Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Agrónomos y afines' en Suecia.

  • : Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden... Distrikt Stockholm - Gotland.
  • : Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser två lediga postdoktorala anställningar i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Den ena anställningen kopplas till ett forskningsfokus på effektivitet och produktivitet i jordbruket, och i synnerhet till ett projekt... Sveriges lantbruksuniversitet.
  • : Björkebo Gård AB, located in Southern Sweden, is looking for a grower/manager and eventual partner in our flowering potted plant greenhouses. You will be a key person in our company. Our unique facility, features modern/new technology utilizing moving tables, conveyor belts and computer systems... BJÖRKEBO GÅRD AB.
  • : Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden... Skogsstyrelsen.
  • : Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten. Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Vi bevakar också Norrbottniska intressen på det nationella planet. Med vår vision "Tillsammans... Länsstyrelsen i Norrbottens län, Avdelning Näringsliv.
  • : Enheten för skoglig fältforskning Enheten fo¨r skoglig fa¨ltforskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, so¨ker en försökstekniker med inriktning mot långsiktiga skogliga fältförsök. SLU förfogar över ett stort antal långsiktiga skogliga fältförsök i hela Sverige. De... Sveriges lantbruksuniversitet.