtiv tervisetõend, esmaabi tunnistus (kui need puuduvad, siis neid saab jooksvalt teha). Korrektne, aus, sõbralik, kohusetundlik, valmisolek töötada nii üksi kui... Raadi Lastehoid OÜ.
 • en Estonia: Vajalik on kehtiv tervisetõend lastega töötamiseks; tööle asudes tuleb läbida toiduhügieenikoolitus (võimalik e-koolitusena), Laste turvalisuse tagamine; hügieenitoimingute läbiviimine; lastega mängimine toas ja õues; käelise tegevuse ja muusikalise hommikuringi väljamõtlemine... Sootäht OÜ.
 • en Estonia: Kandideerimiseks vajalik lapsehoidja kutsetunnistus või eelkoolipedagoogika erialane haridus., Rühmas tegevuse planeerimine ja läbiviimine. Laste toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes-söömine, riietamine. Koostöö lastevanemate ja kolleegidega., Toetavat ja rõõmsameelset meeskonda,... Kohvipesa OÜ.
 • en Estonia: Hooliv, abivalmis, emalik, meeldib lastega töö, meeldib hoolitseda laste eest. Meeldib kord ja puhtus. Lapsehoidjal peab olema kehtiv tervisetõend. Lapsehoidjal peab olema läbitud reguleerija ja toiduhügieeni koolitus, Lastega töötamine. Nende eest hoolitsemine, söötmine/sööma õpetamine,... Kaheksajalg OÜ.
 • en Estonia: Julgus ja soov lastega tegeleda; hea suhtlemisoskus; rõõmsameelsus; ausus; vastutustundlikkus; korrektsus koostööaldis , Laste eest hoolitsemine ja turvalisuse tagamine; tegevuste läbiviimine; lastega õues olemine; vanematega suhtlemine; hommikusöögi tegemine, toidu jagamine; ruumide... Mittetulundusühing Väike Päike Lastehoid.
 • en Estonia: Valmisolek tööks erivajadustega lastega, Täidab õpetaja poolt antud ülesandeid õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel erivajadustega lastega liitpuuetega laste rühmas., Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda., Võtame ühendust vaid sobivate kandidaatidega. Tallinna Lasteaed Õunake.
 • en Estonia: Oled rõõmsameelne, abivalmis, korrektne ja kohusetundlik; Sul on soov töötada väikelastega ning Sul on kehtiv tervisetõend; kasuks tuleb läbitud toiduhügieeni koolitus. Kui Sul puudub pedagoogiline haridus või vastav kvalifikatsioon, kuid Sul on kogemus töötamisega väikelastega... Smart Step OÜ.
 • en Estonia: Lapsehoidja kutsetunnistus, eri- või eelkooli pedagoogiline haridus. Kohusetundlik, paindlik, lapsesõbralik, motiveeritud, Otsime oma meeskonda toredat ja aktiivset kasvatajat, kellele meeldib tegeleda väikeste lastega vanuses 1,5-3 a. Kasvataja tööülesanneteks on väikeste laste hoidmine... OÜ COOLDAY.