Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo encontradas para Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores:

Ver los trabajos organizados por países:

 

  • en Estonia: • erialast kõrgharidust • erialase töö kogemust • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja rakendamise oskust • meeskonnatööoskust • algatusvõimet, loovust, esinemis- ja suhtlemisoskust, • arhitektuurialase töö tegemine ja ehitusalase tegevuse suunamine Saaremaa vallas... Saaremaa Vallavalitsus.
  • en Estonia: Projekteerimistarkvara kasutamisoskus; algatusvõime ja loovus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime , Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri-... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • en Estonia: Kandidaadilt eeldame loovust ja visiooni Tartu valla arendamisest; isikuomadusi, mis lubavad juhtida projekte ja lahendada probleeme; koostööoskust ja head suhtlemisoskus; suutlikkus võtta vastu otsuseid; kõrgharidust arhitektuuri, linnaplaneerimise või maastikuarhitektuuri erialal; oskust... Tartu Vallavalitsus.
  • en Estonia: • vähemalt keskharidus, edukal kandidaadil on erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus sarnasel ametikohal; • projekteerimise ja planeerimisega seotud terminoloogia, jooniste ja projektide lugemisoskus; • planeerimisseaduse ja ehitusseadustik jt valdkonnaga seotud seaduste tundmine;... Põlva Vallavalitsus.
  • en Estonia: Valdkondlik kõrgharidus; valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus; kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;... Põltsamaa Vallavalitsus.
  • en Estonia: Linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; omama erialast kõrgharidust või erialane kõrgharidus on omandamisel; omama vene keele ja inglise keele oskust ametialase... Loksa Linnavalitsus.
  • en Estonia: linnaarhitekt-ehitusnõunik peab: - vastama avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele; - tundma tööks vajalikke riigi õigusakte ning oskama neid kasutada; - omama erialast kõrgharidust, millele lisandub ametialane enesetäiendus; - valdama eesti keelt C1-tasemel ning... Loksa Linnavalitsus.
  • en República Checa: Pracovní náplň: zejména výkon činnosti na úseku územního plánování a regionálního rozvoje (především zajišťování, pořizování, správa a projednání územně analytických podkladů, pořízení vymezení zastavěného území, zpracování a příprava podkladů pro... Město Rakovník.