Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > consejero de planificación familiar/consejera de planificación familiar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

106 ofertas de trabajo encontradas para consejero de planificación familiar/consejera de planificación familiar:

en Noruega: Lærer i voksenopplæringen. Namsskogan kommune har ledig ei stilling som lærer i voksenopplæringa som ett år vikariat med mulighet til forlengelse. Voksenopplæringa er organisert under sektor oppvekst i samme enhet som integreringstjeneste. Voksenopplæringa består i dag av en ansatt, og har ca. 15 deltakere. Elevtallet kan v...

en Noruega: Vi søker dyktige klasselærere til barnetrinnet. Vi ønsker at du, sammen med oss, vil være med på å videreutvikle den flotte skolen vår. Dine hovedoppgaver vil være knyttet til stilling som klasselærer/kontaktlærer. Klasselærers ansvarsområder: · Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. · Skape et godt læringsmiljø i klassen. ·...

en Noruega: Ledig undervisningsstilling ved Seljord barne- og ungdomsskule skuleåret 2023/24. Vi lyser etter lærar i inntil 100 % stilling med norsk i fagkretsen på barnetrinnet. Stillinga er i utgangspunktet mellombels, med moglegheit for å bli fast. Det er særleg behov for kompetanse/erfaring/interesse i norsk som andrespråk, men andre fag kan og vere aktuelle. Vi ser etter deg ...

en Noruega: Lærer i norsk som andrespråk. Caritas Norge søker lærere i norsk som andrespråk. Språkundervisningen er en del av integreringstiltakene på Caritas Ressurssenter. I tillegg til undervisning vil man også arbeidet med prosjektkoordinering ved å legge til rette for den daglige driften av kurstilbudet samt andre kurs og rel...

en Noruega: Lærerstillinger i Nome kommune. Kort om stillingen Det er ledig fast stilling i 100%. Beskrivelse av arbeidsstedet Lunde 10-årige skole, med ca 300 elever ligger like ved Lunde sentrum. Nome kommune er inne i en stor satsing på å gjøre læringsmiljøet enda bedre i barnehagene og skolene. Målet er økt læring, inkluder...

en Noruega: Lærar ved Loar barneskule i Lom. Loar barneskule har ledig inntil 100% vikariat. Skulane i Lom Skulane er plassert midt i nasjonalparklandsbyen Lom, rett under Lomseggen, og har eit allsidig og godt tilrettelagt uteområde som saman med nærmiljøet set gode rammer for aktiv læring ute. Lom kommune har to skular, Lom ung...

en Noruega: Lærer til voksenopplæringa i Målselv. Undervisningsservice AS driver Voksenopplæringa i Målselv på oppdrag fra Målselv kommune. Ved Voksenopplæringa i Målselv er det en til to ledige stillinger som lærer med oppstart fra august. Undervisningen gis etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og lærepla...

en Noruega: Lærar - Bygg -og anleggsteknikk - Ørsta vidaregåande skule. Faglærar - inntil 100 % fast stilling ved Bygg- og anleggsteknikk Vi søker etter deg som har fagbrev innan treteknikk, og har eller er villig til å ta yrkesteoretisk utdanning som t.d. yrkesfaglærarutdanning (YFL) eller fagskule og PPU/Y. Praksis innan fagområdet vil bli vektlagt. Vi...

en Noruega: Lærar inntil 200% vikariat frå 01.08.23 - 31.07.24. Edland skule har ledig inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.2023 - 31.07.2024 Alle fag og trinn i barneskulen / ungdomsskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande fagkompetanse: Engelsk, musikk og spesialpedagogikk. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar, utd...

en Noruega: Lærervikariat ved Dovre ungdomsskole. Ledig inntil 100% vikariat som lærar ved Dovre ungdomsskole skoleåret 2023/2024 Ved Dovre Ungdomsskole er det for skoleåret 2023/2024 ledig inntil 100% vikariat som lærar. Dovre Ungdomsskole ligg på Dombås og har neste skoleår 75 elevar. Vår viktigaste satsing er å vera ein skule so...

en Noruega: Tysklærar. Me treng ein dyktig språklærar til arbeid med tyskfaget i ungdomsskulen. Stillinga kan bli kombinert med undervisning i andre fag ved ynskje om høgare stillingsprosent. Oppmodar eldre rutinerte lærarar som er engasjert i tyskfaget til å søkje stillinga Om arbeidsgiveren: Rauland skule...

en Noruega: Ledige undervisningsstillinger ved Veggli skole 2023-2024. Rollag kommune har en skole - Veggli skole. Dette er en 1-10 skole med ca.140 elever. Skolen har en delvis fådelt organisering med samarbeid på tvers av trinn i enkelte fag. Skolens visjon er < >. Veggli skole har ledig 2 undervisningsstillinger fra høsten 2023. Denne utlysningen gjelder og...

en Noruega: Lærar med kompetanse/interesse for spesialpedagogikk. Erfaring med tilpassing av skuleopplegg er viktig i stillinga. Du får høve til å jobbe nært med einskilde elevar som treng tilpassing og støtte. Stor fridom og høve til kreativitet knytt til interesse hos elevar. Oppdraget kan bli forlenga vidare. Om arbeidsgiveren: Rauland skule er om...

en Noruega: Vi søker norsklærere til barneskoletrinnet, 1.-4. klasse. På Tromsø International School tilbyr vi undervisning for barne- og ungdomstrinnet. Engelsk er vårt undervisnings- og arbeidsspråk, men vi har et økt fokus på norsk og jobber for at elevene skal beherske begge språk godt. Vi følger det pedagogiske rammeverket International Baccalaureate (IB) so...

en Noruega: Ålesund vgs - 180% fast stilling som lærar i Musikk, Dans og Drama. Vi søker etter: Ålesund videregående skole lyser ut 180 prosent fast stilling på musikk, dans og drama, som faglærer i musikk fra 01.08.2023. Stillingen innebærer undervisning på alle trinn og i alle musikkfagene. Krav til kompetanse Høyskole og universitetsutdanning med bachelor eller m...

en Noruega: Ålesund vgs - 150% vikariat som faglærar i norsk. Vi søker etter Vi har ledig stilling på inntil 150 % vikariat som faglærar i norsk frå 01.08.2023 - 31.07.2024. Om stillinga Vi er ein stor skule fordelt på tre lokalitetar, og dette er det samla behovet vi har for vikarar i norsk per dags dato. Det er primært behov for vikarar i nor...

en Noruega: Lærer. Ved Lade skole er det fra 1. august 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer. Har du kompetanse i og interesse for å utvikle faget  Mat og helse  - gjerne i samarbeid med aktører utenfor skolen? Har du i tillegg kompetanse i andre undervisningsfag? Lade skole kan være stedet for d...

en Noruega: Lærer ved Jektvik skole - 100 % fast stilling. Det er ledig stilling som lærer ved Jektvik skole -- 100 % fast stilling fra skoleåret 2023-2024 Undervisning i hovedsak på 1.-7. klasse. Fagønske norsk, matematikk og gjerne videreutdanning/ erfaring spesialpedagogikk. Kontaktlæreransvar kan bli tillagt stillingen. Arbeidsoppgaver: Und...

en Noruega: Lærer. Charlottenlund ungdomsskole har for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024 ledig et vikariat i 50 prosent stilling som lærer med krav til undervisningskompetanse i faget kroppsøving. Charlottenlund ungdomsskole har skoleåret 2023-2024 ca. 500 elever. Skolen er organisert i ni baser, hver be...

en Noruega: Lærer med administrativt ansvar for innføringsgruppe. Ved Åsheim ungdomsskole er det ledig en fast 100 prosent stilling som lærer med undervisningskompetanse i særskilt norskopplæring. I tillegg til undervisning av elever i innføringsgruppa, vil stillingen også bestå i administrative oppgaver knyttet til kontakt med elevenes nærskoler og plan...

en Noruega: Lærer. Charlottenlund ungdomsskole har for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024 et vikariat i 50 prosent stilling som lærer med krav til undervisningskompetanse i faget musikk. Charlottenlund ungdomsskole har skoleåret 2023-2024 ca. 500 elever. Skolen er organisert i ni baser, hver bestående av...

en Noruega: Hurdal Steinerskole søker faglærer i spansk 2-7 trinn. Steinerskolen i Hurdal ble etablert høsten 2021. Våre elever og lærere er tett på naturen, og det vil blant annet være fokus på dyrking av økologisk mat og rike naturopplevelser gjennom hele året. Stilling som faglærer innebærer · Undervisning og oppfølging av elever. · Samarbeid med medarbei...

en Noruega: Ålesund vgs - lærar i inntil 300% vikariat realfag. Vi søker etter: Ålesund videregående skole har ledig eit 100% vikariat i realfag for neste skoleår og søker etter vikar, fortrinnsvis i biologi, naturfag og matematikk i perioden 1.8.2023-31.7.2024. Det er sannsynleg at kontaktlærarfunksjon blir lagt til stillinga. Det kan også bli ak...

en Noruega: Lærar i Aurland kommune. Vi har ledig 100% fast stilling som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule og 100% fast stilling ved Flåm skule frå 01.08.23. I tillegg er det eit ledig vikariat 100% ved Flåm skule for skuleåret 2023/24. Aurland barne- og ungdomsskule har om lag 125 elevar frå 1. til 10. klassetrinn. Flå...

en Noruega: Lærer. Ved Dagskolen er det for perioden 1. august 2023 - 31. juli 2024 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som lærer. Dagskolen har som oppgave å bistå skoler i Trondheim innen området utfordrende atferd og læringsmiljø. Dagskolen består av en utadrettet del, Skoleteamet, og en undervisningsdel. Under...

en Noruega: Ledige stillingar Lægreid skule. To stillingar ledige som lærar ved Lægreid skule. Ein fast stilling, og eit årsvikariat. Søknad Søknadsskjema Søknadsfrist 03.05.23 Lærar 100% fast, arkivsak-ID 23/350 Lærar inntil 100% årsvikariat, arkivsak-ID 23/351 Om stillingane Ledige stillingar ved Lægreid skule og SFO, E...

en Noruega: Vi søker klasselærer til 8.klasse. Steinerskolen i Indre Østfold, Askim, søker engasjert og positiv klasselærer til 8.klasse for skoleåret 23/24. Ønskede kvalifikasjoner: Steinerpedagogisk utdannelse og/eller erfaring. Kandidater med lærerutdannelse eller annen relevant pedagogisk utdannelse er velkommen til å søke ...

en Noruega: LÆRER REISELIV AKTIV. Ved Setesdal folkehøgskule har vi behov for en lærer på linjen Reiseliv Aktiv. Stillingen som linjelærer innebærer i tillegg til linjefagsundervisning også sosialpedagogisk arbeid, tilsyn, valgfag, seminarer, med mer. Det meste av tiden vil elevene på linjen være på skolen og i områdene...

en Noruega: Ledige stillingar i vaksenopplæringa og integreringstenesta. I Nissedal kommune er vaksenopplæring og integreringsteneste organisert under eining for oppvekst og kultur. Hovudoppgåva for Nissedal vaksenopplæring og integreringsteneste er opplæring i norsk og samfunnskunnskap og gi praktis hjelp, rettleiing og rådgjeving for flyktningar. Vaksenopplæringa og in...

en Noruega: Lærer i voksenopplæringen. Namsskogan kommune har en ledig 100% fast stilling som lærer i voksenopplæringen. Voksenopplæringen er organisert under sektor oppvekst i samme enhet som integreringstjeneste. Voksenopplæringen består i dag av en ansatt, og har ca. 15 deltakere. Elevtallet kan variere. Kommunen har fått...

Más resultados: 1 · > · 3 · >>