Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Polonia.

  • : Zakres obowiązków: 1.Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych. 2.Praca socjana 3.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej 4.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,łagodzenie... Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
  • : Zakres obowiązków: Przeprowadzanie ankiety środowiska - współpraca z rodziną naturalną i bliskimi dziecka, uczestnictwo w w pracy zespołu ds okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzenie dokumentacji na zajmowanym stanowisku, prowadzenie ewidencji wychowanków. Praca w godz 8-16, 12-20... POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1.
  • : Zakres obowiązków: -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, -udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zamość.
  • : Zakres obowiązków: realizacja ustawy o pomocy społecznej-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - języki aplikowania: polski OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GŁUBCZYCE.
  • : Zakres obowiązków: zadania pracownika socjalnego w powiatowym centrum pomocy rodzinie Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - umiejętności: obsługa pakietu MS OFFICE - konieczne; MS Windows - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  • : Zakres obowiązków: Praca socjalna, całokształt spraw związanych z obsługą stanowiska pracy Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: Posiadanie kwalifikacji zgodnie z art.116 oraz 156 Ustawy o Pomocy Społecznej Sposób aplikowania: - bezpośrednio... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ceranowie.
  • : Zakres obowiązków: praca socjalna w mieszkańcami Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - pożądane - inne zawody: Pracownik socjalny - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie Szkolna 20 Piaseczno 05500 -...
  • : Zakres obowiązków: Organzowanie pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie (poradnictwo w sprawach socjalnych, efektywne organizowanie formy pomocy i zarządzania nimi). Umowa o pracę na okres próbny... Agencja reklamowa Teresa Skotarek.
  • : Zakres obowiązków: POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH UCZESTNIKÓW DDP. WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI W REJONACH W SPRAWACH OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH DO DDP. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I POSTAW W STOSUNKACH INTERPERSONALNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM, ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM.... DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA".