Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > consejero de planificación familiar/consejera de planificación familiar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

104 ofertas de trabajo encontradas para consejero de planificación familiar/consejera de planificación familiar (página 4):

Página: 4

en Noruega: Teacher of Science and Mathematics- MYP. DUTIES & RESPONSIBILITIES: In the spirit of the philosophy and objectives of Skagerak International School, it is the duty of the teacher to assist the student in achieving their potential by ensuring the effective delivery of the school's International Baccalaureate Programme. The appointee...

en Noruega: Lærer ved Snåsa Montessoriskole. Har du lyst til å jobbe i et miljø med engasjerte og dedikerte kolleger? Vi søker etter 100 % lærer fra 01.08.2023. Ønskede kvalifikasjoner Montessoripedagog Allmennlærer / Grunnskolelærer 5-10. trinn Realfagskompetanse; Matematikk, Naturfag, Kroppsøving Engasjement og gode samarbe...

en Noruega: Matematikklærar, naturfag og friluftsliv i 180% mellombels stilling på ungdomstrinnet. 2. gongs utlysing. Desse to stillingane gjeld frå april 2023 Gvarv skole Skulen ligg flott til i eit innbydande uteområde med tilgang til skog og ulike uteaktivitetar. Vi har eit nytt flott skulebygg som vi er stolte av. Gvarv skole er ein hyggeleg og inkluderande arbeidsplass, og vi ønskjer deg velkomen ti...

en Noruega: Spesialpedagog ved Snåsa Montessoriskole. Har du lyst til å jobbe i et miljø med engasjerte og dedikerte kolleger? Vi søker etter 100 % spesialpedagog for skoleåret 23/24. Ønskede kvalifikasjoner Montessoripedagog Spesialpedagogisk utdannelse Allmennlærer / Grunnskolelærer 5-10. trinn Engasjement og gode samarbeidsevner. Perso...

en Noruega: Ledige stillingar i oppvekst, kultur og i drettsetaten frå august 2023. LÆRARSTILLINGAR Tokke kommune har ledige lærarstillingar, faste og vikariat, frå 01.08.23. Tokke kommune har sett fokus på fagleg utvikling, med ulike pedagogiske innfallsvinklar. Skulane i Tokke er opptekne av å vera ein inkluderande skule for alle, og ha eit godt skulemiljø med mange...

en Noruega: Lærar til Global- solidaritetslinje. LÆRAR -- GLOBAL: INTERRAIL, SAMFUNN OG BISTAND Vi har ledig 100 % fast stilling frå skuleåret 2023/24 som linjelærar på GLOBAL: INTERRAIL, SAMFUNN OG BISTAND Globalt fokus, internasjonal politikk, demokratiutvikling, fattigdomsproblematikk, bistand og solidaritet vil vera sentrale tema...

en Noruega: ID 1989 Grunnskulelærar i vikarpool - Litlabø skule. Det er oppretta ein felles vikarpool for kommunale barnehagar og skular i Stord kommune. Vikarpoolen går inn og dekkjer vikariat frå om lag 16 dagar og inntil 6 månader i kommunale barnehagar og grunnskular i Stord. Staben består av ein fagarbeidar, ein barnehagelærar og fire lærarar som k...

en Noruega: 100% stilling som lærervikar på barnetrinn i Stavanger ledig. 100% stilling som lærervikar på barnetrinn i Stavanger ledig. Oppstart: Snarest Varighet: Uvisst Arbeidsoppgaver skole: Undervisning av klasser, grupper og enkeltelever i diverse fag. For- og etterarbeid, inspeksjon, planlegging og oppfølging. Ønskede kvalifikasjoner: ...

en Noruega: Norwegian A Teacher. August 2023 OIS seeks a qualified professional with a child-centred approach to learning, excellent pedagogical training and classroom practice, strong collegial relationships, and a commitment to contributing to the development of the Norwegian learning programme and school community at...

en Noruega: Engasjerte lærarar til skulane i Nissedal. Ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule er det ledige lærarstillingar (faste og vikariat) av ulik storleik opptil 100% for skuleåret 2023-2024 -- id 2023/241 Vi treng lærarar som kan undervise i faga: Norsk Spansk Arbeidslivfag Kunst og handverk Musikk Mat og helse Naturfag Rådgjevar: Det...

en Noruega: History Teacher. 90% teaching position in the Upper Secondary School Start August 2023 OIS seeks a History Teacher with a child-centred approach to learning, excellent training and classroom practice, strong collegial relationships, and a commitment to contributing to the development of the history...

en Noruega: Economics Teacher. 40% teaching position in the Upper Secondary School Start August 2023 OIS seeks an Economics Teacher with a child-centred approach to learning, excellent training and classroom practice, strong collegial relationships, and a commitment to contributing to the development of the Humanities...

en Noruega: LÆRER REISELIV AKTIV. Ved Setesdal folkehøgskule har vi behov for en lærer på linjen Reiseliv Aktiv. Stillingen som linjelærer innebærer i tillegg til linjefagsundervisning også sosialpedagogisk arbeid, tilsyn, valgfag, seminarer, med mer. Det meste av tiden vil elevene på linjen være på skolen og i områdene...

en Noruega: Lærer med tegnspråkkompetanse. Ved Huseby barneskole - AC Møller tegnspråksenter er det fra 1. august 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer med tegnspråkkompetanse. Huseby barneskole - AC Møller tegnspråksenter flyttet inn i nytt skolebygg sammen med Huseby ungdomsskole og Kulturskolen til skolestart høsten 2021. ...

Más resultados: << · 2 · < · 4