en Español in English auf Deutsch en Français ...

131 ofertas de trabajo encontradas para Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Edukal kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • töökogemus ametikoha lähedases valdkonnas vähemalt kolm aastat; • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; • inglise ja vene keele oskus vähemalt C1... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: • Sotsiaaltööalane kõrgharidus. • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest. • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus. • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel. • Väga hea arvuti kasutamise oskus.... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • en Estonia: Oled oodatud kandideerima, kui Sul on: • kõrgharidus loodusteaduste alal, soovitavalt keemia või keskkonnakorralduse erialal • head teadmised ametikoha töövaldkonnas • heal tasemel arvutioskus (MS Office) • väga heal tasemel inglise keele oskus kõnes ja kirjas • valmisolek välislähetusteks.... Põllumajandusamet.
 • en Estonia: Võta väljakutse vastu ning tule ja anna oma panus Eesti riigi arengusse, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad riigiteaduste, majanduse, sotsioloogia või õiguse valdkonnas). Oled kursis avaliku sektori majandustegevuse ja riigi finantsjuhtimise põhimõtetega. Tunned hästi... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: Keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus ja pingetaluvus; iseseisvus ja otsustus- ning analüüsivõime; hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast tuleb veeta väljas); vastavus teenistusse asumiseks avaliku... Keskkonnainspektsioon.
 • en Estonia: Kasuks tuleb varasem töökogemus statistika tegemise ja küsitluste läbiviimisega seotud tööl, Analüüsida andmekogumise kvaliteeti paraandmete ja vastajate tagasiside põhjal. Anda andmekogumise juhtidele tagasisidet töö kvaliteedi kohta. Teha ettepanekuid andmekogujate koolitamiseks,... Statistikaamet.
 • en Estonia: Omab erialaseid teadmisi; orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise... Järva Vallavalitsus.
 • en Estonia: • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kesk-eri või kõrgharidus; • tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • teadmised ja kogemused hangete korraldamisel; • kogemus projektide juhtimisel;... Rapla Vallavalitsus.
 • en Estonia: Sa oled algatusvõimeline ja meeskonnatöötaja, kes on valmis panustama ja kaasa rääkima teenuste arendamisel. Oled kiire õppimisvõimega, aus, korrektne ja kohusetundlik ning süsteemne ja täpne tööülesannete täitmisel, Teenusekonsultandi ülesanne on korraldada Eesti Töötukassa... Eesti Töötukassa.
 • en Estonia: Sobivalt kandidaadilt eeldame: • soovi panustada ohutu ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse; • erialaseid teadmisi ning valdkondlikku töökogemust; • teede-, ehitus-, transpordi- või liiklusohutusalast kõrgharidust; • iseseisvust oma tegevustes ning head koostöövõimet; •... Maanteeamet.
 • en Estonia: • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kesk-eri või kõrgharidus (soovitavalt valdkonna alane); • spordi valdkonna kogemus/hea tundmine; • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • vähemalt... Rapla Vallavalitsus.
 • en Hungría: A(z) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb hatósági ügyintéző munkatársat keres velemi munkavégzésre köztisztviselői (ktv.) jogviszony keretében határozott időtartamra. A munkáltató által elfogadható iskolai végzettségek: . Munkarend, munkaidő beosztás: kötött... Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.
 • en Noruega: Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
 • en Noruega: Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
 • en Reino Unido: A fantastic opportunity has arisen for Warehouse Operatives to work in the warehouse for one of the UK’s biggest electrical retailers. Our client is looking for driven, dedicate and enthusiastic individuals to join their team! As a warehouse operative you will be checking for damaged or missed... Ambitions Personnel.
 • en Estonia: Metsanduse alast kõrg- või eriharidust; eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja töövahendite kasutamise oskust; hea suhtlemisoskust, sh oskust korraldada koostööd avalike... Keskkonnaamet.
 • en Estonia: Oled sobiv kandidaat, kui Sul on: - kõrgharidus, soovitavalt majanduse erialal; - eelnev finants- või auditialane töökogemus; - dokumendihaldusprogrammide kasutamise oskus; - eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tasemel), inglise keele oskus kesktasemel (B1 tasemel) erialase sõnavara valdamisega;... Maaeluministeerium.
 • en Hungría: A(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási ügyintéző munkatársat keres gyomaendrőd (gyoma)i munkavégzésre köztisztviselői (ktv.) jogviszony keretében határozatlan időtartamra. A munkáltató által elfogadható iskolai végzettségek: . Munkarend, munkaidő... Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal.
 • en Suecia: Vill du arbeta i ett attraktivt och innovativt företag som Epiroc? Brinner du för service och teknik kombinerat med försäljning? Då är detta tjänsten för dig! Som serviceadministratör kommer du att vara en viktig del i vårt arbete kring att ständigt ha nöjda kunder och fungerande... Epiroc Sweden AB.
 • en Estonia: Eeldame täpsust ning suutlikkust töötada iseseisvalt, ausalt ja kohusetundlikult. Vajalik on otsustus-, vastutus- ja analüüsivõime, samuti algatusvõime ning stressitaluvus, Korraldab Eesti lippu kandvate laevade tehnilist järelevalvet ning välisriigi lippu kandvate laevade kontrolli... Veeteede Amet.
 • en Estonia: Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kellel on otsustus-, vastutus- ja analüüsivõime ning hea kirjakeele oskus. Eeldame ka täpsust ning oskust töötada iseseisvalt ja kohusetundlikult. Samuti oskust ideid ellu viia ning head koostöövõimet., Osalemine IMO komiteede ja alakomiteede töös... Veeteede Amet.
 • en Reino Unido: We currently have an opportunity for a Administration Support to join our team. This is a great opportunity for a customer focused individual to join a world leading food and facilities management company, which can offer unrivalled opportunities for career progression. Main responsibilities... Sodexo Ltd.
 • en Estonia: Ootused kandidaadile: keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid); hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus ja pingetaluvus; iseseisvus ja otsustus- ning analüüsivõime; hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast tuleb veeta väljas); vastavus teenistusse... Keskkonnainspektsioon.
 • en Estonia: Vallaarhitekti - planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on vallakujunduse ja ehitiste välisilmega seotud küsimuste juhtimine ja koordineerimine, reklaami- ja infokandjate, vaateakende teostuse ja paigaldamise kooskõlastamine, projekteritavate hoonete arhitektuursete lahenduste kujundamine,... Lüganuse Vallavalitsus.
 • en Estonia: Hankenõuniku ametikoha eesmärk on valla riigihangete valdkonda kuuluvate õigusaktide väljatöötamine, hankeplaani koostamine, riigihangete korraldamine ja läbiviimine., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat... Lüganuse Vallavalitsus.
 • en Estonia: Avalike suhete spetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on valla maine kujundamisele kaasaaitamine, turundamine ja avalike suhete korraldamine. Valla veebilehe ja ajalehe toimetamise korraldamine ning info jagamine sotsiaalmeedias. , Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud... Lüganuse Vallavalitsus.
 • en Estonia: Täpsustades haridust: esimese astme kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse-, kinnisvara- või keskkonnakaitsealane. Erialase kõrghariduse puudumisel töökogemus maareformi teostamisel vähemalt 3 aastat muus asutuses (nt maavalitsuses, kohalikus omavalitsuses, maakatastris). Maareformiga... Maa-amet.
 • en Estonia: Sulle meeldib menetlustöö ja Sa talud hästi rutiini, tunned haldusmenetluse ja dokumendihalduse üldpõhimõtteid, Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Oled kohusetundlik, täpne ja positiivse ellusuhtumisega, Töötushüvitiste spetsialist koostab töötuskindlustushüvitise... Eesti Töötukassa.
 • en Finlandia: TYÖPAIKAN ESITTELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin... Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 • en Estonia: Juhtivspetsialisti põhiülesanneteks on büroo põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine. Sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimisel ning sõidukitega seotud registritoimingute... Maanteeamet.