Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

69 ofertas de trabajo encontradas para Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes (página 2):

Página: 2

Ver los trabajos organizados por países:

 

 • en Estonia: Karistuse täideviimise talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • kõrgharidust, soovitavalt korrektsiooni erialal; • valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel; • head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust, vene keele oskust ametialase suhtlemise tasemel; • iseseisvust... Justiitsministeerium.
 • en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (ŠIFRA DM J017135) V OBČINSKI UPRAVI OBČINE MOKRONOG-TREBELNO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG JE NAVEDEN V OBJAVI JAVNEGA RAZPISA NA SPLETNI STRANI: HTTP://WWW.MOKRONOG-TREBELNO.SI , urejevalniki besedil - zahtevno,... OBČINA MOKRONOG - TREBELNO.
 • en Estonia: Vabakutsete talituse nõunik. Sobivalt kandidaadilt eeldame: • õigusalast kõrgharidust magistrikraadi tasemel (võib olla omandamisel); • eelnevat töökogemust juristina vähemalt kaks aastat; • algatus- ja otsustusvõimelisust; • head analüüsi ja tulemuste prognoosivõimet; • iseseisvust töös; • head... Justiitsministeerium.
 • en Estonia: Kaubanduse ja teenuste talituse juhataja. Edukal kandidaadil on: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat • väga hea argumenteerimis- ja esinemisoskus • rohkelt energiat ja algatusvõimet • oskust püstitada eesmärke ja kõrge saavutusvajadus •... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • en Estonia: Riigivara nõunik. - Analüütiline mõtlemisoskus ja oskus näha nii detaile kui ka tervikut - hea meeskonnatöö oskusega - avatud suhtleja ja veenev läbirääkija - koostööd ja tulemuste saavutamist hindav - korrektne, täpne ja põhjalik , • Osalemine riigi kinnisvara juhtimiskavade väljatöötamisel... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: Liigikaitse büroo liigikaitse peaspetsialist. Kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal; - oskus määrata taimeliike ja teadmised nende elupaiganõudlusest; - vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; - ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja kaardiprogrammid);... Keskkonnaamet.
 • en Estonia: Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo labori peaspetsialist. Kõrg- või eriharidus (võib olla ka omandamisel, lõppjärgus) keemiaga seotud erialal; kasuks tuleb laboritöö põhialuste tundmine ja töövahendite kasutamise oskus; eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel; ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise... Keskkonnaamet.
 • en Estonia: Personaliosakonna nõunik. Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on kõrgharidus, soovitavalt personalitöö, organisatsioonikäitumise või haldusjuhtimise valdkonnas ja varasem samalaadne töökogemus; • Sa orienteerud töövaldkondadega seotud õigusaktides; • Sa oled analüütilise ja süsteemse mõtlemisega,... Keskkonnaministeerium.
 • en Estonia: Spetsialist. Kesk- või keskeriharidus; eesti keele oskus kõrgtasemel; vene keele oskus suhtlustasemel; teadmised dokumendihaldusest spetsialisti tasemel; arvutioskus (sh MS Excel, MS Word); hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; pingetaluvus, hea organiseerimisvõime ja loogiline mõtlemine, iseseisvus... Tartu Vangla.
 • en Finlandia: Taloushallintoasiantuntija. TYÖPAIKAN ESITTELY Valtiokonttori on 300 henkilön monialainen virasto. Se tuottaa valtion virastoille talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja ja maksaa valtion henkilöstön tapaturmakorvaukset. Valtiokonttori vastaa myös valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta,... Valtiokonttori.
 • en Estonia: Nõunik. Oled meister ruumilise planeerimise valdkonnas? Oled edukalt juhtinud pikaajalisi projekte? Kokkupuude avaliku halduse teostamisega ei ole Sinu jaoks midagi uut? Naudid avalikku esinemist ja võtad seda kui põnevat väljakutset? Läbirääkimistel oled kompromisside meister ja oskad vältida... Rahandusministeerium.
 • en Estonia: Spetsialist. Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaalvaldkonnas) ja vähemalt 3-aastane töökogemus. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja. Kasuks tuleb varasem... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Estonia: Peaspetsialist (STAR). OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (soovitavalt infotehnoloogias). Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja , Kasutajate nõustamine sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS)... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Estonia: Peaspetsialist. OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on soovitavalt kõrgharidus ja vähemalt 1-aastane töökogemus sarnasel ametikohal. Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ning oskus oma tööd planeerida. Oled avatud ja suhtlemisaldis inimene. Lisaks oled vilunud arvuti kasutaja, Sotsiaalse rehabilitatsiooni... Sotsiaalkindlustusamet.
 • en Eslovenia: STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotne delavke na delo., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA JAVNA POOBLASTILA NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA.
 • en Estonia: Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Regioonide osakonna spetsialist. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes, auto juhtimise kogemusega. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks tuleb GPS seadmega töötamise oskus; oskus kasutada erinevaid kaardiprogramme; kogemused... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Analüüsiosakonna nõunik. Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; töökogemus kaasamisprotsesside juhtimisel ja/või avalike suhete alal vähemalt kolm aastat; head teadmised haridus- või teadusvaldkonnast ja soovitavalt ka strateegilisest planeerimisest ja kvaliteedijuhtimisest; väga hea kirjalik ja suuline... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • en Estonia: Saue vallavarahalduse juhataja. Kõrgharidus; varasem juhtimiskogemus kinnisvarahalduse, kommunaalmajanduse, logistika vms valdkonnas; teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest; edasiviiv mõttelaad, analüüsi- ja planeerimisoskus; vene keele oskus suhtlustasemel; oskus viia läbi muudatusi, valmisolek kohaneda... Saue Vallavalitsus.
 • en Estonia: Regioonide osakonna spetsialist. Sobival kandidaadil on arvutiga töötamise oskus, keskharidus, B-kategooria autojuhiluba ja auto juhtimiskogemus. Sobiv kandidaat on korrektne, täpne, kohusetundlik, füüsiliselt heas vormis ja on valmis töötama välitingimustes. Töö on sobiv üliõpilastele kogemuste omandamiseks. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • en Estonia: Kriminaalkolleegiumi nõunik. Magistrikraad õigusteaduses; põhjalikud teadmised karistusõigusest ja süüteomenetlusest; riigi põhikorra, õigus- ja kohtusüsteemi ning ametikoha valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea eesti keele ja inglise või saksa keele oskus erialase sõnavara valdamisega; väga... Riigikohus.
 • en Finlandia: Hankinta- ja sopimuslakimies. TYÖPAIKAN ESITTELY Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tärkeä tavoitteemme on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen.... Liikennevirasto.
 • en Bulgaria: Главен специалист. осъществява своевременно и качествено въвеждане и обработване на инф. за постъпили и издадени от отдела док./справки.Технически оформя и съхранява наличната инф.... РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Друг вид субект.
 • en Estonia: Menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor. • võime töötada pingeolukorras, oskus reageerida ja kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes; • võime leida lahendusi probleemide paljususe korral ning eristada olulist vähemolulisest; • kõrge enesedistsipliin, otsustusvõime, konfliktide lahendamise oskus; • hea suhtlemisoskus.... Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
 • en Estonia: Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi praktikant. Ootame Sind kandideerima, kui: • omad või omandad kõrgharidust soovitavalt õigusteaduse, avaliku halduse või majanduse valdkonnas; • oled hea analüüsivõime ja info leidmise oskusega; • omad väga head kirjalikku väljendus- ja argumenteerimisoskust; • järgid juhtnööre, pead... Tarbijakaitseamet.
 • en Estonia: Ettevõtlustoetuse peaspetsialist. Tunned ettevõtluse ja äritegevuse aluseid ning äriplaanide hindamise ja põhimõtete metoodikat; töökogemus tööturu- või ettevõtluse arendamise valdkonnas; analüütilise mõtlemisega, oskad kirjeldada ka keerulisi asju lihtsalt ja loogiliselt; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;... Eesti Töötukassa.
 • en Estonia: Välisvahendite osakonna nõunik. Välisvahendite osakonna nõuniku ametikohal töötamise eelduseks on kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) ning kasuks tuleb varasem erialane töökogemus. Oled sobiv kandidaat, kui Sind iseloomustab täpsus ja korrektsus, hea suuline ja kirjalik eneseväljendamisoskus ning otsustus- ja... Siseministeerium.
 • en Estonia: Maanteeameti vanemspetsialist. Sobilikul kandidaadil on: eelnev töökogemus klienditeeninduses; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövõime, pinge- ja rutiinitaluvus; ausus, täpsus, korrektsus ja usaldusväärsus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus dokumentide väljastamisel ja B-kategooria juhtimisõigus.... Maanteeamet.
Más resultados: << · 2 · >>