Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Polonia.

 • : Zakres obowiązków: 1.Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. 2.Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji... Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Purdzie.
 • : Zakres obowiązków: organizowanie form pomocy osobom starszym Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - dodatkowe - pozostałe: wykształcenie kierunkowe, pół roku doświadczenia w pracy w DPS-ie Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane... DS Anders sp. z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wykonywanie zadań zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w szczególności: prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie.
 • : Zakres obowiązków: Doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie czynności dnia codziennego, samoobsługi, higieny, opieka podczas spacerów, wycieczek, pooc w prowadzeniu zajęć aktywizujących z uczestnikami, pomoc w kryzystach emocjonalnych. Wymagania: - wykształcenie: średnie... Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Przystań" we Włodawie.
 • : Zakres obowiązków: 1.Przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych. 2.Praca socjana 3.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej 4.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,łagodzenie... Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
 • : Zakres obowiązków: Przeprowadzanie ankiety środowiska - współpraca z rodziną naturalną i bliskimi dziecka, uczestnictwo w w pracy zespołu ds okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzenie dokumentacji na zajmowanym stanowisku, prowadzenie ewidencji wychowanków. Praca w godz 8-16, 12-20... POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1.
 • : Zakres obowiązków: -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, -udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zamość.
 • : Zakres obowiązków: realizacja ustawy o pomocy społecznej-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - języki aplikowania: polski OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GŁUBCZYCE.
 • : Zakres obowiązków: Praca socjalna, całokształt spraw związanych z obsługą stanowiska pracy Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: Posiadanie kwalifikacji zgodnie z art.116 oraz 156 Ustawy o Pomocy Społecznej Sposób aplikowania: - bezpośrednio... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ceranowie.
 • : Zakres obowiązków: zadania pracownika socjalnego w powiatowym centrum pomocy rodzinie Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - umiejętności: obsługa pakietu MS OFFICE - konieczne; MS Windows - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • : Zakres obowiązków: praca socjalna w mieszkańcami Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - pożądane - inne zawody: Pracownik socjalny - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie Szkolna 20 Piaseczno 05500 -...