Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Polonia > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Polonia.

  • Asystent rodziny. Zakres obowiązków: Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego....
  • Pracownik socjalny. Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Wymagania:- wykształcenie:...
  • Wychowawca. Zakres obowiązków: Dbałość o podopiecznych, przestrzeganie regulaminu i zasad ośrodka, podejmowanie decyzji w różnych sytuacjach. Wymagania:- wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne; wyższe (w tym licencjat) - pożądane- uprawnienia: Prawo jazdy b - konieczne- pozostałe:...
  • Pracownik socjalny. Zakres obowiązków: dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, sporządzanie kontraktów socjalnych, udzielanie informacji, wskazówek...
  • Pracownik socjalny. Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Wymagania:- wykształcenie:...