Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7,325 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 191

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesKIWI Vallekrysset søker etter butikkmedarbeider deltid. Bli en del av det grønne vinnerlaget! I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og «stå-på-vilje»? Da må du lese videre. Gjennom årene har KIWI vært ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier med ansvar for implementering av velferdsteknologi. Org. nr: - Stillingsident: 4442210542 Presentasjon av stillingen: Sykepleier med ansvar for implementering av velferdsteknologi-- Virksomhet hjemmetjenester Vest Vi har en ledig stilling til en sykepleier som ønsker å jobbe med velferdsteknologi. Du jobber 40% med implementering og o...

. cuidador de personas con discapacidad/cuidadora de personas con discapacidadVernepleier/sykepleier 51% fast stilling natt ved Trollhettaveien. Arbeidssted Virksomhet Tjenester til funksjonshemmede Øst har i dag ca 120 årsverk fordelt på 6 avdelinger. Trollhettaveien bofellesskap er en døgnbemannet avdeling med 19,83 årsverk fordelt på 31 stillingshjemler. Vi gir tjenester etter Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester og vi...

. Profesionales del trabajo socialUteseksjonen har ledig stilling som teamleder med fokus på barn og unge i en flerkulturell storby. Org. nr: - Stillingsident: 4445473409 Presentasjon av stillingen: Uteseksjonen er en del av Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Uteseksjonen driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte mennesker i alle aldersgrupper i Oslo sentrum, og har ...

. jefe de departamento/jefa de departamentoSeksjonsledere. Org. nr: - Stillingsident: 4446885529 Presentasjon av stillingen: Seksjonsledere i avdeling for plan og prosjekt Oslobygg søker etter to engasjerte og dyktige seksjonsledere som vil bidra til god og bærekraftig by- og prosjektutvikling til beste for Oslos innbyggere. Oslobygg er Oslo K...

. auxiliar de trabajo socialVi ser etter deg med erfaring frå rettleiing og motivasjonsarbeid. Org. nr: - Stillingsident: 4447330002 Presentasjon av stillingen: Trivst du med å finne gode løysingar i samspel med menneske som er i ein krevande situasjon og treng bistand? Er du ein person med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjere ein forskjell? Då kan du vere vår nye rettleiar. Vi ser...

. experto en medio ambiente/experta en medio ambienteMiljøveileder Toso skole 100 % fast stilling. Vil du bli miljøveileder ved vår skole? På Toso skole er vi opptatt av kontinuerlig læring og utvikling for alle elever og ansatte, og søker derfor etter en kompetent og utviklingsorientert miljøveileder, gjerne med videreutdanning innenfor atferd. Vi søker deg som både har formell utdanni...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloSeniorrådgiver prosessledelse. Org. nr: - Stillingsident: 4446816288 Presentasjon av stillingen: Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilBarnehagelærer, vikariat. Org. nr: - Stillingsident: 4447634722 Presentasjon av stillingen: Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse! En av våre barnehagelærere går ut i svangerskapspermisjon derfor søker vi etter engasjert og faglig dyktig pedagog i vikariat. Solkollen Rørensletta er en liten barneh...

. psicólogo/psicólogaPsykologspesialist. Org. nr: - Stillingsident: 4442498520 Presentasjon av stillingen: Barne- og ungdompykiatrisk avdeling (BUP) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon ...

. agente de policíaPolitifaglig etterforskningsleder. Org. nr: - Stillingsident: 4433242295 Presentasjon av stillingen: Det er ledig fast stilling som sko 1456 politioverbetjent/politifaglig etterforskningsleder ved geografisk driftsenhet Stord. Arbeidsoppgaver Politifaglig etterforskningsleder i de mest alvorlige og komplekse sakene ved enheten...

. Maestros de enseñanza primariaLærer. Org. nr: - Stillingsident: 4445518168 Presentasjon av stillingen: Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med forventninger til elevenes utvikling? Da trenger vi deg som lærer på Mellom-Nes skole. Mellom-Nes skole er en barneskole med ca 400 elever fra 1.-7. trinn. Vi ha...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesEr du sykepleier eller vernepleier og på jakt etter nye jobbutfordringer innen psykisk helse?. Org. nr: 975326209 Stillingsident: 4442914599 Presentasjon av stillingen: Vi ser etter deg med et ekte og oppriktig engasjement for å arbeide med mennesker som er i behov av akutt psykiatrisk hjelp. Du er sykepleier eller vernepleier og ønsker å bruke din kompetanse innenfor et spennende og...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoHelsesekretær/sekretær. Org. nr: 974595214 Stillingsident: 4447217254 Presentasjon av stillingen: Flekkefjord sykehus er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF, og har ca 40.000 innbyggere i nedslagsfeltet og er lokalsykehus for Listerregionen - samt Lund og Sokndal kommune. Merkantil enhet, Flekkefjord har ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaAvdelingssykepleier dialysen 3C. Org. nr: - Stillingsident: 4447486817 Presentasjon av stillingen: Det er ledig stilling som avdelingssykepleier på dialysen 3C. Dialyseavdelingen 3C er en spennende og faglig utfordrende arbeidsplass. Avdelingen tilbyr livsviktig behandling til personer med alvorlig nyresvikt og pr idag ...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSpesialpedagog. Org. nr: - Stillingsident: 4445959230 Presentasjon av stillingen: Vår visjon; «En god barndom for alle» https://www.youtube.com/results?search_query=%23byensbestebarnehager Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt...

. psicólogo/psicólogaPsykologspesialist/psykolog. Org. nr: - Stillingsident: 4444758969 Presentasjon av stillingen: Barne- og familieetaten har en fast stilling og et vikariat ledig i sin psykolog- og ressurstjeneste knyttet til akutt og korttidsarbeid Den ene stillingen er 100% fast. Vikariatet er i 50% med varighet fram til 01.07.2022,...

. Cuidadores de niñosLedig stilling som assistent. Ledig stilling som assistent i 40% stilling (torsdag og fredag) i Våkleivbrotet Kanvas-barnehage fra 01.01.22. Små barn - store muligheter! Våkleivbrotet Kanvas-barnehage er en basebarnehage med plass til 26 barn under tre år og 40 barn over tre år. Vi har nær 50% pedagogdekning og er...

. Maestros preescolaresVi søker en trygg og engasjert barnehagelærer!. Org. nr: - Stillingsident: 4447235672 Presentasjon av stillingen: Vil du spille en viktig rolle i flere barns liv? Har du lyst til å støtte og utfordre slik at barn opplever mestring? Har du lyst til å bruke din faglige pedagogiske kunnskap uten å ha ansvar som leder? Vil du jobbe et ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier natt. Org. nr: - Stillingsident: 4447183129 Presentasjon av stillingen: Vi søker dyktig sykepleier til Nattjenesten Er du en sykepleier med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg ønsker vi at du søker jobb hos oss. Brenner du for arbeid med brukere med sammensatte probl...

. enfermero especialista/enfermera especialistaAnestesisjukepleiar. Org. nr: - Stillingsident: 4447143544 Presentasjon av stillingen: Anestesi Molde gir anestesi til pasientar innan fagfelta ortopedi, urologi, gastrokirurgi, plastikk-kirurgi, ØNH, tann/kjeve og auge. Vi er i tillegg ein del av akuttberedskapen ved Molde sjukehus. Anestesi Molde har ledig ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPedagogisk leder. Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4447058223 Presentasjon av stillingen: Liker du å lede barn og voksne? Er du engasjert og kan skape utvikling og endring? Er du trygg på egen kompetanse? Da søker vi deg til Kleivane barnehage. Kleivane barnehage som er en del av Sør-Øst barnehagene søke...

. diseñador de sistemas inteligentes de TIC/diseñadora de sistemas inteligentes de TICRPA - utvikler. Org. nr: - Stillingsident: 4436760858 Presentasjon av stillingen: Teknologi og programvareroboter medfører endringer i hvordan arbeidsoppgavene blir utført. Utviklings og kompetanseetaten (UKE) har derfor store ambisjoner og styrker vår satsing på området Robotic Process Automation (RPA). Vi s...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSpesialsykepleier/sykepleier, vi har ledig både fast og vikariat. Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4446025747 Presentasjon av stillingen: Har du erfaring i å jobbe med barn? Da er du kanskje vår nye medarbeider. Barne- og ungdomsseksjonen ved Drammen sykehus har eget akuttmottak for barn, observasjonsenhet, barneovervåking og sengeenhet. Pasientgruppen be...

. Profesores de formación profesionalYrkesfaglærer i teknologi og industrifag - Strømmen Vgs. Org. nr: - Stillingsident: 4445005848 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye kollega på teknologi og industrifag? Strømmen videregående skole søker en yrkesfaglærer i teknologi og Industrifag som skal arbeide hovedsakelig på vg1 og vg2 industriteknologi. Vi ønsker oss en allsidi...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesHelsefagarbeider 100% fast. Org. nr: - Stillingsident: 4447067454 Presentasjon av stillingen: Beskrivelse av arbeidssted Er du en engasjert helsefagarbeider som ønsker å jobbe hos oss i Hjemmetjenester vest. Vi har tre ledige helsefagarbeidere i våre team Lande/Kurland, Hannestad/Grålum/Brevik og Greåker/Solli! Vi k...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioArbeidsleder. Lyngsalpan Vekst AS søker etter Arbeidsleder 100% fast stilling for snarlig tiltredelse på vår avdeling på Lyngseidet i Lyngen kommune   Arbeidslederens arbeidsoppgaver vil omfatte bl.a: tilrettelegge arbeidsoppgaver og jobbe tett med personer med nedsatt arbeidsevne organisere opplæ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleiere 75 -100 Fast. Arbeidsoppgaver Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver?  Da ønsker vi deg med på teamet. ...

. trabajador social/trabajadora socialMiljøterapeut (Støtteressurs). Org. nr: - Stillingsident: 4447052426 Presentasjon av stillingen: Støttepedagogen har ansvar for oppfølging og tilrettelegging av tilbud for barn i førskolealder med spesielle behov i henhold til barnehageloven § 31 og § 37 i nært samarbeid med pedagogisk leder. Vi søker etter en engasjert person...

. cuidador de personas con discapacidad/cuidadora de personas con discapacidadAutorisert vernepleier - flere stillinger. Org. nr: 874616362 Stillingsident: 4447193715 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling, 1 x 80 % fast stilling og 1 x 100 % vikariat som autorisert vernepleier. Vi søker deg som ser den enkeltes ressurser, som brenner for å tilrettelegge for utvikling og for å fr...

Más ofertas: << · 96 · 143 · 167 · 179 · 185 · 188 · 189 · < · 191 · > · 194 · 197 · 204 · 218 · >>