Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

134 ofertas de trabajo encontradas para Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Eslovenia: REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, vodenje enostavnih upravnih postočkov na 1.stopnji, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, opravljanje enostavnih upravnih nalog, vodenje evidenc ter izdajanje potrdil iz evidenc, opravljanje drugih enako ali... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC.
 • en Eslovenia: CARINIKI, DAVKARJI, REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAJZAHTEVNEJŠE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, PISANJE ZAPISNIKOV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH EVIDENC IN KORESPONDENCE DELOVNEGA PODROČJA TER... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • en Reino Unido: We are looking for a talented, enthusiastic and experienced Administrator to be responsible for dealing with a wide range of administrative support. Main responsibilities This role is key in providing excellent service to our client and customers and is a key interface between all members of... Compass Group.
 • en Bulgaria: Гл.спец./Транспорт. Отговаря за превозването на хора или товари по зададени от ръководството на митницата дестинации, задачи и график. Следи за техническата изправност... МИТНИЦА - ВАРНА поделение.
 • en Reino Unido: We are looking for a confident and passionate individual who can maintain excellent levels of professionalism throughout. This role is key in providing excellent service to our client and customers. To provide a high quality comprehensive Switchboard and Helpdesk service 24 hours a day, 7... Compass Group.
 • en Finlandia: The European Chemicals Agency (ECHA) is the driving force among regulatory authorities in implementing the EU's groundbreaking chemicals legislation for the benefit of human health and the environment as well as for innovation and competitiveness. ECHA helps companies to comply with the legislation,... ManpowerGroup Oy, Helsinki.
 • en Estonia: Vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele; soovitavalt eelnev erialane praktiline töökogemus; hea pingetaluvus; oskus töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt; väga hea eneseväljendus oskus kõnes ja kirjas, Teostama hoonete haldamist vastavalt kinnisvara... Viljandi Linnavalitsus.
 • en Estonia: Erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine) kõrgharidus; eelnev erialase töö kogemus; omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid... Viimsi Vallavalitsus.
 • en Estonia: Harjumaa liikluskorraldaja ametikoht kuulub piirkondliku liikluskorralduse talituse koosseisu. Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele, Harjumaa riigiteede liikluskorraldust sisaldavate dokumentide ja taotluste läbivaatamine alalise ning ajutise... Maanteeamet.
 • en Estonia: Edukal kandidaadil on: kõrgharidus, eelistatavalt magistrikraad; eesti ja inglise keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus nii inglise kui ka eesti keeles; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus; vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Reino Unido: Job Title: Food Security and Livelihoods Adviser Closing date: Tuesday 6th March 2018 Location: London, UK with potential decentralisation at a later date Salary: Level 4 GBP 38,000 incl. Inner London Weighting and Market Supplement Contract: 35 hours per week, 12 months FTC Enough food. A... British Red Cross.
 • en Estonia: Teise astme kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt keskkonnaalane; • vähemalt 3-aastane töökogemus erialases tegevusvaldkonnas; • tegevusvaldkonna õigusaktide hea tundmine; • eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C-1 tase); • hea suhtlemis-, meeskonnatöö-... Keskkonnaministeerium.
 • en Estonia: Ootused kandidaadile: keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); eesti keele oskus kõrgtasemel; vene ja inglise keele oskus kesktasemel; hea arvuti kasutamise oskus; hea suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja pingetaluvus; iseseisvus ja otsustusvõime;... Keskkonnainspektsioon.
 • en Estonia: Ootused kandidaadile: • keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); • hea suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja pingetaluvus; • iseseisvus ja otsustusvõime; • hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast tuleb veeta väljas); •... Keskkonnainspektsioon.
 • en Estonia: Ootused kandidaadile: keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); hea arvuti kasutamise oskus; hea suhtlemisoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja pingetaluvus; iseseisvus ja otsustusvõime; kehtiv autojuhiluba; hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast... Keskkonnainspektsioon.
 • en Suecia: Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholms överförmyndarnämnd är specialforum för svensk och internationell förmynderskapsrätt. Våra ärenden är fler och mer komplicerade än hos... Stockholms Stad, Överförmyndarförvaltningen, Tillsyn och utredning 2.
 • en Bulgaria: Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага всички законови и подзаконови нормативни актове.Участва в процеса на събиране на информация... ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ община.
 • en Bulgaria: Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага всички законови и подзаконови нормативни актове.Участва в процеса на събиране на информация... ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ община.
 • en Estonia: Oled sobiv kandidaat kui Sul on: kõrgharidus, soovitavalt õiguse või IT erialal; head teadmised infoturbe põhimõtetest ning teabehalduse (avaliku teabe seadus) ja andmekaitse põhimõtetest ja vastavatest õigusaktidest; oskus juhtida ja koordineerida andmekaitsealaseid protsesse; oskus... Maaeluministeerium.
 • en Estonia: Oled sobiv kandidaat, kui Sul on vähemalt keskharidus, väga hea eesti keele oskus ning kesktasemel vene ja inglise keele oskus. Oled kiire ja analüütilise mõtlemisega ning avatud suhtleja. Sinu taust peab olema laitmatu, ametikoht eeldab juurdepääsu piiratud tasemega riigisaladusele... Maksu- ja Tolliamet.
 • en Estonia: Otsime oma meeskonda inimest, kes on täpne, kohusetundlik, koostööaldis, oskab iseseisvalt töötada seadusandlike aktidega, on hea analüüsi- ja otsustusvõimega ning omab head pingetaluvust. Sobiv kandidaat on: soovitatavalt kõrgharidusega (soovitatavalt põllumajandus- või keskkonnaalane);... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Otsime inimest, kes oskaks iseseisvalt töötada seadusandlike aktidega, üldistada, suudaks loogiliselt arutleda, oleks valmis töötama meeskonnas ja omaks head pingetaluvust. Sobiv kandidaat on avatud suhtleja, aus, otsustus- ja arenemisvõimeline, täpne, korrektne, initsiatiiviks ja kohusetundlik.... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime. Kasuks tuleb töökogemus avaliku sektori valdkonnas ja /või antud erialal , Ametikoha põhieesmärgiks on järelevalve teostamine avaliku korra ja heakorra üle Pärnu linnas. Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud... Pärnu Linnavalitsus.
 • en Estonia: Kandidaadilt eeldame: kõrgharidust proviisori erialal; inglise keele oskust keskmisel tasemel; arvuti kasutamise oskust kõrgtasemel; head suhtlemisoskust, kohusetundlikkust ja täpsust, Töö sisuks on: ravimite kasutamise andmete kogumine ja õigsuse kontrollimine; andmete töötlemine ja... Ravimiamet.
 • en Estonia: Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kõrgharidus või oled seda omandamas, oled avatud suhtleja, enesekindel ja julged võtta vastutust, Sul on hea analüüsivõime ning otsid alati uusi lahendusi ja oled valmis neid ka ellu viima. Sa ei karda kõrgust (kütusetsisternid!) ja oled valmis mööda... Maksu- ja Tolliamet.
 • en Estonia: Sobid meie kollektiivi, kui Sa omad sisemist motivatsiooni töötada teede valdkonnas; valdad valdkonda puudutavaid küsimusi, sh tunned õigusakte; oled vilunud teedeehitusprojektide lugeja ja seonduva dokumentatsiooni vormistamine ei tekita küsimusi; suhtled eesti keeles kõrgtasemel ja... Saue Vallavalitsus.
 • en Estonia: perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse olemasolu, soovitavalt töökogemus perekonnaseisuametnikuna; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine; hea koostöö- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne; eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus; arvuti kasutamise oskus , sündide ja... Põlva Vallavalitsus.
 • en Estonia: Valdkondlik töökogemus vähemalt 2 aastat, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; omab organiseerimise ja koordineerimise oskust; omab head suhtlemisoskust... Järva Vallavalitsus.
 • en Estonia: Sinult ootame: kõrgharidust, soovitavalt liikluse, transpordi, logistika või õiguse erialal; huvi liiklusohutuse, liikluskorralduse ja koolitamise vastu ning soovi panustada valdkonna õigusloomesse; eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele oskust kesktasemel; võimekust pakkuda... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • en Estonia: • eelnev töökogemus, iseseisvus ja algatusvõime • väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus • kasuks tuleb kõrgharidus • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas • töökogemus projektide koostamise ja juhtimise osas • tööülesannete... Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.