Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Polonia > Técnicos en ingeniería civil

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Polonia.

  • Asystent architekta,kosztorysant. Zakres obowiązków: Asystowanie architektowi prowadzącemu temat projektowy, kreślenie, projektowanie samodzielne i pod nadzorem, wynagrodzenie do uzg. z pracodawcą.Wymagania:- wykształcenie: średnie zawodowe - konieczne- umiejętności: odpowiedzialność - konieczne- inne zawody: Technik...
  • Inspektor ds. technicznych. Zakres obowiązków: 1. Bieżące prowadzenie i aktualizowanie książek obiektu budowlanego. 2. Przeprowadzanie bieżących kontroli stanu technicznego budynków i ich elementów wyposażenia technicznego, szczególnie pod względem zabezpieczenia ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków,...
  • Technik budowlany (nr 6122). Zakres obowiązków: ZAKRES OBOWIĄZKÓW - SPORZĄDZANIE PRZEDMIARÓW, KOSZTORYSÓW NA ROBOTY REMONTOWE I KONSERWACYJNE; SPRAWOWANIE NADZORU NAD WYKONAWSTWEM ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH; FINANSOWE ROZLICZANIE ROBÓT REMONTOWYCH I KONSERWACYJNYCH; KWALIFIKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH...
  • Koordynator prac. Zakres obowiązków: koordynacja robót produkcyjno-montażowych, dozór, koordynacja zamówień, wyjazdy do klientówWymagania:- wykształcenie: średnie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wyższe (w tym licencjat), typ: budowlane - pożądane- uprawnienia: Prawo jazdy kat B - konieczne-...
  • Technik. Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji oraz uzgadnianie ewidencji urządzeń technicznych; zgłaszanie potrzeb oraz realizacja umowy na konserwacje urządzeń technicznych; prowadzenie gospodarki w zakresie infrastruktury komunikacyjnejWymagania:- wykształcenie: średnie zawodowe -...
  • Mistrz. Zakres obowiązków: nadzorowanie właściwej eksploatacji wojskowych obiektów budowlanych; usuwanie na bieżąco usterek, awarii oraz uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji obiektów budowlanych; planowanie potrzeb materiałowych niezbędnych do zapewnienia konserwacji bieżącej; systematyczne...
  • Inspektor technicznego utrzymania nieruchomości. Zakres obowiązków: znajomość i przestrzeganie przepisów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacji; określanie w uzgodnieniu z użytkownikami potrzeb rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i konserwacji; prowadzenie książek Obiektów Budowlanych obsługiwanych...
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego (nr 5533). Zakres obowiązków: - - wysokość wynagrodzenia uzależniona od stażu pracy i poziomu wykształcenia - pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszoweWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: do kierowania...
  • z-ca szefa wydziału budownictwa (nr 5538). Zakres obowiązków: - - wysokość wynagrodzenia uzależniona od stażu pracy i poziomu wykształcenia - pracodawca wypłaca dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszoweWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostałe: - wykształcenie...