Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo encontradas para Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores:

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: - vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; - tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; - omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus; - valdama eesti keelt C1-tasemel ning... Loksa Linnavalitsus.
 • en República Checa: Pracovní náplň: zejména výkon činnosti na úseku územního plánování a regionálního rozvoje (především zajišťování, pořizování, správa a projednání územně analytických podkladů, pořízení vymezení zastavěného území, zpracování a příprava podkladů pro... Město Rakovník.
 • en Estonia: • projekteerimistarkvara kasutamisoskus; • algatusvõime ja loovus; • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
 • en Estonia: linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: - vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; - tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; - omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus; - valdama eesti keelt C1-tasemel ning... Loksa Linnavalitsus.
 • en Estonia: • erialast kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada. Vallaarhitekti põhiülesandeks... Kuressaare Linnavalitsus.
 • en Estonia: - ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus - kaheaastane ehitusvaldkonnas töötamise kogemus; - üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; - oskus kasutada arvutit tööks vajalike... Viru-Nigula Vallavalitsus.
 • en Estonia: Meil oleks vaja: - Sinu kõrgemat erialast haridust ja reaalset valdkondlikku kogemust; - Sinu kirge kaartide ja leppemärkide suhtes; - Sinu teadmisi ehitusest ja planeerimisest ja igast maailma seadusepügalast, mis seda kaht reguleerib. Meil oleks ekstra heameel: - kui Sa oskad luua kontakte... Saue Vallavalitsus.
 • en Estonia: • kõrgharidust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Kuressaare Linnavalitsus.
 • en Estonia: • projekteerimistarkvara kasutamisoskus • algatusvõime ja loovus • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime Haabersti ja Kesklinna piirkonna (vajadusel ka teiste linnaosade) • projekteerimistingimuste menetlemine... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
 • en Islandia: Fyrirtæki í Hvalfjarðarsveit óskar eftir að ráða starfsmann hótelstörf. Til að byrja með gengur starfið út á skipulag og uppsetningu á hótelherbergjum og almennum rýmum. Starfsmaður mun í framhaldinu sjá um almennt útlit að innan sem og starfa við almenn hótelstörf....
 • en Estonia: sobival kandidaadil on: • Arhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus (sh arhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus omandamisel); • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • tööks vajalike õigusaktide rakendamise... Tallinna Linnavaraamet.