Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > asistente en educación especial

en Español in English auf Deutsch en Français ...

63 ofertas de trabajo encontradas para asistente en educación especial (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. Statut de l'assistant d'éducation (AED): 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles et dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; 2° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés ; 3° Aide à l'utilisation des nouvelles tech...

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. Vous serez chargé(e) de l'encadrement des élèves pendant les déplacements : restauration/internat/sorties..., pendant les récréations et l'étude. Vous devez Impérativement avoir au minimum 20 ans et être titulaire au minimum d'un baccalauréat Vous avez une première expérience dans l'animation...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC UČENCU S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI TER RECEPTOR - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCU PRI VKLJUČEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UČENCA, DELO KOT RECEPTOR., KANDIDAT NAJ PRIJAVI PRILOŽI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, KI NI STAREJŠ...

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. POSTE A POURVOIR POUR LA RENTREE 2021/2022, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT ETRE TITULAIRE D'UN BAC OU DIPLOME EQUIVALENT. UN BAFA SERAIT UN REEL PLUS. VOUS AUREZ EN CHARGE DIVERSES TACHES RELATIVE A LA VIE SCOLAIRE (ACCUEIL DES ELEVES, RENSEIGNEMENTS, TACHES ADMINISTRATIVES, ETC...). AMPLITUDE HORAIRE...

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. Poste à pourvoir au Lycée Professionnel de Saint-Cyr l'école : missions de surveillance et d'encadrement de lycéens nécessitant rigueur, sens de l'organisation, goût du travail en équipe et qualités relationnelles avec un public adolescent. 1607 heures annualisées / 41 heures hebdo 1200 eur...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC UČENCA, KI POTREBUJE POMOČ - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, SPREMLJANJE UČENCA PRI VIZ DELU, DRUGA DELA PO ŠOLSKEM KOLEDARJU ŠOLE IN NAVODILIH VODSTVA ŠOLE, Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Dokazila o izobra...

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. ***Poste à pourvoir du 1er sptembre 2021 au 31 Aout  2022*** Vous serez chargé/e de la surveillance des élèves et de la gestion administrative de la vie scolaire. Vous surveillerez également l'internat et l'externat. Vous devez être dans votre 20 ème année et être titulaire du BAC. Vous devez...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ GIBALNO OVIRANIM UČENCEM, DA LAHKO PRIHAJAJO K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SKRB ZA VARNO GIBANJE GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN OTROK PO OBJEKTU IN POMOČ...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30. 6. 2022, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC UČENCEV Z VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, Izkušnje z delom spremljevalca učencev, ki imajo vedenjske težave. Kandidati naj priložijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdil...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC UČENCA S PP - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30. 6. 2022, skrajšan delovni čas, 22, SPREMLJANJE UČENCA IN SODELOVANJE Z RAZREDNIKOM, Zaželene izkušnje s spremstvom učenca z alergijo. Kandidati naj priložijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v k...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, STALNA FIZIČNA POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, POTRDILO, DA OSEBA NI KAZNO...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, KOPANJE, TUŠIRANJE...

en Eslovenia: ROMSKI POMOČNIK - (SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV) - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POMAGA UČENCEM, SODELUJE PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH IN ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH,  SODELUJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VIZ DELA, SODELUJE S SVETOVALNIMI IN ZDRAVSTVENIMI DELAVCI TER...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, STALNA FIZIČNA POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, POTRDILO, DA OSEBA NI KAZNO...

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. Vous exercez vos fonctions d'assistance de l'équipe pédagogique et vous pouvez sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service,se voir charger des missions suivantes dans l'établissement: -Surveillance et encadrement des élèves. -Encadrement des sorties scolaires. -Anima...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMAGA OTROKU S TEŽAVAMI V RAZVOJU., Podpisana izjava kandidata za zasedbo delovnega mesta, iz katere smiselno izhaja, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci. ,

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation. Vous occupez un poste d'assistant/e d'éducation au sein d'un lycée, le poste est polyvalent, vous intervenez en externat et en internat. Deux postes à pourvoir au 1er septembre, un à 80% (33h52) et un à 90% (38h08), les heures sont annualisées sur 39 semaines. Vous appréciez le contact avec l...

en Francia: Assistant / Assistante d'éducation à temps partiel (H/F). En tant qu'assistant(e) d'éducation vous participerez à la vie du collège : - appel aux familles des élèves absents - suivi des élèves au quotidien - surveillance lors des temps forts hors classe (récréation / demi-pension / grille d'entrée et de sortie) - Participation aux tâches administra...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. do izteka veljavnosti odločbe o usmeritvi (oz. najkasneje do 31. 7. 2022), polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI - POMAGA UČENCEM/OTROKOM DA LAHKO PRIHAJAJ...

en Eslovenia: ZAČASNI SPREMLJEVALEC OTROKU Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA ZA IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI 7 UR DNEVNO - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 35, FIZIČNA POMOČ SE IZVAJA KOT POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OTROKA V POSAMEZNE DEJAVNOSTI VI PROGRAMA V ČASU IZVAJANJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA, Začetek dela bo s 1.9.202...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN OTROK V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2021 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA. SPREMLJEVALEC POMAGA UČENCU, DA LAHKO PRIHAJA K POUK...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. od 1. 9. 2021 do 24. 6. 2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI STROKE, UČITELJA, RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOV...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. od 1. 9. 2021 do 24. 6. 2022, skrajšan delovni čas, 24, SPREMLJEVALEC ZA UČENCA S SLADKORNO BOLEZNIJO., Od kandidata se pričakuje da, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pr...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. izpisa otroka., polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU DNEVA PREDA STARŠEM , POMAGA OTROKU S PP, DA LAHKO PRIHAJ...

en Eslovenia: ZAČASNI SPREMLJEVALEC OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NUDI FIZIČNO POMOČ OB PRIHODU IN ODHODU OTROK V ŠOLO, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE PRI POSAMEZNEM OTROKU (NPR. PRI GIBANJU, SKRB ZA VARNOST, POMOČ PRI POUKU,....

en Eslovenia: ZAČASNI SPREMLJEVALEC ZA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 DO 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI (GIBALNO, ZDRAVSTVENO) DELA IN NALOGE NA PODLAGI ODLOČBE, KI JO IMAJO UČENCI, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PEDA...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V. - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. izpisa otroka iz vrtca., polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC GIBAL. OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA: SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD ST...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.9.2021 do 30.6.2022., polni delovni čas, 40, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEGA UČENCA., K VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI IN POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI V SKALDU S 107. ČLENOM ZOFVI. IZKUŠNJE PRI DELU ...

en Eslovenia: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU, POMOČ PRI POUKU, PREHRANI, GIBANJU IN OSTALA DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, Potrdilo o nekaznovanosti z Ministrstva za pr...

en Eslovenia: STALNI SPREMLJEVALEC UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 36, SPREMLJANJE UČENCA PRI UČNIH URAH V RAZREDU IN V PODALJŠANEM BIVANJU, DNEVIH DEJAVNOSTI IN OSTALIH AKTIVNOSTI OTROKA V ŠOLI, OSTALA DELA PO LDN-JU IN PO NAVODILIH RAVNATELJA...

Más resultados: << · 2 · >>