Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

116 ofertas de trabajo encontradas para Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes (página 3):

Página: 3

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaekspert. • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kolm aastat; • põhjalikud teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja nende toimimisest; • põhjalikud teadmised välissuhtlemise alustest ja projektijuhtimisest; • hea... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: Mahepõllumajanduse peaspetsialist. Oled oodatud kandideerima, kui Sul on kesk-eri või kõrgharidus põllumajanduse alal; head teadmised mahepõllumajanduse valdkonna korraldusest; heal tasemel arvutioskus; B-kategooria juhiload. Kasuks tuleb eelnev töökogemus ametikoha ülesannetega seotud tegevusvaldkonnas. Töö eeldab... Põllumajandusamet.
 • en Bulgaria: Специалист, държавна администрация. Прием, обработка и систематизиране на документи и данни във връзка с осъществяването на задължителното здравно осигуряване; Водене на регистри и изготвяне на... РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛОВДИВ поделение.
 • en Reino Unido: Customer Service Advisor. Are you looking for a exciting new opportunity? £19,800 to £20,900.00 dependent on experience. No two days are the same. Here at AXA Partners, our Customer Service Advisors are working hard to make sure they are delivering a high quality of customer service and medical support across the... AXA UK.
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1- - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJA POSTOPKE JAVNIH RAZPISOV, VODI, KOORDINIRA, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA PROJEKTE DOMA, -NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE VSEH KADROVSKIH DEL, -PRIPRAVI... DOM PETRA UZARJA.
 • en Estonia: Päästeameti haldusosakonna tehnika ja varustuse talituse juhtivspetsialist (tähtajaline). SA LOOD TURVALIST KESKKONDA LÄBI Päästeameti autopargi haldamise - andmebaaside ja arvete administreerimise ning koostööpartneritega suhtlemise., MEIE OMALT POOLT toetame Sinu sisseelamise ja innustame koosolemisele läbi spordi ja erinevate tervist edendavate ürituste. Tööle saad asuda... Päästeamet.
 • en Estonia: Vaneminspektor. Teadmised väärtegude menetlemise alal ja oskus seadusi kasutada igapäevatöös, • Järelevalve teostamine ameti pädevusse kuuluvate linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade, linna haldusterritooriumil kehtivatele õigusaktide ning eriseadustes sätestatud nõuete täitmise üle; •... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 • en Eslovenia: »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (ŠIFRA DM 13004) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR KOPER - M/Ž. REFERENT ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, IZDELAVA OCEN OGROŽENOSTI IN NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA TER OPRAVLJANJE... MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • en Finlandia: Joukkoliikenneasiantuntija. TYÖPAIKAN ESITTELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin... Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 • en Estonia: Juhatuse liige. Juhtimiskogemus; tugev algatus-, analüüsi- ja vastutusvõime; hea suhtlemis- ja väljendusoskus; soovitavalt kõrgharidus, Juhatuse liikme ülesanneteks on esindada sihtasutust, vastutada finantstegevuse õiguspärasuse ja eesmärgipärasuse, põhikirjas toodud eesmärkide elluviimise eest.,... Valga Vallavalitsus.
 • en Estonia: Küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja. Kandidaadile esitatavad nõuded: • Eesti kodakondsus; • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • põhjalikud teadmised, pikaajaline kogemus ja karjäär küberjulgeoleku valdkonnas; • väga hea analüütiline võimekus, pingetaluvus ja koostööoskus; • vastavus muudele... Välisministeerium.
 • en Suecia: Handläggare till statlig myndig. Handläggare till statlig myndig Vi söker nu en handläggare till en statlig myndighet i Göteborg. I den här spännande rollen kommer du arbeta inriktat mot bostadshandläggning. Här söker vi någon som har eftergymnasial utbildning inom byggnation, teknik, energi eller likvärdigt.... Randstad Sweden Group AB.
 • en Suecia: Handläggare till myndighet. Handläggare till myndighet Vi söker nu handläggare till Göteborg. Motiveras du av självständigt arbete och söker meriter för din framtida karriär? Som handläggare hos staten får du attraktiva erfarenheter, en dynamisk arbetsplats och trevliga kollegor. Vårt uppdrag startar 3 september... Randstad Sweden Group AB.
 • en Estonia: Sotsiaaltöö teenistuse juhataja. Ootame Sind kandideerima, kui Sul on magistrikraad (soovitavalt sotsiaal- või kasvatusteadustes) ja vähemalt 3 aastane varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas; Sul on teadmised Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande arengusuundadest ning omavalitsuse... Valga Vallavalitsus.
 • en Estonia: Välisfinantseerimise osakonna struktuurivahendite büroo peaspetsialist. • magistrikraad, soovitavalt reaal-, humanitaar- või sotsiaalteaduste valdkonnas; • vähemalt 5-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas; • teadmised keskkonnapoliitika põhisuundadest ja arenguprogrammide tundmine; • oma tegevusvaldkonnas Eesti ja EL seadusandluse ja programmdokumentide... Keskkonnaministeerium.
 • en Estonia: arhitekt-planeeringute spetsialist. • projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskus • algatusvõime ja loovus • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest... Hiiumaa Vallavalitsus.
 • en Estonia: Spetsialist. Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovituslik); • teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest; • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus; • väga hea arvuti kasutamise oskus; • hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • en Estonia: Lääne regiooni veespetsialist. Ootame sind kandideerima, kui sul on:  kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal;  kõrgtasemel eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;  ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötlus-, tabelarvutus-... Keskkonnaamet.
 • en Estonia: Juhtivmetoodik. Süsteemsus ja hea kirjutamisoskus, oskus koostada juhendmaterjale, lepinguid, tööplaane, aruandeid ja muid tööks vajalikke materjale. Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, Juhtivmetoodiku ülesandeks on koordineerida andmekogude kasutamist ametis, sh läbirääkimine ja lepingute sõlmimine... Statistikaamet.
 • en Estonia: Välisprojektide juhtivspetsialist. Teadmised välissuhete, lepinguõiguse ja riigihangete alastest õigusaktidest ja nende rakendamise oskus; teadmised välissuhete ja arendustööga seotud koostööorganisatsioonide tegevusvaldkondade kohta; oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus, Välisprojektide kirjutamine, nende täitmise,... Valga Vallavalitsus.
 • en Noruega: Rådgiver idrett - Bymiljø og utbygging: Idrett (3). Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Idrettsavdelingen har ansvar for utformingen... Stavanger kommune.
 • en Finlandia: ERITYISASIANTUNTIJA. TYÖPAIKAN ESITTELY Ympäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun sekä asumisen ja rakentamisen.... Ympäristöministeriö.
 • en Estonia: Teedetalituse peaspetsialist. • Kõrgharidust, eelistatult teedeehituses või seotud erialal • soovitavalt töökogemust teede valdkonnas • huvi õigusloome vastu ja soovi panustada valdkonna seadusandluse ja arengukavade kaasajastamisse • võimekust pakkuda uusi lahendusi, neid analüüsida ning ellu viia • oskust... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • en Estonia: Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja. Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja peamised tööülesanded on keskkonna- ja planeerimisameti töö juhtimine ja koordineerimine, planeerimiskomisjoni töö korraldamine ning juhtimine., Eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; vaheldusrikast ja huvitavat tööd., Kandidaatidel palume... Viimsi Vallavalitsus.
 • en Estonia: Peaspetsialist. Täpne ja kohusetundlik; • väga hea aruannete koostaja; • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusega; • hea pingetaluvusega; • soovitavalt varasem kogemus ESF projektide koordineerimisel, • ESF projekti tegevuste ja sellele vastava eelarve väljatöötamine koostöös Sotsiaalministeeriumi... Sotsiaalministeerium.
 • en Reino Unido: Materials Planner. Gi Group are recruiting a person to join the Material Planning Team working for large cereal manufacturer. This is a great opportunity for someone looking to add to their current experience by working with one of the largest food manufacturers in the world. Main purpose of the job: A vacancy... GI Group Main Account.
 • en Reino Unido: Administrator (Mat Cover 9 - 12 mths), Reigate, Surrey. With strong administration skills, you will be supporting payroll, so you may be numerate, but not neccessarily a payroll expert. Maternity cover 9 - 12 months, will give you a great career development as well as working with a friendly team in HR. Apply now! Working as a Payroll Administrator... Canon Europe Limited.
 • en Noruega: Medarbeider på ungdommens kulturhus i Lierbyen - Lier kommune. Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 25 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500... Lier kommune.
 • en Estonia: Riigihangete spetsialist. Väga head teadmised riigihankeõigusest; riigihangete korraldamise kogemus vähemalt kaks aastat; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas ning hea avaliku esinemise oskus; otsustus- ja vastutusjulgus ning võime töötada stabiilselt ka pingeolukorras; korrektsus... Riigi Tugiteenuste Keskus.
 • en Finlandia: Maksatustarkastaja. TYÖPAIKAN ESITTELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä... ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokes.
Más resultados: << · < · 3 · >>