Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Físicos y astrónomos' en Suecia.

  • : vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2018-01-31. Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom Supernova: Vi söker kandidater till en anställning som postdoktor med inriktning mot simuleringar... Stockholms universitet.
  • : I den nya organisationen ligger ansvaret för bildgivande diagnostik och fysiologi vid sjukhuset samlat inom Funktion Bild och funktion. Funktionen ansvarar även för att tillföra sjukhuset kompetens inom medicinsk strålningsfysik samt för samordning av strålsäkerhetsarbetet inom samtliga... Karolinska Universitetssjukhuset.
  • : Arbetsuppgifterna innefattar preparation av komponenter och framställning av kompletta solceller i samarbete med de övriga forskarna i forskargruppen, systematiska materialanalyser och karakterisering av prestanda samt medverkan vid publiceringen av det vetenskapliga forskningsresultatet.... Institutionen För Fysik.
  • : Primärt rör arbetsuppgifterna allt från cellodling (mammala stamceller, primära celler samt cellinjer), planering och genomförande av biologiska undersökningar samt optimering av cellinfärgningsprotokoll till mikrofluidikfabrikation och bildanalys. Några av de tekniker som används... Institutionen För Fysik.
  • : KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap... Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap.
  • : KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap... Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap.