Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo encontradas para Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores:

Ver los trabajos organizados por países:

 

  • en Estonia: • kõrgharidust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme... Kuressaare Linnavalitsus.
  • en Estonia: • projekteerimistarkvara kasutamisoskus • algatusvõime ja loovus • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime Haabersti ja Kesklinna piirkonna (vajadusel ka teiste linnaosade) • projekteerimistingimuste menetlemine... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • en Islandia: Fyrirtæki í Hvalfjarðarsveit óskar eftir að ráða starfsmann hótelstörf. Til að byrja með gengur starfið út á skipulag og uppsetningu á hótelherbergjum og almennum rýmum. Starfsmaður mun í framhaldinu sjá um almennt útlit að innan sem og starfa við almenn hótelstörf....
  • en Estonia: sobival kandidaadil on: • Arhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus (sh arhitektuurialane või ehitusalane kõrgharidus omandamisel); • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • tööks vajalike õigusaktide rakendamise... Tallinna Linnavaraamet.
  • en Estonia: hea füüsiline vorm; kiire õppimisvõime ja hea loogiline mõtlemine; iseseisev tegutsemisvõime ja töötahetee ehitusobjektil liikluskorraldusvahentite ülesseadmine ja eemaldamine; objekti kontrollimine ja korrashoidtööks vajalikke vahendeid (auto, telefon, tööriided) Osaühing Roadservice.
  • en Estonia: · erialast kõrgharidust · erialase töö kogemust · ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmist · detailplaneeringute lähteseisukohtade ja projekteerimistingimustega vormistamisega seotud dokumentatsiooni koostamise oskust · meeskonnatöö oskust · algatusvõimet,... Kuressaare Linnavalitsus.
  • en Estonia: kõrgharidus ja praktilise töö kogemus kas linna- või keskkonna planeerimise, maakorralduse või avaliku halduse valdkonnas; planeerimis-, projekteerimis- ja ehistusalast tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil... Tallinna Kesklinna Valitsus.